SVĚTELNÁ  KNIHOVNA    STAŽENÍ  KNIHY

 

 

 

POSELSTVÍ  LIDSTVU  I.

   

HLAS Z NEBES  

ORTON

Duchovní ručitel Galaxie  

1967 - 1969 

1996 

BORUPSKÁ DUCHOVNÍ ŠKOLA

 

www.andele-svetla.cz

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

Poselství lidstvu I.

 

 

HLAS Z NEBES

 

 

 

 

 

Availabel from UNIVERSAL LINK:

„The voice from heaven“

(The Message to Mankind)

 

Borup´ spiritual School”

(The Master´s Teachings)

 

„Report from Denmark”

(A Documentary Revealing the Christmas 1967 Revelation)

Newsletters

All material free on request.

- Donations accepted with gratitude.

 

Universal link. P.O.BOX 13,  4110 Borup,  Denmark

 

 

 

 

K dispozici z Vesmírného spojení:

„Hlas z nebes“

(Poselství lidstvu)

 

„Borupská duchovní škola“

(Učení duchovního mistra)

 

„Zpráva z Dánska“

(Písemné vyjádření Zjevení o vánocích 1967)

Zpravodaje

Všechny materiály jsou zdarma na požádání.

- Příspěvky jsou s díky přijímány.

 

Universal Link, P.O. BOX 13, 4140  Borup, Denmark

 

 

 

 

Obsah

 

 

(*)

Předmluva překladatele

 

(0)

Předmluva

 

(1)

Hlas z nebes I. část

 

(2)

Hlas z nebes II. část

 

(3)

Hlas z nebes III. část

 

(4)

Poselství lidstvu

 

(5)

Borupská duchovní škola

 

(6)

Co přichází ... (část I.)

 

(7)

Co přichází ... (část II.)

 

(8)

Něco o létajících talířích

 

(9)

Karma a svobodná vůle I.

 

(10)

Karma a svobodná vůle II.

 

(11)

Evoluce a hierarchie

 

(12)

Tehdy a nyní I.část

 

(13)

Podstata poselství

 

(14)

Borupská duchovní škola II.

 

(15)

Slovo katolíkům

 

(16)

Evoluce a hierarchie (část II.)

 

(17)

Duch a fyzika

 

(18)

A co naše děti ?  (shrnutí)

 

(19)

Vesmírné spojení – zpravodaj č. 1

 

 

 

 

(*)

 

Předmluva překladatele

 

 

     Už dávno jsou známy kontakty lidí s bytostmi jiného „druhu“, které disponují obrovskými znalostmi a schopnostmi. Vyobrazení zvláštních létajících objektů se nalézají dokonce i na obrazech s křesťanskou tematikou. Ze středověku se zachovaly pověsti o setkáních s nepozemskými bytostmi. Ale ti, kteří takovéto setkání zažili, většinou byli tvrdě postihováni tehdejší mocí. To, zda poukazováním na existenci bytí na jiné úrovni a bytí mimo zemi uvěříme nebo ne, je věcí našeho přesvědčení a také toho, zda jsme ochotni uvěřit. Jen někteří jednotlivci mají schopnost doopravdy se přesvědčit o pravdivosti nebo nepravdivosti zpráv z minulosti. V tomto století dochází k velikému počtu setkání lidí s bytostmi z jiných planet. Jsou dobře zaznamenána a známa. Dochází při nich k odevzdávání informací poukazujících na stav země a lidstva.součástí jsou rovněž rady, jak bychom měli žít, ale i praktické poznatky. Navzdory dokumentům jde o jev, který většinou neumíme zařadit a popsat způsobem, na jaký jsme zvyklí, - Tedy pomocí metod, které běžně používáme. Proto je často zamítán. Když mu totiž chceme alespoň trochu rozumět, musíme odložit vžité šablony a názory, které v naší společnosti převažují. Především se však musíme vzdát myšlenky své výjimečnosti a nadřazenosti. Ať už jako jednotlivce nebo druhu.

 

     Jedním z mnoha kontaktů pozemšťana s bytostí z jiné dimenze, jiné formy bytí, je i kontakt pana Knuda Wikinga z dánského Borupu. Jde o komunikaci s bytostí vystupující pod jménem Orthon, která mu poskytla poselství určené celému lidstvu. K prvnímu kontaktu došlo v únoru 1967. Krátce potom byla založena skupina šesti lidí, která se zúčastňovala přijímání poselství od Orthona. Její složení se později ustálilo na čtyřech členech. Hlavním účelem skupiny bylo rozšiřovat přijatá poselství. V červnu 1992 byla skupina oficiálně rozpuštěna. Všechny materiály z Borupu jsou nadále k dispozici.

    

     Přijatá poselství poukazují na příčiny současné situace lidstva.

   

     Mohli bychom hovořit o neřešitelné situaci. Nastavují člověku zrcadlo a říkají mu, kde dělal a dělá chyby. Orthon dává jednoznačně najevo, že on je tím, kdo žil před 2000 lety na zemi jako Ježíš Kristus. Nyní přichází znovu, aby dokončil svou práci a pomohl lidstvu z krize. Poselství se snaží jednotlivce přinutit k tomu, aby své okolí nehodnotil jen z pohledu osobní pozice a sobeckých zájmů, nýbrž z hlediska ohleduplnosti vůči svému blízkému a všemu živému, neboť všechno má jednoho Stvořitele, tentýž původ. Snaží se tedy o to jediné, co má nyní význam. Nejen o technický pokrok, ale především o změnu myšlení. Nesnažit se za žádných okolností obohatit na účet kohokoliv a čehokoliv, ale dělat všechno tak, aby to bylo v harmonii s okolím a vesmírem. Události, které mají nastat v souvislosti s vyvrcholením současné krize, popisuje jako velmi tragické. To by čtenáře mohlo od přijetí poselství odradit. Jedině poukázání na tyto události člověka přinutí k tomu, aby si uvědomil svou současnou situaci, co k ní vedlo. Důležité je, aby pochopil, že existuje východisko, resp. Že je nutné ho hledat a že ho každý člověk musí hledat sám.

 

     Tato kniha ve dvou dílech obsahuje kompletní materiál, který je v současnosti k dispozici z Centra vesmírného spojení v Dánsku. Skládá se ze tří částí. První je Hlas z nebes, následuje Borupská duchovní škola a rozvinutím těchto dvou částí jsou Zpravodaje. Jsou to výlučně poselství diktovaná Orthonem v rozmezí let 1967 až 1969. Text jsem při překladu doplnil o odvolání na citáty v bibli, které jsou přeloženy podle anglické verze poselství. Ne vždy se doslovně shodují se českým překladem bible. Význam je však stejný.

 

     Navzdory tomu, že od vzniku poselství uplynulo více než čtvrt století, neztratilo nic na své aktuálnosti. Každý, kdo ho bude číst v upřímné snaze po poznání, v něm určitě něco najde.

 

Hlohovec, srpen 1995

Igor B.

 

 

 

(0)

 

Předmluva

 

 

     Člověk je v beznadějné, kritické situaci, způsobené Člověkem samým. Můžeme diskutovat a hovořit o tom, proč a jak jsme se vůbec do této kritické situace dostali. Můžeme mít různý názor na řadu věcí. My různý názor na mnohé věci máme. To by však lidem nemělo bránit v tom, aby mluvili jeden s druhým, aby se snažili pochopit názory a představy toho druhého, co se týče mírového soužití a vzájemné úcty.

 

     Podle všeho se všechny naše systémy buď zřítily nebo ustrnuly. Zřítily se do té míry, že už kolem našeho bytí netvoří rámec, který by zaručoval bezpečnost pro lidského jedince. Naopak. Naše technika a věda pokročily do takového stupně, nabraly takovou rychlost, že duchovní pochopení Člověka nebylo schopno dostatečně držet krok, aby tuto pokročilou vědu a techniku ovládlo. Současně se náš peněžní systém vyvinul z praktického prostředku výměny na složitý ekonomický systém, který je dnes, přímo nebo nepřímo, příčinou velké sociální nespravedlnosti a neštěstí ve světě.

 

     Mnozí lidé dnes zoufale hledají nějaký způsob záchrany. Způsob, jímž by zabránili světové katastrofě, která je před námi  a jejíchž následků jsme si všichni vědomi. Mnozí prozíraví a vlivní lidé vynaložili hodně úsilí, aby katastrofě zabránili a my můžeme doufat, že se jim to v dvanácté hodině podaří. Jedna věc je doufat a druhá čelit faktům tak, jak se jeví: Čínský národ je dnes mocenským činitelem, který narušuje mocenskou rovnováhu na Zemi. Tato mocenská rovnováha už neexistuje. Svět jde vstříc atomové válce, která bude mít v nejhorším důsledku za následek totální zánik.

 

     Vzhledem k nejnovějšímu vývoji na světové aréně se nezdá, že by bylo možné na zemské rovině najít způsob, jak se vyhnout hrozící katastrofě. Jsou i jiné činitele ukazující možnost záchrany. Podstata této záchrany by spočívala v tom, že technika a věda pokročilejší než je naše, je připravena nám pomoci. Na základě vyšší etapy duchovního vývoje a skutečné všestranné služby. S ohledem na to, co se děje ve vesmíru a následně na této zemi.

 

     Tato perspektiva se může zdát fantastická tomu, kdo se s ní setkává poprvé. Navzdory tomu je to právě tento obraz, který se rodí se stále rostoucí jasností. Tyto události byly už mnohokrát popsány. Nebylo by tedy účelné zabývat se podrobnostmi. Pro čtenáře, kteří se s touto brožurou setkají, aniž by o těchto věcech měli nějaké předcházející znalosti, bychom to mohli shrnout následovně:

 

     LÉTAJÍCÍ TALÍŘE – považovány za jev – byly známy  pozorovány už dávno v minulosti. Od dob, kdy se našly písemné záznamy, třebaže talíře byly známy pod jinými názvy. V moderním věku se tento jev vážně objevil v roce 1947. Ve skutečnosti současně s naším vstupem do atomového věku. Počet lidí, kteří tyto neznámé vesmírné lodě viděli, se momentálně pohybuje kolem několika milionů.

 

     Souběžně s objevením se talířů v posledních dvaceti letech vzrostl na celém světě počet jevů a událostí, které se kromě jiného nápadně podobají biblickým popisům tzv. andělů a jejich činů. Navzdory energickému úsilí skupin pro výzkum UFO na celém světě, se jim nikdy nepovedlo uspokojivě a plně vysvětlit létající talíře jako izolovaný jev. Jen když je vsadíme do širší perspektivy, do světla historie, archeologie, parapsychologie, filozofie, náboženství a mnoha jiných věcí, se objeví plně vnímaný obraz. Obraz, který Člověka žene k rozjímání. Zvlášť dívá-li se na něj s ohledem na současnou světovou situaci a vezme-li ho v úvahu ve světle biblických popisů a proroctví týkajících se tzv. Posledních dní.

 

     Když přezkoumáme to, co bylo řečeno před 2000 lety v souvislosti s „Posledními dny“ nebo s „Koncem věku“, nalezneme, tak jasně, jak bychom si to mohli přát, popis našeho světa. Rovněž atomovou válku s následným hromadným přistáním z okolního vesmíru as vystěhováním lidstva.

 

     Je zcela jasné, že talíře jsou jedním z předpovídaných „Znamení na Obloze“. Zároveň jsou spojkou, čistě praktickou pomůckou, v gigantické operaci pro Zemi. Operaci známé také jako Vesmírné spojení.

 

     VESMÍRNÝ KONTAKT. Během let se uskutečnily stovky kontaktů a byly snahy kontaktovat se. V některých případech spočívaly v čistě fyzických setkáních s posádkami přistávajících talířů, v jiných případech se kontakt udál telepaticky nebo nějakým jiným způsobem. Nezřídka bylo současně použití několik metod.

 

     Na celém světě byla zřízena centra pro příjem a publikování poselství, které se týkalo blížící se pomocné operace: VESMÍRNÉHO SPOJENÍ a DRUHÉHO PŘÍCHODU KRISTA.

 

     Poselství je přijímáno shodně. Často se stejnou frazeologií, lišící se v různých částech světa pohledem vyplývajícím z pevných zásad vnějšího světa. Tedy dát všechno, co je nutné. Vždy, když je to potřebné a všude, kde je to potřebné. Co se týče Skandinávie, je přijato extrémně detailní poselství. Doprovázeno je zcela neuvěřitelným vyučováním kosmické filozofie. Zjevně z důvodu úplného pochopení přicházejících událostí, stejně jako předběžného výcviku pokud jde o to, co následuje. Tato okolnost se shoduje s tvrzením poselstvím, že severní Evropa je vybranou oblastí pro přicházející operaci.

     Vytváření jednotlivých center, jejich metoda kontaktu, celková struktura, se mění podle jejich specifických úkolů v různých částech světa. Úžasná Dokumentace o centru v St. Annes je dobře známa.

 

     Co se týče Skandinávie, bylo v Dánsku zřízeno oblastní centrum, které denně vede tentýž Mistr, který od 20. Února 1967 působí v Anglii a jinde. V tomto případě se tak děje pomocí zvlášť účinného typu kontaktu. Vynikajícího a ještě objektivnějšího, než je kontakt Richarda Graveho.

 

     Skupina lidí se v průběhu několika měsíců zúčastňovala nejfantastičtějšího vzdělávání v kosmické filozofii. Teoreticky i prakticky. V měřítku přesahujícím to, co bylo lidstvu zvenku poskytnuto při kterékoliv předcházející příležitosti. Vyučování zahrnuje a zpracovává to nejlepší, co bylo na zemi doposud známo, do duchovně-vědeckého obrazu vesmíru. Ten obsahuje a v duchu současných možností vysvětluje všechno, co naše do této doby materialistická věda musela vynechat.

 

     Zároveň byla poskytnuta potřebná osvěta s ohledem na přicházející světové události. Vývoj zpočátku není pro lidstvo prospěšný. Za to Člověk může vinit pouze sám sebe. Díky gigantické pomocné výpravě z vesmíru však povede k zavedení nového způsobu bytí na zemi. K civilizaci, kultuře, které budou založeny na hlubším pochopení vesmírných zákonů, než jaké Člověk na této planetě doposud znal. Lidstvo dlouho čekalo na „Království Boží“, „Venušinu společnost“, „Tisícileté království“ nebo „Nový věk“. Je to jedno a totéž: Druhý Příchod Krista je blízko !

 

     Toto poselství radosti, stejně jako poskytnuté vzdělávání o Vesmírných zákonech nebo Hierarchických zákonech, má být doručeno každému, kdo se o tyto věci zajímá. Všechno bylo vysvětleno způsobem, který může pochopit každý.

 

     Tento materiál se nyní publikuje i v angličtině. Dvě brožury, z nichž jedna je tato, budou bezplatné. Příspěvky budou vítány, neboť tento materiál zpřístupňujeme ve více než jednom jazyce.

 

     K dispozici z:

 

     UNIVERSAL LINK

P.O. Box 13

     Borup, Denmark

 

 

 

 

 

(1)

 

Hlas z nebes

I.část

 

 

1. Moje změny na zemské rovině budou konečné a úplné.

 

2. Nic na této Zemi nemůže zastavit Moje plány.

 

3. Moje spojky jsou vedeny dokonale a přímo. Proto se nestane nic bez Mojí absolutní vůle.

 

4. Když se klíče dostanou do správných rukou, otevřou se brány dokořán a Já se poté brzy projevím. Lidstvu ať je dáno plné světlo. Všechno je dobré.

 

5. Každý přijme světlo pravdy, až nastane čas. Nikdo se nemůže vyhnout Mé vůli. Všechno je dobré. Klid vám.

 

6. Můj vesmír je dokonalý. Nic nemůže být změněno.

 

7. Nic se nemůže vyhnout Mé vůli. Nic Mi nemůže zabránit dokončit Moje dílo.

 

8. Každý má úplnou svobodu. Nikdo nebude nucen snášet jakoukoliv formu násilí.

 

9. Veliké světové události brzy naberou obrátky. Nenechte se zmást. Je to konečné a je to Moje vůle. Dodejte si odvahu - důvěřujte. Všechno je v Mých rukách.

 

10. Tyto události začnou v Číně. Rozšíří se do Ruska a Evropy. Svět bude infernem pekla, z něhož vznikne Moje království jako pták fénix. Já jsem fénix.

 

11. Když události dostanou spád, nastane velké utrpení. Je to nutné a nesmí vás to trápit. Všechno a každý je v Mých rukách. Nikdo nemůže uniknout Mé vůli v naplnění svého osudu. Nikdo ale nebude trpět nouzí. Můj plán je dokonalý. Všechno bude pro tento průběh akce připraveno pečlivě. Každý bude umístěn tam, kam duchovně patří. Můj dům má mnoho rezidencí. Mám pokoj pro každého. Někdy je však nezbytné určité třídění.

 

12. Do vaší mysli nikdy nesmí vstoupit nejistota. Všechno musí fungovat, aby se v místě a v době, kterou jsem určil, mohla splnit Moje vůle.

 

13. Do budoucnosti se dívejte s důvěrou. Nic nebylo necháno náhodě. Moje vůle je konečná a absolutní. Všechno je dobré.

 

14. Moje jméno je zatím pro vás Orthon (Orton). Ovšem Nejvyšší z Vysokých, Jeden a Jediný, Nejpravdivější z Pravdivých je mnou reprezentován.

 

15. Já jsem vždy s vámi.

 

16. Já jsem Život a Pravda.

 

17. Důvěřuj mi bezvýhradně. Všechno je dobré.

 

18.sada duchovní hierarchie musí být pochopena a zcela chápána. To je nezbytné pro to, aby se vytvořila duchovní reforma, která bude nyní na Zemi zavedena.

 

19. Všechno, co Člověk dostal, mu bylo dáno námi. Představa byla taková, že tyto věci by měly být užívány, nikoliv zneužívány, libovolným způsobem. Proto byli na zemskou rovinu posláni duchovní ručitelé.

 

20. My, kteří také obýváme vesmír, ať už na duchovní nebo na fyzické úrovni, musíme trvat na absolutní záruce, že síly, které budou nyní lidstvu dány, nebudou použity tak, aby překážely Mému vesmírnému plánu.

 

21. Stane se mnoho úžasných věcí. Věcí, které by lidské bytosti nebyly schopny pochopit. Jelikož nedokáží k jejich podstatě proniknout, neodváží se jim věřit. Netrapte se !  My přesně víme, co děláme a co potřebujete. Všechno a každý bude změněn najednou. Nikdo nic nepozná. Ani sebe samého ze dne na den.

 

22. Mnozí lidé dnes cítí, že se blíží velké změny. To způsobuje nervozitu, která má za následek vzrušení. V jejich životě tak dochází k disharmonii.

 

23. Někdo vyhledává léky. Jejich užívání by měl omezit, aby vystoupil z každodenních životů a dosáhl umělého blaha, které je odděleno od reality jako duchovní projev vyjádřený lidstvem.

 

24. Všechny druhy povzbuzujících prostředků, které jsou vám známy, budou brzy zcela zbytečné. Povzbuzující prostředek, který bude nyní zaveden, je duchovní. Jeho účinek bude mnohem působivější než jsou různé formy povzbuzujících prostředků, jimž lidé holdují.

 

25. Dovolte mi ujistit vás, že až bude změna hotova, hodně z toho, čím se zabýváte na výrobním základě, zmizí. Takovým způsobem se uvolní ohromné síly energie pro práci daleko lepší, než je lidstvu doposud známa.

 

26. Všechno, co Člověk v budoucnu získá, co se týče technických vědomostí a schopností, stejně jako změna jeho pochopení matematiky, bude dáno NÁMI. Nemůžeme dovolit, abyste k tomuto poznání došli v současnosti. Vaše duchovní zralost musí být absolutní a dokonalá. Musí nastat dříve, než vám můžeme takové poznání zpřístupnit. Dostanete hodně. Bude dosaženo ohromných výsledků. Uvidíte celou vesmírnou rovinu v úplně novém světle. To budou Nová Nebesa a Nová Země.

 

27. Vyprávíte-li o lidské vědě, mohli byste hovořit o lidské slabosti. Ten, kdo si myslí, že ví, nepochopil nic. Ten, kdo hledá, pochopil všechno.

 

28. Ve všech oblastech jsme po dlouhou dobu museli dbát na to, aby energie a síly, s nimiž pracujeme od doby, kdy začal čas, nepadly do rukou Člověka. Bylo by to pro Něho zhoubné. Proto se nedožijete uvědomění u žádného z vašich vědců. Nesmějí je pochopit dříve, než nastane čas.

 

29. Předtím mnozí z těch, kteří jsou nyní na Zemi vybráni, obdrží projev naší fyzické roviny působící na rovinu duchovní. Tomu je nutno porozumět v tom smyslu, že to není jen Zem, která je fyzickou rovinou ve Vesmíru. Existuje hodně fyzických rovin. Nejen v Galaxii, do níž patříte vy, ale v tisících galaxií, které ve vesmíru jsou. Člověk si myslí, že se do Vesmíru může dívat zrcadlovými teleskopy. Dovolte mi říci, nevidí ani milimetr z toho, co skutečně obsahuje.

 

30. Kdybychom se spokojili s duchovní změnou pozemské roviny, bylo by to špatné. Kdybychom se spokojili s její fyzickou změnou, bylo by to také špatné. Duchovní a fyzické změny jsou vzájemně těsně svázány. To je naše vůle. Každá lidská bytost na světě to pochopí ve velmi krátké době.

 

31. V budoucnu budete schopni dělat věci a pořádat po vaší Zemi ve vašem Slunečním systému výlety, ano, dokonce v celé Galaxii, do níž patříte, věci a výlety, které v současné době nemůžete pochopit.

 

32. Poznání v oblasti fyziky, chemie a matematiky, které lidstvo získá, mu bude dáno duchovně. Všechno bude dáno Námi. Současně se na Zemi projeví fyzikální, chemické a matematické poznání. Bude to dílem lidí, kteří takové poznání ovládali tisíciletí.

 

33. Byli jste pozorováni dlouhou, dlouhou dobu. Nejen duchovně, ale i fyzicky. Mnohem déle, než jste sami tušili. Techniku a fyziku, která je vám nyní dávána, bude od této chvíle dovoleno používat pro blaho všech a všeho, co žije na Zemi. Váš způsob života změní charakter a formu. Díky tomu bude v budoucnu váš život harmonický. To je naše vůle. Není to jen pouze z naší strany. Musíte si uvědomit, že je to dar milosti.

 

34. Na Zemi se stanou věci, které se budou mnohým zdát kruté. Pro nás jsou zcela přirozeným procesem. Hovořili jste o očistě; my mluvíme o duchovní očistě. Když hovoříme o duchovní očistě, máme na mysli duchovní posun. To musíte pochopit. Nic, co bylo stvořeno, nebude ztraceno.

 

35. Nedovolte skeptikům, aby zmátli vaši mysl. Osobně se o ně postarám. Vy jděte ve světle, které vám dáváme My a které pro vás bude pravdou.

 

36. Všechno je božského původu. Všeho, co má božský původ, dříve nebo později dosáhnete. Uvědoměním si Boha.

 

37. Všechno se stane tak rychle, že jen ti, kteří pochopili, budou v našem plánu po duchovní stránce zahrnuti. Uchopili jsme moc na Zemi. Budeme to my, kteří budeme v nejbližší budoucnosti všechno vést. Nedovolte vnějším věcem zmást vaši mysl. Nechte druhé jít v jejich světle.

 

38. Náš plán je konečný. To, zda se ten či onen zúčastní práce, která se má udělat nebo ne, je v této chvíli skutečně bezvýznamné. Mohu jen říci, že tisíce lidí jsou už do této práce zataženy a že další tisíce zataženy budou. Mnozí byli voláni, ale jen někteří byli vybráni.

 

39. My nikoho nenutíme dělat to nebo ono. Záleží na vaší svobodné vůli, zda nás budete následovat. My máme svobodnou vůli na to, abychom následovali vás.

 

40. Skandinávie je nepostradatelnou částí a nepostradatelným článkem v našem operačním plánu. Důležitější části Skandinávie jsou pod zvláštní ochranou. Nemůžeme vám vysvětlit proč je tomu tak. Později to pochopíte. Armagedon udeří na Zemi a z Armagedonu vznikne nový svět. Rodí se nová epocha. Porod má své bolesti.

 

41. Lidstvo je na prahu revoluce myšlení a etiky. Lidstvu už bylo dáno hodně. Vaše věda se dostala daleko. Nejen vaše věda, ale i určití lidé dosáhli hodně. Jen se podívejte, čeho jsou schopni vaši astrologové.

 

42. Dali jsme intuici nejen vám, ale také mnoha jiným. Intuice, kterou jste přijali, se k nim možná nedostane. Stejně tak hodně z intuice dané jim, možná nepřijde k vám.

 

43. Musíme zdůraznit, že když je intuice dávána, je dávána telepaticky, budou ji schopni přijmout další lidé. Nepřejeme-li si, aby informace a intuice byla přijata a využita nepravými lidmi, musíme vynaložit energii a úsilí, abychom jejich prácí zablokovali. Zároveň musíme podpořit ty, kteří musejí pokračovat v práci, kterou jsme jim dali. Viděli jste, že v různých částech světa byly ve stejné době uskutečněny objevy, aniž lidé, jimž se povedlo tyto objevy uskutečnit, měli mezi sebou nějaké kontakty.

 

44. Není vždy lehké naše pracovní metody pochopit. Dovolte mi zdůraznit, že My jsme vždy jen vašimi průvodci. Vy sami budete moci pracovat pro věc. Ale chci vás důrazně upozornit na jedno: Všemu, čemu byste neměli okamžitě pochopit, musíte důvěřovat. Důvěřujte nám.

 

45. Pokud jde o zákon hierarchie, je nezbytné, abyste pochopili jeho funkci. Absolutní nesobectví, absolutní oddanost a absolutní altruismus jsou vesmírným zákonem, na němž je budována budoucnost.

 

46. Až tento zákon bude plně uznán, potom žádná nenávist, žádné nedorozumění a žádná disharmonie nebudou na hranicích světa. Náš plán byl připraven ta, že žádné meze, hranice, rasová odloučenost nebo nesnášenlivost jakéhokoliv druhu nebudou ve věci, kterou prezentujeme, obsaženy. Kdybychom potřebovali Němce, použijeme Němce. Kdybychom potřebovali Afričany, použijeme Afričany. Kdybychom potřebovali indiány, použijeme indiány. Každý na této Zemi reprezentuje něco dobré. Někdy může být těžké dobro nalézt, neboť je často uměle zadržováno.

 

47. V S. Annes jsem zřídil duchovní velitelství. Povolali jsme také jiné velké duchovní ručitele.

 

48. To, co se stalo v Anglii, celý text „Nothing Else Matters“ 2), i to, co jste doposud přijali od nás, je těsně svázáno. Dává se to lidstvu. Je pochopitelné, že to musíme dělat tak, abychom lidi přiměli k uvědomění si duchovního světa. Je to velice nutné k jejich vyhnání z světa materialistické představy, v němž se pohybují.

 

49. Uvolněním energií a sil bylo způsobeno velké neštěstí a velké utrpení. Síly, které budou uvolněny nyní, budou ještě většího rozsahu než ty, které jsou lidstvu známy.

 

50. Vaše současná ekonomická struktura bude zcela změněna. Nic z toho, co jste znali předtím, nebude existovat. Celý způsob života Člověka bude obnoven do takové míry, že si to v této chvíli nikdo neumí představit.

 

51. Představte si výrobní zařízení fungující tak dokonale, že všechno potřebné se bude dodávat v hojnosti. Žádná promrhaná pracovní doba. To Člověku dá nepředstavitelnou svobodu. Ani dvě hodiny každodenní práce nebude Člověk vynakládat.

 

52. S důvěrou jděte vstříc budoucnosti. Nemohu vám to říkat velmi často. Uvědomuji si, že je těžké pochopit změnu tak radikální, jakou je změna, která se připravuje.

 

53. My tvoříme dualitu. Jsme fyzičtí, duchovní. Jsme schopni projevit se oběma způsoby. Je těžké to vysvětlit lidským bytostem, protože ony tomu nemohou porozumět.

 

54. Kdybyste mohli slyšet a vidět na jiné vibrační úrovni než je ta, na které jste schopni slyšet a vidět dnes, slyšeli byste tóny, které dnes neumíte a viděli byste světlo pro vás nepostřehnutelné. Viděli byste postavy, které nemůžete vidět, protože tyto postavy vyzařují jiné světlo. Je to tak jednoduché.

 

55. Každý, kdo v současnosti trochu pokročil ví, že jsme byli přítomni i fyzicky. Na toto téma byly napsány knihy a články v novinách. O těchto jevech se diskutovalo ve vládách a parlamentech.

 

56. Vaše Zeměkoule není jediná obývaná v této Sluneční soustavě. Ve skutečnosti je jich obýváno víc, než lidé předpokládají. Víc než lidská věda připouští. Ve vaší Sluneční soustavě je víc planet, než vaši vědci přiznávají.

 

57. Kdybychom v této chvíli tuto zemskou rovinu přišli změnit na model, který si přejeme, ani deset let by neuplynulo a lidstvo by spadlo na stupeň, na němž se nalézá dnes. Teprve když lidstvo bude přivedeno do situace, z níž není návratu, porozumí. Musí být vlastně přivedeno do situace, kdy za sebou spálí všechny mosty.

 

58. Lidstvo nebude nikdy napadnuto zvenčí - největším nepřítelem lidstva je mysl Člověka. Je to ta mysl, která lidstvo přivedla do jeho dnešní zoufalé situace, v níž nemůže kontrolovat vlastní techniku a vědu. Právě odtud bude lidstvo napadeno samo sebou. Ne námi. My nikdy nenapadáme a napadat nikdy nebudeme. Když Člověk dosáhne bodu, kdy přizná, že duchovně není schopen řešit problémy, které před ním v současnosti jsou, potom pomoc přijme. Pomoc je něco zcela jiného než zásah nebo útok.

 

59. S radostí očekáváme konec operace. To co se chystá, klade na naše ramena vážné břemeno. My však s radostí a dobrovolně přebíráme úkoly. To je naše pomocná ruka. Těšíme se na konec naší práce, na den, kdy štěstí a blaho, které z vás bude proudit, bude faktem.

 

60. Naše práce nezahrnuje zvláštní skupinu lidských bytostí, nýbrž všechno obyvatelstvo Země. Zajímáme se jen o ty, kteří jsou na naše poselství citliví, neboť oni přicházející epochu pochopí.

 

61. Ti, kteří si nepřejí věnovat pozornost naší práci, musejí nést sami důsledky. Nechápejte mne špatně, když to říkám. Fakt, že lidé odmítají přijmout co jim nabízíme, neznamená, že jsou ztraceni. Nic z toho, co bylo stvořeno, se neztratí. Je nutné tomu rozumět tak, že když budeme světu pomáhat, tito lidé budou pod velkým fyzickým a duchovním tlakem, protože se nepřipravili.

 

62. Chystají se významné věci. První knihou je Starý zákon, druhou knihou je Nový zákon. Třetí kniha bude napsána.

 

63. Indové čekají na svou nirvánu, křesťané na druhý příchod Krista, Židé na svého mesiáše a indiáni Hopi na svého bílého ducha. Jde o jeden a tentýž aspekt.

 

64. Víte a současně jste si intuitivně a vědomě uvědomili, že je to druhý příchod Krista. Událost, která se nyní odehrává, je velice významná. Lze to vyjádřit konstatováním, že jde o nové zrození světa.

 

65. Co se týče vašich stravovacích zvyků, tyto věci nepovažujeme za tak důležité. Neznám osobu, jíž by se povedlo projíst si cestu do Nebes.

 

66. Naše stravovací zvyky jsou trochu jiné než vaše. Vaše budou brzy stejné. Velice rychle dosáhnete duchovního výsledku a takových rysů životního způsobu, jaké v současné době nikdo na Zemi nezažil.

 

67. Chci, abyste věděli, že se radujeme. Radujeme se, radujeme se a radujeme se pro to, co se chystáme pro vás a vaše blízké na Zemi udělat. Je to poselství velké radosti. Není tedy důvod věšet hlavy. Radujeme se, že postavíme budovy, které jsme schopni postavit. Radujeme se, že vám dáme způsob života, který máme my. Radujte se a řekněte blízkým, že se radujete, že myse radujeme a že oni se mohou radovat v nádherném očekávání toho, co se chytá.

 

68. Co se týče armagedonské bitvy, měli byste to snadno pochopit. Řekli jsme vám, že jsme podvojní. Ve skutečnosti jste podvojní i vy, aniž byste si to uvědomovali. Je to bitva duchů. Dobra proti zlu. Nelze to říci jasněji: DOBRÉ PROTI ZLÉMU. Zlo zastupované lidstvem na Zemi zuří. Lidstvo intuitivně ví, že se blíží konec a cítí se bezmocně.

 

69. Minule jsem vám řekl, abyste nedovolili vnějším věcem zmást vaši mysl. Nyní to platí více než kdykoliv předtím. Doposud nad Zemí nezazněly velké výbuchy atomových zbraní. Nenechají však na sebe dlouho čekat. Práci musíme mít hotovu. Povede se nám to. Známe Člověka velice dobře. Známe plánování lidstva a jeho způsob myšlení. V souladu s tím jsme stanovili náš časový plán. Do určité míry jsme také řídili pozemský způsob myšlení, aby se hodil do našeho časového plánu. Když říkám do určité míry, zdůrazňuji, že lidé mají vlastní svobodnou vůli. Nic nám není neznáme. Každý člen KGB, každý člen CIA, každý agent je pod naší pečlivou kontrolou. Žádná osoba nemůže udělat nic, abychom o tom nevěděli.

 

70. A nyní slovo na cestu, aby vaše mysl nebyla zmatena: Plně nám důvěřujte. Někteří z vás projevili zájem o to, čemu říkáte létající talíře a mateřské lodě. Slibuji vám, že se žádná mateřská loď nebude nacházet víc než desetinu milimetru od polohy, kterou by měla mít, udělají-li se opatření. Přijdeme a uděláme opatření takovým způsobem, že lidé pochopí, že jsme přišli kvůli nim. Lidé musejí být přivedeni do krajního zoufalství, aby pomoc pochopili a přijali.

 

 

(2)

 

Hlas z nebes

II. část

 

 

1. Lidstvo dnes tváří v tvář hledí svému konci. Nebude a nikdy nechtělo poslouchat, když šlo o duchovní témata. Materialistické chápání Člověka je tak obrovské, že pro něj něco znamenají pouze ekonomické a hmotné zisky. Jde-li o jeho blízké, neumí člověk udělat nic. Miliony lidí na Zemi nemohou uspokojit své každodenní potřeby navzdory skutečnosti, že všichni lidé by mohli mít hojnost. Podívejte se, co jste promrhali válkami a zbytečným budováním vojenského materiálu všeho druhu. Snažte se vidět, co jste udělali pálením obilí, aby se udržely vysoké ceny. Pokuste se podívat na vaši výrobu. Vyrábíte, abyste vyráběli a udrželi výrobu, abyste mohli soustavně prodávat. Tento stav věcí musí přestat. Nejnebezpečnější je pro vás skutečnost, že vlastníte síly, které mohou zamořit celou Zem. Proto jste blízko konce.

 

2. Jsme velice zaneprázdněni. Znamená to hodně. My jsme zvyklí na mír a harmonii. Celé planety se nyní rozcházejí a spojují na své cestě k Zemi. To, co se chystá tady, na vašem místě, změní všechno. Změna bude konečná a úplná.

 

3. Ten, kdo předpovídal Svůj příchod na Zem, Ten, kdo slíbil, že věci budou jiné, když se On vrátí, Ten, do slíbil, že zde zařídí Jeho království, je ON. Přichází do Anglie. On není soudcem, ani tím, kdo vyčítá. Je zachráncem.

 

4. Ne náhodou byly vybráni obyvatelé Skandinávie. Duševně před mnoha lety pochovali válečnou sekyru. Byli vždy velkým a hrdým národem. Nikdy se nedopouštěli hrozných věcí, které jsme viděli v jiných částech světa. Výjimky potvrzují pravidlo.

 

5. Mohu vám říci, že byste byli překvapeni, kdybyste znali počet těch, kteří jsou do této věci zapojeni. Je jich hodně. Jsou jich tisíce. Poselství „proletí“ celým světem. Lidé, kteří ho chtějí slyšet, sami musejí hledat prameny, z nichž by mohli čerpat sílu, kterou lidstvu dáváme.

 

6. Po pravdě řečeno, času je málo. Zvlášť, když se na to díváme lidskýma očima. Neztrácejte naději. My pravou chvíli nezmeškáme. Všechno je v našich rukou a pečlivě připraveno.

 

7. Konec doby je blízko. Věci, které byly projednány, jsou před svým splněním. Já jsem převzal moc na Zemi. Já jsem ten, o němž se psalo a hovořilo. Projevuji se všude na Zemi.

 

8. Byly vydány příkazy a instrukce, aby se na Zemi projevily věci, které splňují požadavky zákona pro fyzikální projev mého příchodu. Na Zemi se dnes nalézají plány a výpočty týkající se energií, které používáme, když se přesouváme v prostoru. To, co jsme ovládali tisíce let, se nyní na Zemi projeví technicky. Byli vybráni lidé a dílny uskutečňující pro nás tento projekt. Když bude hotov, tichý a zářivý, okamžitě přijdeme.

 

9. Co se týče fyzického projevu, stane se to následovně: Jakmile se na Zemi projeví plné uvědomění si vesmírných zákonů, okamžitě do určité míry přijdeme fyzicky tak, že každá lidská bytost pochopí, že jsme přišli. Je napsáno, že z nebes bude padat oheň. Mělo by se to chápat obrazně, protože oheň, který bude padat, se na Zemi projeví dříve, než bude moci přijít od nás. Jakmile se objeví, okamžitě přijdeme. Je to poselství radosti a poselstvím radosti MUSÍ BÝT.

 

10. Pro tuto Zemi jsem alfou a omegou. Já jsem Ten pravý, který k vám přišel z milosti nebes. Já jsem Ten, který vás od vaší bídy osvobodí. Já jsem Ten, kdo vám přinese mír.

 

11. Lidstvu nemůže být prozrazena hodina naší operace. Den a hodina jsou naším tajemstvím a zůstanou jím až do chvíle našeho příchodu.

 

12. Jsme skoupí co se dat a hodiny týče. Čas pro naši operaci není znám ani těm, kteří se operace zúčastní. Jen já znám přesnou hodinu. To platí i pro proroctví. Nemudrujte nad daty. Protože den a hodina musejí být utajeny. V žádném proroctví jsme neuvedli přibližnou hodinu. Proto se vždy objevily chybné výpočty. Proto budeme moci jako zloději přijít v noci. Pracujeme tak přesně, že to bude záležitostí sekundové přesnosti. Byla vám dána hodina prostřednictvím vesmírného spojení v Anglii. Ta platí: Odhalím se v první sekundě vánočního rána 1967.

 

13. Protože mne prosíte, mohu vám oznámit, že váš kalendář se o 13 let mýlí. (Rok 1968 je rokem 1981).

 

14. Se Zemí uděláme něco, o čem se lidstvu nesnilo. Vlastně bude nehnutě stát. Když říkám vlastně, myslím tím, že se během jedné sekundy nebude otáčet kolem své osy. Potom nepoznáte vaši vlastní Zemi, ani její oběžnou dráhu. Bude zcela změněna. Nemohu vám říci co se stane s různými kontinenty. Je jasné, že nastanou veliké změny. Nesmí vás to trápit. Všechno, co uděláme, bude uděláno z lásky a milosti. Přicházíme pomáhat. Nikoli ničit. Zcela ovládáme Vesmír. Později Člověk sám získá techniku a vědomosti, které mu umožní přesouvat se ve vesmíru. Současně získá vědomosti a techniku, které mu umožní dělat věci, které nyní děláme my.

 

15. Světu dáme jazyk. Když přijdeme na Zem fyzicky, budeme přicházet ve velkém počtu. Budete mluvit jazykem, jímž hovoříme my. Uvidíte, jak rychle se dokážete tento jazyk naučit.

 

16. Odehraje se všechno, co lidstvo během věků o druhém příchodu Krista na Zem naučilo. Proroctví, která byla během věků Člověku dána, se vyplní. Zemi a jejím obyvatelům se přihodí hodně podivuhodných věcí. Pro lidi je narození dítěte zázrakem. Jakmile se oči Člověka otevřou, už to nebude zázrak. Bude to pochopení. Plné pochopení dovoluje přístup k věčnému životu. Je to uvědomění si života, které způsobuje, že se život stává věčným. Lidstvo se má proč radovat. Bez ohledu na to, co se každému jednotlivci v současné době přihodí. Ti, kteří zůstanou, budou mít nový druh bytí. Ti, kteří nezůstanou, budou ve svém bytí pokračovat někde jinde.

 

17. Já jsem Život a Pravda. Já jsem Pramen života a  jeho Síla.

 

18. Kdybyste jen mohli vidět, co se děje ve vaší Sluneční soustavě a mimo ni, byli byste překvapeni. Viděli byste, že jiní jsou také zaneprázdněni. Velké požadavky jsou kladeny i na ně. Nejen na ty, kdož žijí na Zemi. Tato operace je vesmírná. Je to operace takového významu, že jsou do ní vtaženy ne statisíce, nýbrž miliony.

 

19. Když hovořím o statisících a milionech, nepoukazují na pozemské lidské bytosti. Aktivně se připravuje náš příchod na Zem. Vše je pečlivě naplánováno. Nic není zanedbáno. Vše je pod dozorem největších duchů uvnitř hierarchie. Já sám mám vedoucí postavení a osobní odpovědnost. To je moje poselství lidstvu a tak to také bude. Řekl jsem, že pro tuto Zem jsem alfou a omegou.

 

20. Severní Evropa byla pečlivě vybrána. Je oblastí, z níž bude celosvětově celá naše operace vedena. Neříkám to porto, abyste se cítili lepšími než jiní lidé. Všichni lidé na celé Zemi jsou nám drazí. Jsme si vědomi každé živé duše. Severoevropané však mají neobyčejnou výhodu, kterou chceme využít: V duchovní oblasti jsou hodně před vašimi blízkými na Zemi.

   

21. Rozhlédněte se na Zemi kolem sebe. Podívejte se na formy vlády jiných zemí. Uvidíte, že nikoli náhodou byla speciálně vybrána Anglie s jejím parlamentním systémem a Skandinávie s její formou vlády. Když na Zemi bude zaveden HIERARCHICKÝ ZÁKON, který hlásá, že silnější pomáhá slabším, že Člověk musí vždy poslouchat, když má někdo problém, bude to stav věcí, který brzy poznáte.

 

22. Mnozí vaše politické systémy kritizovali kvůli jejich kompromisům. Dokázali jste však také vytvořit podmínky snesitelné pro všechny lidi. Tato skrytá snášenlivost, tento ohled na souseda, na jeho život, jsou přesně tou výhodou, kterou chceme využít. Bude pro vás snadnější náš způsob života projevit na Zemi, protože k němu máte blízko. Mnozí přemýšleli o velké myšlence - o stejných právech a rovnosti. Dávno jste pochopili zásadu dobrovolné práce ve společnosti, v níž žijete.

 

23. Mnozí z vás patří do kategorie lidí, kteří po naší pomoci převezmou duchovní vedení a moc na Zemi. Po té, kdy vám pomůžeme, vám bude umožněno pokračovat. Nebudeme to my, kdo bude Zemi vládnout. To by bylo porušením hierarchického zákona. Člověk se musí v budoucnosti rozvíjet sám. Říkám vám: Na Zemi budete mít tisíce šťastných let.

 

24. Radujte se !  Nemohu vám to říkat často. Život a způsob života, radost i štěstí, harmonie a duchovní vznešenost, které nyní přicházejí, zastíní všechno, co Člověk doposud na Zemi znal. Pomůžeme vám prostředky, které máme k dispozici. Pomůžeme vám naší inteligencí. Duchovní kontakt bude vždy neporušen. Budeme vás často a znovu navštěvovat. Povedeme vás a poučíme. Uvidíte věci vytvořené Člověkem, které jste předtím neviděli. Lidský vývoj uvidíte způsobem, který jste dříve neznali. Umění a věda, literatura a hudba rozkvetou. Ano, rozkvetou do takové míry, že ve skutečnosti budou běžnější než jsou dnes brambory. Žádá si to duchovní zralost. Ta nikdy nesmí selhat. Když selže, výsledkem bude úpadek.

 

25. Nyní mi budete rozumět, řeknu-li, že lidstvo musí zajít tak daleko, že bude mít za sebou spáleny všechny mosty. Každý chce žít ve své minulosti. Zdá se mu to mnohem snadnější, než žití v budoucnosti. Každý hledá ve své minulosti, má-li k tomu sebemenší možnost. Chceme, aby lidstvo pokročilo. Musí svou minulost opustit. Je to gigantická operace. Bude to gigantická změna.

 

26. Absolutní svobodná vůle Člověka byla v hierarchickém zákoně označena za alfu a omegu. Kdyby Člověk neměl svobodnou vůli jednat jak uzná za vhodné, nebyl by božsky stvořen. Na svobodnou vůli Člověka byl v hierarchii a hierarchií vždy brán ohled. Protože se zákon k Člověku vrací, je to, co se lidské bytosti stane a čemu vy říkáte osud, něčím zcela jiným.

 

27. U nás věci vypracováváme tak, že každý na základě vlastní svobodné vůle dělá pro sebe a pro druhé to, co pokládá za nezbytné, aby zaručil, že je život prožíván harmonicky, radostně a ve šťastném společenství s ostatními. Na základě svobodné vůle se Člověk vyhne tomu, aby ublížil a uškodil jiným, nebo aby je nutil něco pro něho dělat. Díky tomu každý spolupracuje ve společenství daleko hlubším, než je filozofie socialismu, kterou jste na Zemi měli. Proto jsme schopni sestavit zcela jednoduchý model a systém společnosti, v němž má každý vždy přesně to, co potřebuje. Kdykoliv a kdekoliv. Činy a skutky, které se vám zdají být hrozné, jako např. vražda apod., nejsou horší než blokování svobodného rozvoje jiné osoby.

 

28. Tady je jedna z příčin utrpení lidstva. Lidé totiž jeden druhého NUTÍ dělat věci tak, jak to dělají oni. Někteří činí nátlak duševní, jiní ekonomický. Oba způsoby jsou stejně špatné. Musíte brán na druhý život ohled. Byl božsky stvořen. Je právě tak božsky stvořen, jako vy sami a vše ostatní. Proto musí mít každý možnost kráčet ve světle, z něhož cítí pravdu. Jestliže někoho nutíte, nutíte sami sebe. Jestliže někoho svážete, svážete sami sebe. Jestliže na někoho děláte nátlak, děláte nátlak sami na sebe. Osvoboďte všechno a sami budete svobodni. To je zákon.

 

29. Co je pravda a co ne, musí každá lidská bytost zjistit na sobě. To je rozdíl mezi Člověkem a zvířetem. To je rozhodující rozdíl v hierarchické třídě. Člověku byla dána jeho absolutní svobodná vůle. Z toho důvodu musí na základě své svobodné vůle dojít k svému Bohu. Nikdy si nesmíte od nikoho nic vynucovat. Nikdy nesmíte nikoho k něčemu nutit. Jen prostřednictvím vašeho příkladu můžete druhé ovlivňovat. Jestliže se jim snažíte moje slova vnutit, budete je tlačit ode mne pryč. Neztrácejte naději. Jsem mnohem blíž než si myslíte. Je nejvyšší čas.

 

30. Žili jste vlastně na zvířecí úrovni. To nyní musí skončit. Na Zemi se musí zcela upustit od zásady zabíjení. Opakuji: zásada zabíjení musí být zcela odstraněna. Říkám-li zásada zabíjení, myslím na všechno. - Nic by nemělo být zabito. Když zvíře onemocní, Člověk ho ošetřuje a stará se o něj. Pomáhá mu jak se může. Tak, jako pomáhá blízkým. Není v tom žádný rozdíl. Oba jsou božím stvořením. Ať jde o vysokou nebo o nízkou úroveň, na jakýkoli život se musí brát ohled.

 

31. Projevujeme dualitu nepochopenou pozemskými lidmi. Jevy, o kterých jste četli v Anglii, v „Nothing Else Matters“, kdy šly velké zástupy lidí po moři a zdržovaly se na něm, nejsou pro nás ničím mimořádným. Mnozí lidé si uvědomují, že tyto jevy se mohou lidem také stát a že Člověk je doopravdy schopen vlastní tělo opustit. Musí však být zachován zákon hierarchie. Jestliže Člověk vystoupí z vlastního těla, může se pohybovat jen na vlastní Zemi. My jsme ovšem schopni se po Zemi pohybovat, opustíme-li sami sebe, zatímco ve skutečnosti jsme ve vesmírné lodi. To, co lidé doposud nazývali anděly, jsme my, když se zjevíme. Čas od času, jsme byli přítomni fyzicky.

 

32. Je to příčka nad vámi. Na žebříčku života a hierarchie, která vám nyní přichází pomoci. Vesmír je tak nekonečně velký, že si to neumíte vůbec představit. Nalézají se tam mnohé formy života. Čistě duchovního, které byste nebyli schopni slyšet, vidět ani pochopit. Osobně jsem před Bohem nejvyšším vůdcem a duchovním ručitelem, pokud jde o celou vaši Galaxii. Já mám nejvyšší velení a plnou odpovědnost za tuto operaci.

 

33. Na Zem byla seslána církev, která uplatňovala má slova. Práci však dělala špatně. Nemohu za to, ale bylo tomu tak. Církev na Zemi nebyla doposud moje. Jen v několika případech lidé, kteří byli s církví spojeni, byli mí. Dejte na má slova: Mí byli jednotlivci spojení s církví. Církev se blíží ke svému konci. Na Zemi bude zřízena moje církev. Můj trůn byl ve skutečnosti už umístěn.

 

34. Petrův trůn na Zemi ještě nikdy nestál. Katolická církev se domnívala, že ona představuje Petrův trůn. Já ale říkám: V St. Annes je moje církev. Můj trůn byl zřízen v Anglii.

 

35. Mimochodem, co myslíte, kolik lidí bude schopno se zcela odevzdat ?  - Velice málo. Je to téměř rouhání zmiňovat mé jméno. Je to něco, co je vyhrazeno jen malému počtu lidí. Vždy jsem se stýkal s obyčejnými lidmi. Být obyčejným člověkem je něco zcela jiného, než když se někdo schová za dogmata a domnívá se, že má na mne patent. Nikdo ho nemá. Jsem pro všechny a pro každého.

 

36. Nikdy nezevšeobecňujte. Uvnitř církve se vždy najdou upřímní hledající. Nikdy však na ni neměli rozhodující vliv. Tento stav věcí nyní končí. Praví věřící vybudují církev, která přichází na Zem. Dejte na má slova: Církev už nebude domem u cesty, kam Člověk v neděli chodí. Církev bude vtažena do každodenního života. Kdekoliv budete, kdekoliv se budete pohybovat, budete vždy v mé církvi. Můj duch totiž naplní a změní všechno. Bude z toho vyzařovat radost a štěstí. Nebude žádná - dovolte mi vyjádřit to otevřeně, mrzutost - ne, všechno bude samý úsměv a štěstí. Bude to život a radost. Bude potěšením žít !

 

37. Už mne unavili kutny a nabírané límce. Chci vidět vyhrnuté rukávy a činnost !  Kdo vede skutečnou bohoslužbu ?  Ti, kteří sedí se založenýma rukama, skloněnými hlavami a nic nedělají nebo ti, kteří jsou připraveni jednat a pomoci ?

 

38. Lidé se vždy shromažďovali. Vždy naříkali společně. Velmi málo jich šlo vlastní cestou. Bylo tomu tak i když hledali svého boha. Říkám vám: Jsou to jen a jen osobní vlastnosti jednotlivce, které něco znamenají. Existuje pouze jedna cesta k Bohu. Přímá, od každé osoby mým prostřednictvím. Potom Člověk najde vše, co hledá. Potom bude vykoupen.

 

39. Kostely a synagogy ať patří minulosti. Všechny druhy náboženství se při mém příchodu, v pravém pochopení spojí v jedno. Člověk bude pozdvižen. Pozdvižen duchovně tak, že lidstvu bude dáno mnohem víc, než má dnes. Lidé budou schopni se přemisťovat sem a tam, do míst, kam až dosud nebyli schopni zajít. Dosáhnou jasnozřivosti. Budou mít rozhled, který jim umožní vzájemně porozumět svým životům a úkolům. Zcela jiným způsobem. Můj příchod bude tak revoluční, tak dokonalý, že nic z toho, co existuje, nezůstane. Opakuji: Nic z toho, co existuje, nezůstane.

 

40. Před časem jsem řekl, že nic z toho, co bylo stvořeno, nebude ztraceno. Bůh je dokonalý a netvoří nic nedokonalé. Co se týče lidí, kteří ze Země zmizí a lidí, kteří na Zemi zůstanou, bylo hodně dohadů. Dovolte mi říci: Počet těch, kteří zůstanou, bude větší, než se všeobecně myslí.

 

41. Těším se na dobu, kdy tato operace skončí a kdy začneme se skutečnou prací. Pamatujte si, skutečná práce nezačne, dokud na Zemi nebude položeno Království. To je můj skutečný druhý příchod na Zem. Na nejvyšší místo bude vložen můj duch. Vy na Zemi projevíte duchovní sílu, kterou představuji.

 

42. Mnozí lidé na Zemi budu překvapeni, když se tváří v tvář ocitnou některé z našich žen, přicházející jako rovnocenná osoba. Když se setkají s naším mužem, třebaže se budou cítit méněcenní. U vás má muž svou čest. Proto spáchal mnohé špatné skutky. Žena má svou důstojnost. Zapomněla však na svou čest. U nás má muž čest i důstojnost. Proto se nedopouští špatných skutků, aby svou čet bránil. A protože si i naše ženy zachovaly čest a svou důstojnost, pochopíte, jací přesně jsme.

 

43. Žena je stejně božská jako muž a muž je stejně božský jako žena. Vzájemný ohled a porozumění musejí být absolutní a úplné, aby se zaručilo naplnění pravé lásky. Pravá láska je něco, co vychází vstříc všemu a každému. Někdo může mít milostný vztah se ženou. Je to úplně přirozené. Pravá láska je však daleko větší než láska, která byla dosud na Zemi projevována.

 

44. To, co nazýváte láskou, je v převážné většině druh sobectví. Je to sexuální pud, působící jako hnací síla. Jestliže by Člověk skutečně mohl pochopit, jaký život je a co znamená, všechno by viděl jinak. Láska není jen hrou mezi mužem a ženou. Je to něco, co vychází vstříc všemu a každému. Co člověk posílá ven, dostává zpět. Sobecká láska se vždy vrací sobecky a bije toho, kdo ji projevuje.

 

45. Nejhorší v této záležitosti je, když se vztah lásky mezi mužem a ženou stane hříchem libovolného druhu. To se rovná obviňování Boha z hříchu. Je to rouhání nejhoršího druhu. Je to totéž, jako vysmívat se narozenému dítěti. Je to jako vysmívat se každé živé věci. Skutečně je to to nejhorší, co lidé mohou udělat. Pravá láska je něco velikého. Pravá láska je cíl, kterého bude dosaženo. Ten, kdo je schopen dát sám sebe, je schopen dát i lásku. Dát se a prodat se není totéž.

 

46. Hovořil jsem o zákonu hierarchie. Viděli jste malé poodhrnutí závoje. Řekl jsem, že každá lidská bytost má vlastní svobodnou vůli. Nyní se vás ptám: Co se stane s manželstvím při uskutečnění absolutně svobodné vůle ?

 

47. Člověk může vždy dát ze své svobodné vůle. Ten, kdo rozdává lásku, je vždy ochoten dát. Je to tak jednoduché. Tak jednoduché, když je dotyčný skutečně láskyplný. Člověk dá vždy. Plnou měrou a z celého srdce. To v životě platí za všech okolností. Vy děláte z komára velblouda. Vaše malé problémy rostou a rostou a rostou ve vašem vědomí, protože ve svém sobectví toužíte a toužíte a toužíte. Když celou věc převrátíte a dáváte a dáváte a dáváte, milujete v pravém slova smyslu. Vždy připraveni pomoci, vždy připraveni dát se druhým. Je-li to nutné, potom ... celý obraz se obrátí sám. Jak je to prosté.

 

48. Na základě toho, co jsem vám říkal, si také začnete uvědomovat základní věc - cíl, jehož dosáhnete. Viděli jste obraz Bezhraničné Lásky ... Je to Bezhraničná Láska, která z vás bude proudit. Je to Bezhraničnou Láskou, s níž se budete potkávat s vašimi blízkými. Je to Bezhraničnou Láskou, s níž přijdete ke mně. Jestliže ven vysíláte Bezhraničnou Lásku, vrátí se Bezhraničná Láska k vám.

 

49. Když někdo miluje blízkého, neškodí mu. Neuhodíte ho slovy v řádné formě. Neslyšeli jste lidi, jak jeden na druhého křičí, zasaženi a zasahující slovy ?  A jaký byl výsledek. Svár a bitvy. Spory a válka. Všechno proto, že chyběla Bezhraničná Láska. Bezhraničná Láska musí být naším cílem. Bezhraničné Lásce musíme spolu jít. To je to Světlo, které bude nadále nad Zemí zářit. Bezhraničná Láska je kořenem všeho dobrého. Z tohoto kořene může vyrůstat jen Láska - Láska, která bude vyrůstat přímo z nás.

 

50. Klíč je jednoduchý a obyčejný, ale je ze zlata. Jmenuje se prostě: Bezhraničná Láska. Otevře všechno. Jestliže žijete v souladu s těmito slovy, pochopíte, čím život doopravdy je. Skončím tím, že vám poděkuji. Dík vám za to, že mne hledáte. Dík vám za to, že jste mne poslouchali !

 

 

1)  Texty v angličtině jsou dostupné i v češtině

2)  „Na ničem jiném nezáleží“

 

 

(3)

 

Hlas z nebes

III. část

 

 

1. Události brzy Zem postihnou ve velkém rozsahu. Už jsem lidstvu o jejich průběhu řekl hodně. Nejdůležitější událostí v této fázi bude DRUHÝ PŘÍCHOD KRISTA. Druhý příchod Krista znamená projev mé duchovní síly na Zemi. Ale neznamená to, že přijde pouze má duchovní síla. Přijdu osobně a fyzicky. S mým osobním, fyzickým vystoupením na Zem přijde silná duchovní síla poskytnutá vesmírem. Znamená to, že síla přicházející z vesmíru bude poskytnuta Bohem.

 

2. Současně s duchovním projevem bude zaznamenáno také projevení fyzické. Duchovní projev daný Bohem, jehož síla bude velká, bude současně provázen fyzickým vystoupením z ostatních obývaných planet. Tyto bytosti také představují vysoké duchovní kvality. Budou pomáhat při pozdvižení duchovní úrovně Země. Na to se poukazuje v „Nothing Else Matter“ z Anglie: „Zjevím se takovým způsobem, že to lidstvo pochopí.“ Lidé mohou pochopit, když přicházíme fyzicky. Těžší je pochopit náš duchovní příchod. Toto propojení dvou odlišných operací, fyzické a duchovní, je v souladu s tím, co jsme symbolicky vyjádřili pomocí řetězu: Znovu máme několik článků pracujících pro tutéž věc. Proto název Vesmírné spojení.

 

3. Co se týče toho, co se stane jednotlivým lidským bytostem, které po našem příchodu získají jinou formu života, mohu říci, že povýšit duchovní kapacitu Člověka lze jen v případě, že je Člověk schopen používat celé své fyzické tělo. Může to znít divně. Mám však na mysli jednu konkrétní část těla: Lidský mozek. Lidský mozek je sestrojen tak, že obsahuje síly a energie, které dnes spí. Když se v jednotlivci tyto síly  a energie probudí, bude schopen slyšet a vidět věci, které dnes svými smysly pochopit nemůže. Existují tóny a frekvence, které v současnosti lidským sluchem nemohou být zaregistrovány. Ten se nyní otevře a k lidstvu bude proudit nebeská hudba. Stejně je to s očima: Vizuální vjemy, které doposud nelze lidským mozkem zaznamenat, budou odhaleny. Člověk bude schopen vidět a pochopit věci, které dříve nemohl vidět. O to hlouběji pochopí život, vesmír a následně Boha.

 

4. Pouze vlastními schopnostmi bude Člověk schopen ovládat fyzický svět, který ho obklopuje. Prakticky používaná teleportace bude uvedena do každodenního života Člověka. Do jeho činů. Když Člověku všechny tyto síly budou dány, jeho život bude snazší do takové míry, že to v této chvíli není schopen pochopit. Krása a síla budou obklopovat každou lidskou bytost. Bude mít možnosti, které jsou dnes jen hypotetické. Sama bude používat síly, k jejichž projevu zatím musí používat jiné prostředky. Proto bylo řečeno a musí být správně pochopeno, že to, co se zde dává, Vesmírné spojení a všechno co Vesmírné spojení znamená, je poselstvím radosti. Řekl bych to dříve, nelze to však opakovat příliš často. Třebaže můj příchod znamená určité předurčené následky, poselství mého příchodu je pro lidstvo přece jen poselstvím radosti.

 

5. Jinou věcí je, že toto poselství radosti, poselství mého příchodu, který nastane právě NYNÍ, je lidstvu dáno uprostřed nejzoufalejších dob prožívaných Člověkem. Pokud jde o úřady a tisk, nejsou ochotny lidem říci právě to, co je nablízku. Atomová válka by v nejkrajnějším důsledku znamenala totální zničení života. Kdyby vybuchla jen jedna třetina atomových výbušnin, které jsou dnes k dispozici, nebyla by na Zemi schopna žít žádná lidská bytost. Nepřipusťte, aby vás to zmátlo. Nedovolte vnějším věcem zmást vaši nejvnitřnější bytost. My jsme s vámi. Přicházíme lidstvu pomoci z jeho celkem beznadějné, kritické situace, která byla zaviněna Člověkem. Hodně lidí zahyne, ale miliony a miliony zůstanou. Kvůli těm milionům přicházíme. Neztrácejte naději a své myšlenky obraťte k nám.

 

6. Učil jsem a vysvětloval, že život je věčný. Řekl jsem, že nic z toho, co bylo stvořeno, nebude ztraceno a že v sídle mého Otce je hodně pokojů. Vysvětlil jsem vám, že severní Evropa je vybranou oblastí celé této operace. Věci, které se nyní chystají, pro lidstvo neznamenají nepřetržitý život jednoho Člověka, zatímco druhý ve věčném zatracení zmizí. Jde o přechod z jedné roviny na druhou. My víme co znamenáme. My víme, koho reprezentujeme. Netrapte se. Každá osoba vstupující do Nového věku může chvíli cítit nějakou ztrátu a touhu. Rychle to však překoná. Překoná to právě ve chvíli, kdy si uvědomí průběh událostí, které právě zažila. V té chvíli zmizí všechny starosti a nahradí je důvěra a veselost. Lidé, kteří nejsou kvalifikováni připojit se k nim, budou znovu dáni do jiných částí vesmíru, kde budou moci ve svých životech a činech pokračovat přesně tak, jako to dělali zde. Neztrácejte tedy naději v těžkých dnech, které přicházejí. Potrvají krátce. Potom se objeví fénix. To bude můj příchod. Druhý příchod Krista na Zemi. - Objeví se jako poselství radosti napsané plameny přes oblohu pro vás, abyste pochopili.

 

7. Největší chybou, které se Člověk dopustil je, že zasáhl do mikrokosmu. - Rozbil atom. To není dovoleno. Je to porušení Zákona. Člověk zasahuje do něčeho, co bylo stvořeno Bohem. Rozbíjí něco, co bylo Bohem stvořeno. To nemůže nikdo dělat, tak jako nikdo nemůže zabít druhého člověka. Ten, kdo jiného člověka zabije, bude za tento čin okamžitě brán k odpovědnosti. Řekl jsem, že ten kdo pozvedne meč, sám mečem zahyne. Když lidstvo zasahuje do mikrokosmu, bude odpovědno celé lidstvo.

 

8. Když Člověk něco v mikrokosmu ničí, tak něco ničí v makrokosmu. Zasahuje tím do světa, kde žijeme my a do něhož patříme. To nelze trpět. Z toho důvodu je nutná pomoc. Všimněte si prosím, že říkám pomoc - to není zasahování. Nesmíme zasahovat a nezasáhneme. Pomůžeme však a pomáhat budeme, dokud lidstvo nenalezne způsob života, který je konstruktivní, ve shodě s vesmírnými zákony. Ne jako nyní: Kdy je ničivý a proti zákonu. Člověk má vlastní svobodnou vůli. Mělo by mu tedy být dovoleno pokračovat, dokud nedosáhne hranice totálního zničení, kdy už nebude návratu. Musí být přiveden k hrůznému oznámení, že má za sebou spáleny všechny mosty. Bohužel, nemůžeme přijít dříve, než se tak stane. Zákon nám to zakazuje. Kdybychom přišli nyní, bylo by to zasahování. Navzdory skutečnosti, že jsme o pomoc byli požádáni. Musíme čekat, až naše pomoc bude NEZBYTNÁ. Neztrácejte naději. Jsme připraveni tak, že můžeme bleskurychle přijít na libovolné místo, kde je nutná pomoc. PŘICHÁZÍME.

 

9. V blízké budoucnosti bude přilétat hodně létajících talířů. Budou přilétat a bude je vidět ve stále větším množství. Vlastně bude zcela běžné pozorovat celé jejich formace. Je to část postupů nyní vyvíjených. Ukázkové lety začnou, jakmile bude politická situace na Zemi taková, že bude absolutně nemožné vyhnout se většímu konfliktu. Jestliže bychom přišli ve větším počtu ještě předtím, znamenalo by to zasahování. - Rušivý vliv na mysl Člověka. To je Kosmickým zákonem nebo Hierarchickým zákonem, jak jsme zvyklí ho nazývat, zakázáno. Tyto ukázkové lety poslouží různým účelům. Nejdůležitější bude způsobit, aby si lidstvo uvědomilo, že existují jiné věci než ty, jimiž se lidé běžně zabývají.

 

10. Všechno se stane. - Nejen ve 20. století, jak mnozí předpovídali. Stane se to letos. Můj druhý příchod nastane před koncem tohoto roku. Nový Rok budete moci oslavit v úplně novém světě, s úplně novu zemí a úplně novým nebem.

 

11. Slyšeli jste mnoho o Zákonu hierarchie. Dovolte mi ujistit vás, že je to zákon skutečnější než ten, na němž Člověk až doposud stavěl svůj život a své činy. Kdyby Člověk projevil ochotu, mohl se vyhnout situace, v níž se nalézá. To pozemský Člověk nechtěl. Proto se přivedl do zcela jiné situace než je ta, kterou by mu povolil normální vývoj. Tisíce let jsme věděli, že se to stane. Zažili jsme to na jiných místech. Slyšel jste, že bylo řečeno: V sídle mého Otce je hodně pokojů. Je nutné tomu rozumět tak, že převážná většina planet ve vesmíru je obývána živými tvory toho, či onoho druhu. Vyšší život je vyhrazen určitým planetám, které byly speciálně vybrány. V žádném případě si nemyslete, že z hlediska vesmírného hodnocení je pozemské lidstvo umístěno zvlášť vysoko. Pozemský Člověk dosáhl hodně. Teprve nyní však začne žít jako lidská bytost. Až dosud žil jako bytost živočišná. Žil v živočišném egu. Nikdy se nechtěl dívat za své vlastní já. Proto se sám nalézá v situaci, kdy je schopen se totálně vyhladit. Současně Zem dokázala přinést úrodu lidských bytostí, které jsou dostatečně duchovně vyvinuty, aby udělaly skok na úroveň, která nyní přichází. Proto by bylo proti Zákonu, kdyby Člověk sám sebe totálně vymazal. Proto je nyní pomoc na cestě. Zákon je v každém ohledu důsledně zachováván. O pomoc jsme byli požádáni. Rozdíl mezi pomocí a zásahem je jemný jako vlas. Mikroskopicky jemný. Z toho důvodu na Zemi musí dojít k určitým událostem dříve, než se budeme moci projevit fyzicky. Způsobem, kdy nás bude schopno pozorovat celé lidstvo tak, jako vnímá auta, letadla a podobně. Po projevu mého příhodu na Zem, fyzicky i duchovně, postoupí Zem z jedné duchovní úrovně na následující. Na žebříčku hierarchie vystoupí o jednu příčku. Tento krok vzhůru podmíní zcela nový způsob života. Proto bylo řečeno: Moje změna na zemské rovině bude úplná a konečná.

 

12. Náš řetěz na Zem byl dokončen. Začíná přicházet duchovní síla, která se na Zemi projevuje sama. Ve všeobecnosti si toho lidé nevšímají. Zkrátka ovlivňujeme lidi čistě duchovním způsobem. Máme metody a způsoby, jak to dělat. V této souvislosti bych rád zdůraznil, vzhledem k tomu, že bylo hodně řečeno a napsáno o antikristovi: Uvidíte, že jak se na Zemi naše síla projevuje a rozšiřuje mezi lidmi, kteří tuto sílu cítí a intuitivně, impulzivně nebo intelektuálně na volání přicházejících dbají, bude zbytek jdoucí jinam zoufalejší. Následující duchovní zápas nebude jednoduchý. Vy však víte, že vás čeká můj druhý příchod. Víte, co to znamená. Mohu vám jen říci: Nemůžete nic přidat ani ubrat. Je to moje poslední vůle. Slibuji vám jedno: I když použijete všechnu představivost, nebude stačit vzhledem k tomu, co můžete očekávat.

 

13. Bylo řečeno, že na chvíli zastavím Zem. A to se stane. Pro lidstvo to neznamená katastrofu. Problémy lidstva způsobí Člověkem atomovou válku. Škody na Zemi budou ohromné. Naše operace zabrání konečné katastrofě, totálnímu zničení. Přináším lidstvu život a naději do budoucnosti. S mým příchodem se zrodí Tisícileté království.

 

14. Hodně se mluvilo o Nebi, co pro Člověka znamená jít do Nebe. Království, které                      reprezentujeme, přijde na Zem a Člověk zkusí žít, stýkat se s blízkými způsobem, který doposud neznal. Změna bude natolik radikální, že NIC z toho, co dnes existuje, nemůže přežít. Nikde se nenajdou čtvrtě chudiny. Zmizí peněžní systém. Nikdo nepocítí nouzi a bídu. Všechno se změní na mír a harmonii.

 

15. Říkal jsem vám, že máme například počítače takové kvality a kapacity, že vaše jsou v porovnání s nimi dětskou hračkou. Neříkám to proto, že jsme nafoukaní. Chtěl bych, abyste pochopili, co myslím, když říkám, že jsme ve vývoji o tisíc let před vámi. O tisíc let. Pokuste se pochopit, jaký druh pomoci jsme vám schopni poskytnout. Budovy, ano - a školy a univerzity zcela jiných rozměrů, než jste znali, vyrostou dřív, než se stihnete kolem rozhlédnout. Naše vzdělávací systémy jsou velice účinné. Mohu vás ujistit, že i vaši profesoři se budou učit. Člověk se v překvapivě krátké době novému způsobu života přizpůsobí. Bude schopen jím žít, protože jeho základem se stane poznání a pochopení. To, co dnes považujete za největší úspěchy vědy, bude běžným poznatkem pro děti první třídy. Tak velký bude rozdíl mezi dneškem a tím, co přichází. Díky to mu bude možné rychle sjednotit celé lidské rasy. Mnozí lidé jsou dnes do značné míry v porovnání s lidmi v Evropě a Severní Americe pozadu. Platí to jen po technické stránce. My bereme v úvahu pouze duchovní kvality. Proto zmizí to, čemu říkáte málo vyvinuté oblasti. Všichni lidé si budou duchovně rovni. Jejich poznání bude stejné. Nikdo nebude znát více než kdokoliv jiný. Každý bude kráčet ve stejném světle a harmonii. Zmizí všechny třídní rozdíly, všechny rasové předsudky. Mnozí z nás jsou barevní.

 

16. Člověk nebude v sedmdesáti starý. Slíbil jsem vám, že když se vrátím zpátky, nebude existovat smrt. Bude to tak zvláštní, jak to člověku dneška může znít. Duch zcela ovládne hmotu. Člověk své tělo bude řídit úplně jiným způsobem, než jakého byl doposud schopen. Bude žít 600, 800, 1200 nebo 1400 let. Podle jeho vlastní chuti: Když se rozhodne svléci svou kůži a získat nové, svěží tělo, stane se tak s vědomím, že to neznamená konec, ale život je věčný. Slíbil jsme lidstvu věčný život. Ten bude Člověku dán.

 

17. Co se týče tisíciletého království, je nutné tomu rozumět následovně: Člověku bude poskytnuto 1000 let k pozvednutí na naši duchovní úroveň. Potom bude své tělo úplně ovládat, mozek nevyjímaje. Bude schopen, čistě duchovní metodou, způsobovat, aby vzduchem létaly kameny nebo bude vesmírnými loděmi létat tam, kam si přeje.Silou myšlenky. Telepatická komunikace s lidmi na nesmírné vzdálenosti bude zcela běžná. Člověk si bude vědom své duše a bude schopen ji používat. Bude-li ji Člověk používat správně, bude se jevit jako dualita. Jako my. Být schopen jevit se duálně má obrovskou hodnotu. Znamená to, že člověk může fyzicky dělat jednu věc a někde jinde se zabývat duchovní prací. Tohoto stupně nedosáhnou všichni stejně rychle. Z toho důvodu bude nutné za 1000 let další třídění. Bude se muset udělat další zkouška. Třídění bude fyzické. Nepřinese s sebou žádný druh smrti.

 

18. Bylo vám zdůrazněno, že tato záležitost má dvě stránky: Fyzickou nebo chcete-li technickou stránku a duchovní. Stejným způsobem jsme mnoho lidí kontaktovali duševně. S řadou jsme se spojili fyzicky. Vysadili jsme vesmírné lidi, kteří fyzicky chodili mezi vámi. Měli co nejpřísněji zakázáno jakýmkoliv způsobem zasahovat do pozemského vývoje. Nemohli například přijmout zaměstnání, v němž by mohli v důsledku vyššího poznání vývoj ovlivnit. Pochopíte důvod, proč svou totožnost ostatním neprozradí. S výjimkou těch, s nimiž se chtějí kontaktovat, a kteří to mají dovoleno. Ohled na jejich osobní bezpečnost hraje rovněž roli. Když byla Zem navštívena, nebylo to jen kvůli poznání, jak to tam vypadá. To bylo známo už předtím. Zajímalo nás také, co se děje v zákulisí. V této souvislosti vám povím perličku: Každá lidská bytost vysílá myšlenkové impulsy, kromě impulsů vytvořených jakýmkoliv bezprostředním zrakovým vjemem. Když si přejeme být na nějakém místě, můžeme zaznamenat zrakový vjem, který na tom místě nějaká osoba má a převést ho na naše vibrace. Takovým způsobem vidíme, co se děje. Ve skutečnosti to znamená, že můžeme použít zrak osoby jako jakýsi druh televizní kamery. Můžeme ho obrátit na libovolné místo a získat přesný obraz událostí. Stejným způsobem můžeme sledovat to, co lidé slyší. Tak jsme všudy přítomní.

 

19. Když jsme fyzicky kontaktovali lidi na Zemi, vždy to byli naši vlastní lidé, tj. dobrovolně inkarnovaní. Zákon nic jiné nepřipouští. Těmito kontakty jsme dali Zemi poznání, jaké její obyvatelé ještě neměli. Dobrovolně inkarnovaný má právo sám oslovit blízké, neboť se ve skutečnosti vrátil do stavu pozemských lidských bytostí. Nemůže však zasahovat. Například by mu nikdy nebylo dovoleno dokazovat pravdivost toho, co svým blízkým říká. Nikdy by mu nebylo dovoleno získat nějaké postavení ve vládě nebo ve veřejné správě. Poznání, které jsme předem kousek po kousku na Zem přinesli, je podmínkou toho, aby moje bytost vůbec dovolila dát vám toto úplně poselství. Kdyby tomu tak nebylo, bylo by to zasahování. Zákon - Boží zákon - musí být dodržen. I mnou. A bude. Do písmene.

 

20. Jak jste si uvědomili, v přítomnosti létajících talířů se nalézá něco vážného. Není to jen vážná věc. Je za tím i hluboká filozofie. Tato filozofie může být pro pozemský lid těžká na pochopení, protože to není pozemská filozofie, nýbrž kosmická. Zabýval jsem se s vámi Kosmickým zákonem. Řekl jsem vám, že my mu obvykle říkáme Hierarchický zákon, neboť vesmír ovládá duchovní hierarchie. Na vrcholu této hierarchie je Bůh. Pojem Bůh je pro mnoho lidí něčím neurčitým. Pokud jde o mne, mohu vás ujistit, že v mém chápání Boha není nic nejasného. On je právě tak skutečný, jako kdokoliv z vás. On je dokonale hmatatelný, i když není fyzický. Na každé duchovní úrovni hierarchie Člověk hledá. A Bůh mu pomáhá a pomáhá, ale nikdy nezasahuje. Respektuje svobodnou vůli a bezpodmínečnou nezávislost druhé strany. To je Zákon, jehož se držíme  a jehož se od této chvíle budete držet i vy.

 

21. Severní Evropa byla pro tuto operaci speciálně vybrána. Naznačil jsem, proč tomu tak je. Naše filozofie v praxi znamená, že silnější vždy pomáhá slabšímu, že moudřejší pomáhá méně moudrému. Dělá to z vlastní svobodné vůle. Tyto myšlenky se začínají rozvíjet ve skandinávských zemích. V zákonodárství a ekonomice. Je to velmi malý krok dopředu, ale přece jen krok, jehož jsme si byli velice dobře vědomi. Obyvatelé Skandinávie jsou dnes připraveni tyto věci přijmout. Po našem příchodu nebudou už země a hranice. Proto mi musíte rozumět správně, když říkám: Přijde to na Sever a ze Severu to bude rozdáváno.

 

22. Život a práce Člověka jsou důležité, protože každý Člověk je z Boha. Když dojdete k tomuto poznání, opustíte systém, který máte na Zemi. Systém, v němž, vulgárně řečeno, každý bere vážně jen sám sebe a na ostatní hledí, jakoby jim měl rozkazovat. Výjimky potvrzují pravidlo. Potom vstoupíte do systému, v němž je Člověk vděčný pokaždé, když mu někdo něco poskytne bez jakékoliv prosby. Jednotlivec bude mít absolutní nezávislost. To je to, co by Člověk mít měl. Je to právo, s nímž se jako nezávislý jednotlivec narodil. Neměl by mít jen absolutní duchovní svobodu, ale také ekonomickou. Musí být zcela osvobozen od zasahování ostatních lidí do svého života a činů .... Potom Člověk bude dávat a dávat ze svobodné vůle. Pak bude každá lidská bytosti pozdvižena tam, kam právem patří. Bude ctěna, protože je Bohem stvořeným jednotlivcem. Taková doba je před námi. Vládnout bude duch. To je vědomí, které představuji a které musí být pochopeno každou lidskou bytostí. Až to Člověk pochopí a v tomto směru získá více životní praxe, bude všechno fungovat zcela hladce. To je druhý příchod Krista na Zem.

 

23. Říkal jsem, že události naberou obrátky na Dálném východě a odtud se rozvinou po celé Zemi. Budou se dít hrozné věci. Neměli byste si myslet, že je pro nás vzrušující toto strašné utrpení pozorovat. Člověk si ho, upřímně řečeno, způsobí sám. My ovšem víme, jak celá záležitost skončí. Teď to víte i vy. Slíbil jsem vám život a způsob života, který bude velkou inspirací pro mysl a duši. Od této chvíle budete žít šťastně. Proto vám v době, která tomu předchází, doporučuji: Neztrácejte naději, obraťte své myšlenky k nám v přesvědčení, že jsme s vámi. Řekl bych, abyste nedovolili vnějším věcem rušit vaši nejvnitřnější duši. Obraťte své myšlenky k tomu, co přichází. Směrem ke konečnému a šťastnému výsledku operace, za niž ručím. Obraťte své myšlenky k Bohu.

 

24. Stojíte tváří v tvář zcela Novému věku. K lidstvu přichází nové chápání života a radost z něho. Proto bude přestavba hrou. S borovskou pomocí zvenčí. Současně místo Bezhraničné Nenávisti dáme Bezhraničnou Lásku. Slibuji vám, že představuji pouze štěstí a radost ze života. Pokud jste vážně četli Nový zákon, víte, že je to tak.

 

25. V budoucnu bude svět řízen z jednoho místa. Zem bude vedena jen lidmi, kteří dosáhli plného duchovního pochopení. Světu se nebude vládnout výlučně slovy. Svět bude veden projevem Bezhraničné Lásky proudící z lidí, kteří byli určeni, aby vládli. To je rozhodující rozdíl v porovnání se současnou formou vlády. Nebude to taková vláda, jakou Člověk zná dnes. Bude fungovat jako gigantická informační agentura, aby mohla vést a doprovázet lid k plnění úkolů. Teprve když všichni lidé budou kráčet v Bezhraničné Lásce, budeme moci právem říci, že druhý příchod Krista, můj druhý příchod, byl úspěšně proveden.

 

 

(4)

 

Poselství lidstvu

    

 

     O příštích událostech bylo uvolněno v předcházející brožurce nazvané „Hlas z nebes“. Poselstvím Kosmické filozofie pokračovalo, aby každý, kdo hledá za sebe a v sobě, mohl pochopit běh událostí.

 

 

Učení mistra

 

     které je na následujících stranách, prohlubuje a zpracovává určité životně důležité části Kosmické filozofie. Tato další vysvětlení mohou pomoci žákovi k ještě lepšímu pochopení, které se pro něho i pro ostatní v těžkých dnech může ukázat jako vleká pomoc.

 

     Protože jsou nastávající události, úvahy o nich a události, které se odehrály před 2000 lety těsně spojeny, bylo prakticky nemožné rozdělit rozdílná témata do různých kapitol. Proto to, co následuje, by mělo být pokládáno za sbírku Mistrových projevů, v nichž se snaží spojit Kosmickou filozofii s různými lidskými pohledy. Titulky by proto měly být vnímány jen jako označení hlavního tématu „kapitoly“, o niž jde. V některých případech byly přidány, kvůli lepšímu vysvětlení, menší informace, přijaté při jiných příležitostech.

 

 

(5)

 

Borupská duchovní škola I

 

 

     „Před 2000 lety jsem řekl: Konec se blíží a tato generace nevymře před koncem. - To by se mělo chápat jako princip reinkarnace. Učil jsem to zde, v Borupě. Školil jsem v tom. Zdejší skupině jsem řekl, že velice, velice malému počtu lidí se povedlo osvobodit od své reinkarnace. Povedlo se jim osvobodit od pout, do nichž sami sebe duchovně svázali.

 

     Učil jsem je, že když někoho svážete, svážete sami sebe. Učil jsem je, že když někoho utlačujete, utlačujete sami sebe. Když někoho nutíte, nutíte sami sebe. Činy spáchané osobou, se k ní vrátí.

 

     Lidská rasa stojí před vykoupením z karmy. Když říkám lidská rasa, myslím ty, kteří získali dostatečnou duchovní vyspělost k zabezpečení duchovní proměny, o níž jsem vás učil. Ujišťuji vás, že když jsem tehdy řekl, že konec je blízko, bylo to nutné chápat podle kosmického časového plánu.

 

     V Borupě (Dánsko) jsem vytvořil Centrum jako po celé Zemi. Když chce někdo poslouchat, pokud by chtěl slyšet poselství, které musím lidstvu přinést, může se obrátit na P.O. Box 13 v Borupě. Potom žádanou informaci dostane.

 

     Mnozí budou pochybovat a málokdo uvěří. Nevyžadujeme ani pochybnost ani poznání. Potřebujeme víru.

    

     Škola v Borupě byla zřízena proto, aby byla k dispozici komukoliv, kdo o to požádá. Řekl jsem lidem, že lidstvu hrozí válka. Řekl jsem, že lidské poznání je nyní tak rozmanité, že masakr bude dokonalý. Kdyby lidstvu nebyla podána pomocná ruka, duchovně i fyzicky, lidstvo - dokonce i všechny živé bytosti na Zemi by byly ztraceny.

 

     Učil jsem také, že nic z toho, co bylo stvořeno, nikdy nebude ztraceno. Mohli byste se zeptat, zda si sám neodporuji. Nedělám to, protože když v této souvislosti hovořím o ztrátě bytí, poukazuji na ztrátu nového života, který bude na Zemi zřízen. Tento život bude dán těm, kdož naslouchají našemu poselství, dbají a následují nás s čistým srdcem. Ostatní budou odstraněni. Ve svých životech budou pokračovat jinde. Na jiných planetách. Nebudou vzati na planety této Galaxie, nýbrž na planety mimo ní.

 

     Učil jsem, že Zem je nejslabším článkem, duchovně řečeno, této Galaxie, k níž patří. Učil jsem, že když se tento nejslabší článek o jeden stupeň zvedne, potom se i vědomí celé Galaxie o jeden stupeň zvedne. To je to, co se nyní chystá. To je to, před čím stojíte. To je druhý příchod Krista.

 

     Učil jsem a v Borupě jsem jim říkal, že lidstvu bude poskytnuta z Vesmíru pomoc. Přímá a fyzická. Také jsem je učil, že v Dánsku bude trvalý kontakt mezi pozemskými lidmi a lidmi z jiných planet.

 

     Učil jsem je, že každý musí jít ve Světle, které je pro něj, muže nebo ženu, pravdou. Učil jsem, že nikdo nesmí druhého ovlivňovat, ani když si myslí, že ví více.

 

     Škola, která byla v Borupě umístěna, je duchovní školou pro dobro lidstva. Kdokoliv může dostat informaci týkající se nadcházejících událostí. Každý, kdo potřebuje pomoc, o ní musí požádat. Lidé, kteří se této školy zúčastnili, jsou nyní sami učiteli. Požádal jsem je, aby jako učitelé pokračovali. Tomu je nutné rozumět tak, že své vzdělání a jeho duchovní důležitost pochopili, že jsou schopni dál předávat poznání vesmírných a hierarchických zákonů které, jsme jim dali. Každý to však musí udělat z vlastní svobodné vůle. Člověk je umístěn na žebříčku života tak vysoko, že má svobodnou vůli.“

 

 

(6)

 

Co přichází ... (část I)

 

 

     „Tady v Borupě byla zřízena duchovní škola. Škola, která přináší pochopení toho, co přichází k lidstvu, aby mohlo pochopit běh událostí, které prožije. Událostí, které zpočátku nemohou být nazývány dobrými, neboť člověk nepochopil zákon života, které však skončí mým druhým příchodem.

 

     Řekl jsem: Já jsem život a Pravda. Řekl jsem, že kdokoliv mne následuje, přijde k Bohu. Cesta lidstva k Bohu vede skrze mne. To jsem učil a chci, abyste jasně pochopili, proč je tomu tak. Lidé, kteří mne hledali, lidé, kteří se snažili dosáhnout pochopení života posloucháním toho, co jsem jim říkal, přišli blíže k Bohu. Nyní k lidstvu přijdu já sám. Fyzicky a se zástupem nebeským. Potom Zem, její vědomí a lidé žijící na ní, budou pozdviženi, co se týče duchovního vědomí tak, aby mohli lépe pochopit Boha. Přicházím k vám, proto budete schopni Boha lépe pochopit.

 

     Mnozí lidé nemohou porozumět tomu, co se chystá. Mají předtuchu, předvídají. Když hovořím o předtuše, poukazuji na dav lidí, kteří mají jen neurčitou představu o věcech, které Člověk vytvořil. Když hovořím o předvídání, poukazuji na ty, kteří vědí, co stvořili a co jim a jejich blízkým díky tomuto výtvoru hrozí.

 

     Člověku by mělo být dovoleno, aby svůj život žil v absolutní svobodě. Člověku to bude dovoleno. Bude mu dovoleno stvořit všechno, co je schopen ve své mysli vytvořit, protože cokoliv je v ní Člověk schopen vytvořit, také dříve nebo později vytvoří prakticky. Nic z toho, čeho je lidská mysl schopna, není nemožné stvořit. Všechno, co může mysl stvořit, může být stvořeno ve skutečnosti. Je to vždy síla myšlenky, která je skutečnou tvůrčí silou.

 

     Je-li tomu tak, pak můžeme snadno pochopit, jak se mohlo stát, že ti, kteří došli mnohem dál než lidstvo tady, kteří životem prošli dál než pozemské lidstvo, měli úspěch ve vytvoření vědy daleko převyšující lidskou.

 

     Učil jsem vás hierarchickému zákonu. Částečně tedy chápete celou věc. Rostliny mají svou hierarchii, zvířata rovněž, člověk má svou atd. Hierarchický zákon se táhne hluboko, hluboko do vesmíru k inteligentním bytostem daleko za úroveň reprezentovanou dnes člověkem na Zemi.

 

     Řekl jsem, že miliony planet jsou připraveny pomoci. Musíte tomu rozumět tak, že Zem vstoupí do vyššího stavu vědomí. Její vědomí se zvýší. Celá Galaxie bude povýšena. Proto jsou miliony planet připraveny při těchto událostech pomoci.

 

     Pomocí učení, které bylo také písemně zaznamenáno, si můžete udělat představu o tom, co se děje. Budete-li mne v myšlenkovém experimentu následovat, můžete lépe porozumět velké operaci druhého příchodu Krista.

 

     Zem se na 1 sekundu zastaví. Potom se začne otáčet. Převrátí se a tím se celý její povrch změní. Zatímco se to bude dít, ohromné masy lidí budou vystěhovány nahoru do velkých vesmírných lodí. Až se člověk na Zemi vrátí, bude prázdná a holá. Žádná lidská bytost by tu nebyla schopna žít, kdyby jí nebyla poskytnuta další pomoc. Nyní vás žádám, abyste si představili a vzpomněli na obrovské zásoby, které jsou pro vás připraveny. Zásoby, které pro lidi vracející se na Zem vystačí skoro rok. Pochopíte, proč to nazývám poselstvím radosti. Je to proto, že lidstvu bude poskytnuta tak obrovská pomoc.

 

     Pomůžeme proto, aby lidstvo pochopilo, jak žít v míru, harmonii, ve shodě se Zákonem Božím, aby Člověk ustoupil od zásady zabíjení. Jde o to, aby zvíře ani člověk netrpěli bezprávím.

 

     Abych lidstvo na tak vysokou duchovní úroveň přivedl, bude nutné mu dát duchovní vzdělání. Duchovní zralost. Ve vědomí Člověka se musí zrodit zcela nové pochopení. Musí se objevit tak, že na sebe vezme formu duchovní proměny. Tato duchovní proměna zároveň způsobí, že věda udělá ohromný krok vpřed. Když hovořím o ohromném kroku vpřed, poukazují na tak velké poznání, jehož Člověk dosáhne, že si to ani v nejdivočejších představách nedovede vymyslet.

 

     Slíbil jsem vám, že po mém druhém příchodu Člověk nepozná smrt. Hodně lidí si řekne, že je to nemožné, že lidské tělo nemůže pořád žít. Následujte mne ve svých myšlenkách a pochopíte, že to možné je.

 

     Lidské tělo se během života obnovuje. Buňky se po celou dobu vytvářejí a odumírají. Krev se obnovuje. Člověk v sobě tvoří nové tělo, které však stárne, protože nerozumí způsobu života a  jeho zákonům. Proto jsou buňky, které si Člověk během života vytváří, ovlivňovány činy, jichž se dopouští. Činy, jichž se dopouští v živočišné říši. Právě tady je něco nesprávného. Právě tady se pozemský Člověk dopouští největšího porušení zákona.

 

     Když Člověk přestane jíst maso, jeho buňky se budou obnovovat jinak, než když maso jí. Jestliže současně dojde k novému poznání stavby svých buněk, jejich složení a chemické obnovy, potom bude schopen buňky na čistě lékařsko - vědecké bázi obnovit tak, že zůstanou mladé a svěží. Proto může Člověk vypadat jako dvacetiletý, třebaže je mu 800 až 900 let nebo i více. Mohu vás ujistit, že od toho dne nebude žádná smrt. Žádná fyzická smrt.

 

     Nové poznání se projeví v mnoha jiných ohledech. Řekl jsem vám, že věci se nejdříve vytvářejí v myšlenkách a později ve skutečnosti. Když se síla vůle a myšlenky stane obrovskou a Člověk ji dokonale ovládne, bude schopen činů a věcí výhradně silou myšlenky a vůle. Současný Člověk to nemůže plně pochopit.

 

     To podmíní zcela nové pracovní metody, zcela nový způsob života. Člověk bude osvobozen. Už nebude muset chléb získávat v potu tváře. Každá lidská bytost bude mít úplnou svobodu. To znamená, že každý Člověk bude moci získat vzdělání. Je to asi tak, jak je to na Zemi dnes: Lidé se rádi vzdělávají a zvyšují si kvalifikaci. To bude něco, co bude svobodně dělat každý Člověk. Každá osoba se stane vědcem. Ženy nebudou představovat výjimky.

 

     Žena bude mít zcela jinou svobodu, než jak ji zatím poznala. Nebude nutná emancipace. Nebude nutné bojovat za „ženská práva“. Každý bude respektovat druhého. Všichni si budou rovni. Duchovní práce, mohl bych říci duchovně - vědecká práce – zaujme nejvyšší pozici. To způsobí, že věda udělá skok vpřed způsobem, jaký lidstvo doposud nepoznalo.

 

     Současně bude Člověk schopen pohybovat se Vesmírem. Půjde daleko a hluboko do Vesmíru, protože mu bude dovoleno vstoupit do celé Galaxie, k níž patří. Člověk bude moci navštívit tisíce a tisíce planet, které jsou v současnosti daleko mimo jeho poznání. To znamená, že věda bude postupovat ještě rychleji.

 

     Mějte na paměti: V mysli Člověka se všechno tvoří. Z toho důvodu je absolutně nezbytné, aby měl Člověk čistou, otevřenou a čestnou mysl, aby porozuměl vesmírným zákonům, Božím zákonům a aby Bohu porozuměl.

 

     Mnozí se ptali: „Tak tedy, jaký je Bůh ?  Nemůže to být nějaký starý vousatý pán sedící nahoře a hledící na nás ?“ Ne, tak tomu není. Řekl jsem, že lidstvu bude poskytnuto 1000 let, v nichž se samo duchovně pozvedne na úroveň, kdy Člověk nebude potřebovat fyzické tělo, jak ho zná dnes. Člověk potom bude žít čistě duchovně. Na té úrovni pochopí svého Boha zcela jiným způsobem. Bůh žije ryze duchovně. Bůh je síla. Bůh je síla Života. Bůh je zdrojem Života. Bůh je pramenem celého Vesmíru. Bez Boha není Život. Bůh je ve všem a v každém. To jsem už dříve vysvětlil.

 

     Bůh je tak obrovský, tak obrovská duchovní síla, tak obrovský životní zdroj, že to řádný člověk nemůže pochopit. Když hovořím o svém Bohu, jsem pokorný. Když vyjdete a vidíte, co On stvořil, to nesmírné dílo, jímž je celý Vesmír, když poletíte vaší Galaxií tak, že budete moci vidět další galaxie a uvědomíte si, jak hodně je jiných galaxií, pochopíte, jak obrovský Vesmír je. V celém Vesmíru je Bůh. Bůh celý Vesmír zahaluje Svým Duchem. Je to síla Člověku zcela nepochopitelná. Až přijdeme na Zem a budeme si vzájemně bližší, porozumíte mým slovům. Budete žít v souladu se zákonem. Pak budete Bohu podstatně blíž než jste dnes. Potom dosáhnete života blaženého a věčného, v něhož se člověk nikdy neodvážil doufat. Vyprávěl o něm. Vnitřně ovšem nikdy nevěřil, že je to možné.

 

     Když Člověk hovořil o věčném životě, bylo to ve smyslu věčného života po smrti. Člověk si neuvědomil, že život věčný je. Od jednoho konce věčnosti k druhému. Jeden obrovský proces přetvoření – od minerálů přes rostliny, k živočichům, k Člověku, k čistě duchovnímu bytí – v jednom nepřetržitém řetězci tvoření. Život se rozvíjí fantasticky rychle a Vesmír se fantasticky rychle rozpíná. Všechno je vzájemně spojeno. Všechno je spojeno s Bohem. To pochopení nyní dojde k lidstvu.

 

     První poznání, které Člověk získá, bude dáno ve Vesmíru. V časovém rozpětí od okamžiku převrácení Země do návratu Člověka na ni. To je pomoc poskytovaná Člověku. Řekl jsem, že když Člověk žije v souladu se zákonem božím, silnější článek vždy pomůže slabšímu. Silnější osobnost vždy pomáhá slabší. Nyní přijde pomoc slabému článku v této Galaxii. Vy sami podle toho budete žít. Budete pomáhat článkům, které leží pod vámi, protože budete rozumět zákonu a budete podle něho žít. Proto si také uvědomíte jeho hodnotu a uvidíte, že planeta Zem získává zcela nové vědomí. I vaše rostliny budou krásnější. Zvířata budou žít v míru a harmonii, protože vaše vědomí jim přinese mír a harmonii. To je druhý příhod Krista.“

 

 

(7)

 

Co přichází ... (část II)

 

 

     „Když jsem chodil po Zemi, učil jsem Člověka modlitbu. Jednoduchou a tichou modlitbu. Modlitbu adresovanou Bohu, apelující na Boha v tom smyslu, že Boží království může přijít na Zem.

 

     Církev v tomto ohledu přispívala způsobem, který nás velice potěšil. Mohli byste se tedy zeptat, proč jsem církve kritizoval ?  Z mé strany byla kritizována proto, že se neprojevila jako duchovní záruka, kterou by měla být. Zaměřila se materialisticky, obrátila se k světskosti. Víc se obracela ke králům, vládcům a politikům než ke mně. Celou dobu v církvi byli duchovní lidé. Mohu to vyjádřit takto: Duchovní ručitelé, kteří v církvi působili proto, aby lidstvu nesli naše poselství, takže se nikdy neztratilo. Neděkuji však církvi jako takové, nýbrž jednotlivcům uvnitř církve.

 

     Mnohokrát byla v církvi pronesena modlitba, kterou jsem lidstvo učil: Přijď Království Tvé. Je to Boží království. Je to Boží Duch, který nyní přichází na Zem. Je to Bůh, který mne posílá. Řekl jsem vám, jaké je moje postavení: Jsem Boží duchovní ručitel za tuto galaxii, ale je to Bůh, který v operaci druhého příchodu Krista, která se nyní uskuteční, stojí za mnou. Modlitba Přijď Království Tvé se naplní.

 

     Je to poselství lásky k lidstvu. Bůh je láska. Bůh je milosrdný. Bůh je všemohoucí. Bůh je On, kdo vede  všechno a každého. Bůh je Zdroj Života. Nic nemůže bez Boha žít. Z toho důvodu by nebylo proveditelné to, co se chystáme na Zemi udělat, kdyby to nebyla Boží vůle.

 

     Byl zaveden křest symbolizující očištění ducha. Voda byla použita jako duchovní očistný prostředek. Byla to voda, která symbolizovala skutečnost, že Člověk toužil po takovém duchu a duši, která se zcela a upřímně chtěla dát Bohu. Nyní vám mohu oznámit, že stojíme před gigantickým křtem, před novým křtem lidstva. Je to křest podmiňující postoupení na nový stupeň hierarchie, na němž Člověk nikdy nebyl. Tento křest nevyžaduje vodu, nýbrž oheň. Oheň bude tedy použit jako očistný prostředek. Oheň spálí Zem, Zem jím bude očištěna. Ten, kdo uslyší Hlas a kdo ho uposlechne, bude vyzvednut do vzduchu a odtud bude svědkem toho, co se stane na Zemi, která bude vyčištěna ohněm. Potom sestoupí na Zem a bude pokračovat ve svém životě v novém duchu, s novým poznáním a s novým pochopením. V denním styku s námi a se mnou. Tím i s Bohem. Skutečně to bude Boží království, které na Zem přichází.

 

     Když se kolem sebe v přírodě rozhlédnete, postřehnete na této Zemi řadu forem. Každá forma života představuje částici Boha. Všechno co vidíte, Jím bylo stvořeno. Jeho Silou a Jeho Duchem. Když si Bůh přeje, aby život přešel z jedné formy do druhé, stane se tak najednou, obrovskou převratnou změnou. Člověk viděl a obdivoval takové změny. Nebyl schopen je vysvětlit, nebyl schopen pochopit, jak se staly. Byly nazývány mutacemi. Spočívají v náhlém skoku nahoru po žebříku. Žebříku života, na cestě života k Bohu, k pochopení Boha, k těsnému spojení s Ním. K životu v Jeho duchu prostřednictvím Jeho zákona: Pravé přátelství všech bytostí.

 

     Je to mutace - přeměna, která se nyní s lidstvem stane - duchovní mutace. Pomoc k vám přijde z příčky nad vámi, aby vám pomohla pochopit hodnoty Božího zákona. Lidé znají Boží zákon tisíciletí. Nejdříve v Mojžíšově zákonu, později byl zaznamenán ve čtyřech evangeliích. Všechno je v něm. Když ho Člověk pochopí, když si uvědomí jeho význam a bude se snažit podle něho žít, potom zažije duchovní přeměnu. Stane se to rychle.

 

     Lidé zde uvedení, kteří projdou touto duchovní přeměnou, se vrátí na Zemi ve zcela novém světle. Se zcela novým poznáním. S pomocí zvenčí, danou přímo námi tak, aby se Zem mohla znova stát úrodnou a být schopna plodit to, co měla dávat. Boží Duch bude nad vším a nad každým. Boží duch nám pomůže dosáhnout úrovně, které jsme chtěli dosáhnout vzájemnou pomocí. Celý život na Zemi tím bude ovlivněn. Když říkáme, že celý život bude ovlivněn, může to pro člověka znít nezvykle. Vzpomeňte si na Starý zákon. Jak víte, bylo řečeno, že lev bude žrát trávu s ovcí. A k tomu dojde. Člověk bude žít tak dokonale, že si bude schopen poradit se vším a s každým tak, že všechno bude v míru a v harmonii.

 

     Zabíjet se už nebude. Žádnému zvířeti nebude ublíženo. Duchovní pochopení nebude ještě zcela dokonalé. Bude však vyzdviženo tak vysoko, že se ve skutečnosti život stane Rájem v porovnání s dosavadním životem Člověka.

 

     Mluvilo se o zatracení. Nic z toho, co bylo stvořeno, nebude ztraceno. Jedinou pokutou bude ztráta možnosti dosáhnout té úrovně, jíž dosáhne velká část lidstva. Vysvětlil jsem, že to, co se chystá na Zemi, je duchovní očištění. Ten, kdo nesplní podmínky zákona, bude pro tuto Zem ztracen. On nebo ona nebudou ztraceni pro Boha.

 

     Není možné být pro Boha ztracen. Bůh je vždy s každou lidskou bytostí. Život pokračuje univerzálně. Život pokračuje věčně. Pokračuje někde jinde a na úrovni, kterou dotyčný muž nebo žena splňují. Řečeno hierarchicky. Ti, kteří jsou nyní „ztraceni“, jsou ztraceni tak, že budou ve svých životech podle svých přítomných pozemských vzorů pokračovat na nějakém jiném místě. Jen si představte sebe, jak stojíte s přítelem na čtvrté příčce žebříku a váš přítel náhle vystoupí o krok nahoru, zatímco vy zůstanete na čtvrté příčce. Zůstanete pozadu ve srovnání s ním i když jste pořád tady.

 

     Není řeč o nějakém malém kroku, o nějakém skromném rozvoji. Nejskromnější rozvoj lidské duchovní vyspělosti postupoval tisíce let. Bylo dosaženo skromné duchovní vyspělosti. Nyní se chystáte dosáhnout absolutního rozhledu. Tento rozhled Člověku do určité míry dává možnosti, které mu dovolí získat velké vědomosti. Člověk bude muset mít určitého ducha, aby mu mohlo být takové poznání svěřeno. Musím vám připomenout, kde Člověk stojí dnes. Jeho věda je natolik pokročilá, že Člověk není tak duševně vyspělý, aby ji kontroloval.

 

     Člověk dosáhl stupně, z něhož nemůže postupovat dál. Dosáhl bodu, kdy věda předběhla jeho ducha. Člověk je schopen vyhladit sám sebe i ostatní život na této planetě. A nejen to. Je schopen i do Vesmíru škodlivě zasahovat. Může rušit Galaxii, do níž patří. To se nesmí stát. Mohl by totiž zasahovat tak, že by narušil život na jiných planetách, na jiných stupních hierarchie. To zákon zakazuje. Z toho důvodu se nyní splní to, co bylo během mnoha let předpovídáno. Bylo řečeno, že lidské poznání a jeho vědy dosáhnou hodně,  že jeho poznání bude mnohostranné. Tak to bylo napsáno. Myslím, že jste viděli, že tohoto cíle už bylo dosaženo. Poznání je nyní tak velké, že je Člověk dnes schopen dělat věci, které nemůže duchovně kontrolovat. Proto mu nemůže být dovoleno pokračovat na úrovni, na níž se pohybuje. Bude muset být povznesen duševně, aby na cestě k poznání mohl pokračovat. Je to tak jednoduché.

 

     Je to poselství radosti - nové zrození. Nové zrození lidského ducha. Týká se lidí - ne tisíců, nýbrž milionů - kteří budou povzneseni na novou příčku podmiňující nový způsob života. Život bude opravdovým štěstím a Člověk bude za život vděčný. To, jak víte, nyní na Zemi vždy není. Potom si každá osoba bude vědoma toho, co život znamená, kým byl dán. On nebo ona se přizpůsobí dobrovolně a poslušně.

 

     Mnozí z vás četli o Venuši. Na Venuši mají vyšší vědomí než na Zemi. Když vyprávím o vědomí Země a vědomí Venuše, mělo by se tomu rozumět následovně: Vezmete-li průměrné vědomí, které je reprezentováno životem na Zemi, máte vědomí reprezentované Zemí. Vědomí Venuše je vyšší. Tam lidé rozumějí zákonu a žijí podle něj. To podmiňuje zcela jiný způsob života. Kromě jiného to znamená, že lze podnikat výlety do Vesmíru. Je jim dovoleno Vesmírem cestovat. Pozemský Člověk není ve Vesmíru uznán a nepůjde do Vesmíru. Bylo mu povoleno jít kousek za jeho vlastní atmosféru. Určitě mu nebude s jeho nynějším duchovním stavem a kapacitou povoleno proniknout dál do Vesmíru. Venušané vědí, jak dodržovat zákon. Zákon byl psán také pro pozemského Člověka. Kdyby lidé Země poslouchali zákon, snadno by dosáhli společnosti jako na Venuši. Přečtěte si vaši bibli. Píše se tam jak žít. Je tam všechno.

 

     Co se nyní stane, je naplnění zákona. Lidstvo dosáhlo poznání, které nekontroluje duchovně. Došlo to tak daleko, že není schopno pokračovat po cestě, kterou nastoupilo - a přežít. Člověk má svobodnou vůli. Proto mu bylo povoleno zajít tak daleko. Z stejného důvodu mu bude povoleno zajít po nejzašší hranici. Bude mu dovoleno obrátit nenávist proti sobě samému. Bude dovoleno, aby byl udeřen nenávistí, kterou sám kolem sebe vypěstoval. To bude mít pro lidstvo za následek nejstrašnější pohromy. Atomovou válku, která přinese hrůzy a utrpení.

 

     Protože zákon nikomu nepovoluje zasahovat, nezasáhneme. Na straně druhé bude lidstvu poskytnuta pomoc. Mimo jiné proto, že Člověk o tuto pomoc žádal a proto, že hodně lidí na Zemi s přijetím této pomoci souhlasilo. Tato pomoc bude poskytnuta jen těm, kteří s ní dobrovolně souhlasili. Když dosáhnete zoufalství nejvyššího stupně, přijdeme z Vesmíru tak, aby nás lidstvo pochopilo a rozumělo nám. Lidé nás budou vidět, slyšet a cítit. Rychle zastavíme válku. Stane se to v jedné sekundě. Současně budeme hromadně stěhovat lidi přebývající na Zemi. Budeme je hromadně evakuovat do gigantických vesmírných lodí, které byly k tomuto účelu zkonstruovány. Všechno, co se této operace týká, bylo dokonale vypočítáno. Všechno bylo pečlivě naplánováno.

 

     Po tomto stěhování nastane převrácení Země. Její nynější povrch se zcela změní. Lidé nepoznají svou Zem. Budou si muset udělat nové globusy. Převrácení bude trvat jen chvíli. Bude rychlé jako blesk. Když bude po všem, bude možné atmosféru vyčistit od nečistoto uložených do ní lidstvem. Potom bude znovu možný život na Zemi. Potom se život na Zem vrátí.

 

     Brzy znovu vyraší rostliny. Znovu se objeví zvířata a ptáci. Lidstvu bude poskytnuta další pomoc - v rekonstrukci jeho Země. V průběhu šesti měsíců bude většina z ní znovu vybudována tak, že život bude moci pokračovat způsobem přiměřeným Člověku. Zcela novým způsobem. Současně bude Člověku povoleno cestovat vesmírem. Naučí se věci, které dnes nezná. Naučí se, jak dělat věci, které dnes neovládá. Z vnějšího světa mu budou dány věci, o nichž dnes pochybuje, že existují.

 

     Lidé vracející se z vesmírné lodě se usadí tam, kde se jim bude nejvíc líbit. Není důležité, kde se Člověk rozhodne zůstat. Místo, na které byl dotyčný zvyklý, místo, kde nyní žije, bude umístěno jinam. V každém případě s ohledem na zemskou šířku a délku. Není to konkrétní místo, je to duch reprezentovaný každým Člověkem, který je životně důležitý. Vidíte, místa, na která přijdete, jsou druhořadá. V každém případě budou všechna nová.“

 

 

(8)

 

Něco o létajících talířích

 

 

     „Všem, kteří jste se doposud této škole věnovali, bych rád řekl: Jsem nesmírně šťastný, když se lidé zajímají o mou práci. Když hledají a pátrají, když se snaží porozumět mé osobě, mému duchu, tomu, o znamenám. S ohledem na situaci a operaci uprostřed níž se nalézáme, vám mohu předložit několik dalších informací.

 

     Hodně bylo řečeno a napsáno o létajících talířích, jak jim říkáte. Létajícím talířům lidé a úřady na Zemi věnují pořád větší pozornost. Nevědí, čím jsou. Vědí, že jsou řízeny inteligencí a že musejí pocházet z hloubky Vesmíru.

 

     Z toho jsou lidé nervózní a tápající. Jelikož žijí podle zásady zabíjení, žijí také podle zásady obrany. Musím vás upozornit, že obrana je založena na zásadě zabíjení. Předvedl jsem něco zcela jiného. Nijak jsem se nebránil. Nastavil jsem druhou tvář. Protože se člověk drží zásady zabíjení, má většinou sklon bránit se tomu, co vidí. Je vystrašen, když čelí neznámému. Je připraven se bránit.

 

     Proto jsme v různých zemích světa předvedli malou ukázku našich možností, aby si státníci uvědomili, že by se neměli pokoušet vybudovat žádný druh obrany - proti nám. To nejde. Máme zákon - a jsme trochu pobaveni. Nechceme-li udeřit, nemůže se Člověk proti nám bránit. Jelikož jsme technicky vysoko nad ním, jsme kdykoliv schopni lidské fyzikální poznání ovládnout a s věcmi obsluhovanými Člověkem udělat, co uznáme za vhodné. Můžeme kdykoliv zrychlit motor tak, že shoří. Můžeme ho také zastavit, aniž by se poškodil.

 

     Slyšeli jste o určitých událostech, které se staly v Americe. Americká vláda si je vědoma skutečnosti, že jsme to byli my. Proto nás zde berou velice vážně. Poukazuji na jisté demonstrace výpadku elektrického proudu a lstí různého druhu. Kromě jiného zcela vyřadíme z činnosti raketovou základnu. Málo lidí o těchto věcech ví. O incidentech tohoto druhu se nemluví. Jsou nejvyšším vojenským tajemstvím. Raketová střela nemůže být vypálena, když se nám to nehodí.

 

     Předvedli jsme několik malých ukázek našich schopností. Nemyslete si, že to bylo pouze v Americe. Totéž se stalo v Číně a v Sovětském svazu.

 

     To všechno patří do postupu, jímž se řídíme. Musíme se jím řídit. Ukázali jsme naše schopnosti. Lidstvo musí mít příležitost - a také ji mělo - změnit svůj kurz a opustit zásadu zabíjení. Jde o to, aby Člověk svobodně upustil od zahájení války.

 

     Naše snahy byly marné a budou marné. Věděli jsme, že marné budou. Nebyli jsme schopni zásadu zabíjení zastavit. Na druhé straně byly naše ukázky účinné jinak. Způsobili, že hodně lidí začalo přemýšlet. Jejich přemýšlení šlo novým směrem. Způsobilo, že hloubali nad tím, jaký druh sil je v činnosti. Došli k závěru, že Člověk vůbec není moudrý, třebaže on sám měl sklon tomu věřit. Uvědomili si, že existují inteligentní bytosti na úrovni daleko vyšší než je lidská. Díky tomu jejich vlastní myšlení vede k: Jiným formám života, vyšším inteligentním bytostem, chápání Krista - a Boha. - Co se týče nejdůležitějšího cíle, byly naše  snahy marné. Zákon však musí být zachován do písmene. Doposud zachován byl. A bude i během této operace.

 

     Pokud jde o to, čemu říkáte létající talíře, baví mne pozorovat reakce lidí, všímat si jejich poznámek a pozorování nás a našich činů. Někdy se trochu usmějeme, když letíme nad pevninou nebo oceánem a vidím lidi, kteří nás zahlédli.

 

     Vaše hloubání je v této chvíli zcela zbytečné. Neuplyne dlouhá doba a všechno uvidíte na vlastní oči. Dovolte mi ještě říci: Používáme slitiny velice zvláštních vlastností. Frekvence ve všech našich strojích je totiž taková, že kdybychom použili obyčejnou ocel, jakou znáte vy, brzy by se unavila. Naše slitiny snesou ohromné teplo a rychlé ochlazení - a znovu ohromné teplo a rychlé ochlazení, aniž by se poškodily.

 

     Řekl jsem, že jsme podvojní. Jsme fyzičtí a duchovní. Jsme schopni projevit se oběma způsoby. Lidem se to těžko vysvětluje. Když vám řeknu, že jsme konkrétní fyzičtí, nic vám nebrání v tom, abyste lidem vyprávěli, že jsme konkrétně fyzičtí.

 

     Rozumí se samo sebou, že nepřiletíme jen tak k nějakému Člověku, aniž bychom ho trochu nepřipravili. Nikdy jsme to neudělali. Žádný pozemšťan, který byl s námi v kontaktu, se s námi nespojil, aniž by nebyl předem dlouho připravován. Jen potom můžeme kontaktovat naše vlastní lidi. Nebyli bychom se mohli spojit např. s Adamskim, kdyby byl obyčejným pozemšťanem. Adamski žil na Zemi jako obyčejný člověk. Dobrovolně se inkarnoval. Všimněte si směšné věci, rčení, které často slyšíte. „On byl pro tento svět příliš dobrý.“ Kdyby si lidé uvědomili, jaká je to v mnoha případech pravda, byli by překvapeni.

 

     Co se týče Adamského, mohu říci, že je mým osobním přítelem a že naše přátelství je vynikající. I nyní. Jsme si velmi blízcí. Adamského jsme na Zemi použili jako nástroj. Jeho poselství lidstvu má nesmírný význam a dosah.

 

Jednu z knih „Uvnitř vesmírných lodí“ si může zájemce pořídit na internetu www.vesmirni-lide.cz – pozn. zpracovatele, Ivo A. Bendy.

 

     Je pravdou, že jsme Vatikánu poradili. A nejen Vatikánu. Myslíte-li si, že ruská tajná služba zůstala pozadu, mýlíte se. Pochopitelně, i zde četli Adamského knihy. Poslali k němu muže, aby navázal spojení. Adamski věděl, s kým jedná. Proto je pochopitelné, že se jeho poznání dostalo i do Ruska.

 

     Adamski napsal hodně na téma létající talíře. Hodně věděl. Byl mu dán pohled daleko do budoucnosti. Když říkám daleko do budoucnosti, myslím tím několik let dopředu od doby, v níž sám žil. Prostřednictvím zápisů přichází k lidstvu to, co připravil. Ukázal na věci, o nichž lidé dříve nevěděli. Adamski neznal konečnou fázi. Nebyl si vědom následků příletu létajících talířů na Zem.

 

     Adamski zažil jednu i druhou formu. Jako jediná žijící osoba na Zemi v té době, byl fyzicky přenesen na jinou planetu. Byly mu také ukázány vize jiných planet.

 

     Adamski nebyl jediný, kdo byl kontaktován. On však od nás dostal určité úkoly. Proto je snad více znám než jiní, kteří pracují skrytěji. Ti, kteří jsou kontaktováni, jsou pečlivě vybíráni a pečlivě dodržují instrukce. Proto je jejich práce takovými instrukcemi omezena.

 

     Mohu říci: ORTHON, s nímž se Adamski setkal fyzicky, není totožný se mnou. ORTHON, kterého Adamski potkal, byl poslán na Zem, aby založil dočasný kontakt. Já jsem převzal celou operaci. Jsem to já, já sám, kdo je za ni odpovědný.

 

     ORTHON je jméno ve Vesmíru. Tady ve Skandinávii jsem použil kosmické jméno. Jméno známé lidem už předtím, protože jiní už měli pod tímto jménem kontakt. Když mluvím s Meher Babem, nepoukazuji na Krista, ale na Bezhraničnou Lásku. Mluvím o tom, co přichází a co každý Ind očekává. Mluvím o nirváně a říkám si Buddha. Mám hodně jmen. Měl jsem hodně úkolů. Na Zemi jsem byl několikrát. Fyzicky i duchovně. By jsem ve všech církvích. Učil jsem vás před 2000 lety, že když někdo řekne „Kristus je zde“ nebo „Kristus je tam“, neberte na to ohled. Kdybych přišel pod svým vlastním jménem, udělal bych to pod falešnou záminkou. Z toho důvodu zde zatím používám jméno Orthon. Dokud nepřijde Můj Den, nepoužiji své skutečné jméno.

 

 

(9)

 

Karma a svobodná vůle I

 

 

     „Člověk se vzdává modelu života, který měl po tisíciletí. Dosavadní zásada Člověka byla zásada ničení a zabíjení. Když člověk ze stromu života snědl zakázané ovoce, když začal zabíjet zvířata, začal zabíjet sám sebe. Zabíjení plodí zabíjení, protože činy Člověka se vždy vracejí k místu odkud vyšly. Stejně tak se myšlenky a slova vrátí k místu svého vzniku. Všechny druhy činů se vrátí domů. Ať jsou dobré nebo špatné. Nezabíjejte nikdy žádnou formu života.

 

     Je nesprávné zvednout zbraň proti druhému člověku. To nemůže být tolerováno. Je to porušení zákona. Můžete namítnout: „Dobře, ale na Zemi máme určité zákony, když je nebudu dodržovat, budu za to muset zaplatit.“ Platit byste museli v každém případě, neboť ve válce děláte věci, které nesmíte dělat. Také jsem řekl, že když je voják zabit a má hierarchickou kvalifikaci na získání duchovní mutace, dostane se mu pomoci a inkarnuje se v Nové Zemi. Na základě zásady Milosti.

 

     Mluvilo se o spojovacích článcích a o vesmírném řetězci, o vesmírném spojení 1). Toto označení nebylo vybráno náhodou. Jeden článek je spojen s druhým. Všechno je pečlivě spojeno od jednoho konce Vesmíru k druhému. Planeta s planetou, galaxie s galaxií. Tím vším táhneme červenou nit. Je to Boží síla.

 

     Vezmeme jednotlivý článek. Vede k němu souvislá červená nit. Můžete si ji představit jako hlavní nerv. Přichází dolů do středu článku. Rozbíhá se v malých červených nitkách ke každé části uvnitř článku. Na tom můžete vidět, jak je vše spojeno s Bohem. Je to geniální práce. Ostatně sami ve svém těle fungujete stejně. Můžete vidět, jak byl Člověk stvořen dle obrazu Božího.

 

     Dal jsem vám ideu „nervového systému Božství“. Představte si vlastní nervový systém. Potom se špendlíkem píchněte do prstu. Okamžitě je to zaznamenáno - přes hlavní nerv, míchu, až do vašeho mozku - a nějak zase zpět. Bolest totiž cítíte v prstu !  Rozumíte nyní tomuto principu ?  Vidíte zákon ?  Někdo něco udělá a je to okamžitě zaznamenáno. Zaznamenáno Bohem. Účinně a neomylně tato věc oběhne celým systémem a vrátí se k místu svého vzniku. Je to zaznamenáno tak přesně, jako když se špendlíkem píchnete do prstu. Nikdy nepochybujete, který prst to byl, že ?!  Stejně tak Bůh není nikdy na pochybách. Měli byste proto na své prsty dohlédnout a nepíchat ani nestrkat jimi druhé lidi. Jinak se spálíte. Člověk je také oheň, třebaže v jiném slova smyslu.

 

     Tak jsem obvykle učil ty, kteří mne následovali. Jednoduše a s jednoduchým podobenstvím. Jednoduché věci jsou velmi často nejtěžšími ve slovní podobě. Dlouhý vědecký výklad, množství rovnic apod. - Potom možná jedna osoba pochopí polovinu z toho, co bylo řečeno. Jednoduché věci, základní principy života, kolem nichž lidé pospíchají, o nichž si myslí, že nejsou důležité, jsou přesně tím, co je pro pochopení života důležité.

 

     Dovolte mi jít o krok dále s naším podobenstvím. Nejsou to jen vše prsty, na něž byste měli dohlížet. Musíte porozumět stejnému principu ve spojení s každým vaším vyřčeným slovem. Princip je stejný i v tomto případě. Stejně, jako že jsem živý a stejně, jako že jsem jediný. Řekl jsem: Slovo je živé !  Vyřknete-li slovo, je to vlastně vaše vědomí, které ho řekne. Vaše vědomí je zcela živé. Vědomí vysílá impuls, který udeří do jiného slova, které je jím ovlivněno. Hlídejte vaše slova, važte je. Važte je na lékárnických váhách !

 

     Když někdo doopravdy miluje své blízké, neubližuje jim. Za žádných okolností. Neuhodí je špatnými myšlenkami a ni zlými slovy. K blízkým se obrací s láskou a důvěrou. Když je každý jednotlivec v souladu s touto zásadou schopen žít, ostatní věci budou následovat. Potom na Zemi zavládne spravedlnost.“

 

 

(10)

 

Karma a svobodná vůle II

 

 

     „Je to znovuzrození, k němuž dochází u skupin lidstva. Proto je to poselství radosti. Velký počet lidí bude přenesen na jiné planety, aby tam žil. Musíte pochopit a zvyknout si na myšlenku, že každá živá bytost je absolutně nezávislá. To platí hlavně pro Člověka.

 

     Hierarchicky stojí Člověk výše než zvíře. Člověk má inteligenci, kterou zvíře nemá. Člověk má svobodnou vůli, kterou nemůžete nalézt v živočišné říši. Bůh všechno kontroluje. Nic nenechává náhodě. Jinou věcí je, že Bůh inteligentním tvorům ukládá určité úkoly a povinnosti. Jsou-li ovšem dost vysoko na to, aby si ego uvědomilo samo sebe. Potom má ego hledat a k Bohu přijít ze svobodné vůle. Zvířata jsou více vázána tím, čemu říkáte instinkt. Není to instinkt. Je to něco jiného. Této otázce se nyní nebudeme věnovat.

 

     Rozdíl třídy, hierarchicky, mezi dnešním Člověkem a lidmi zítřka, kteří udělali krok, bude právě tak velký, jako je rozdíl - hierarchický rozdíl - mezi Člověkem a zvířetem dnes. Z toho můžete pochopit, jak vysoko Člověk na žebříčku hierarchie stoupá. Člověk dělá obrovský krok. Kdyby však žil podle slov Božích ze svobodné vůle, můj druhý příchod by nebyl nutný.

 

     Člověk má svobodnou vůli. Na to je nutné při této operaci pamatovat. Potom bude snadnější projít událostmi, které se stanou. Bude lehčí pochopit a přijmout skutečnost, že někteří lidé se budou muset rozejít, zatímco druzí tento krok udělají společně. Jakmile porozumíte cyklu života, budete se dívat na otázku života a smrti zcela jiným způsobem a zcela jinýma očima. Potom této operaci a duchovnímu třídění, které se nyní chystají, budete rozumět. Pochopíte, že toto třídění je nezbytné, aby Člověk udělal krok nahoru na hierarchickém žebříčku. Nikdo nemůže dosáhnout vyšší úrovně, aniž by měl potřebnou kvalitu duše.  Poznání, které bude Člověku dáno, je tak velké, že by se mohly stát nejstrašnější věci, kdybyste nebyli schopni žít v dokonalém míru a harmonii. Kdybyste se vzájemně nerespektovali jako Bohem stvořené bytosti, jako absolutně nezávislí, svobodní jedinci.

 

     Řekl jsem vám, že Člověk patří tak vysoko v hierarchii, že byl stvořen k obrazu Božímu. Aby někomu byla dána svobodná vůle, musí dosáhnout lidské úrovně. Jen v takovém případě je jeho vědomí natolik vysoko, aby rozumělo příčině a následku v souvislosti s vlastními činy a skutky. Proto se podle zákona reinkarnace každý čin vrací k místu svého vzniku. Škola života tak působí automaticky. Člověk zkušenosti sbírá pomocí chyb, které dělá. Učil jsem vás, že Člověk se od své karmy může osvobodit během jednoho jediného života. Málo, velice málo lidí, to jsem vám řekl také, toho bylo schopno.

 

     Aby se Člověk od své karmy osvobodil, musí - na základě svobodné vůle - uskutečnit tak rozsáhlé duchovní studium, aby ve svém vědomí dosáhl plného pochopení života a jeho zákona. Zároveň je nezbytné odčinit skutky a činy minulosti, kdy Člověk postupoval protizákonně. Dělicí čára mezi svobodnou vůlí a následky zákona karmy je prakticky neviditelná. Proto málo jednotlivců tuto dělící čáru našlo a bylo schopno ji překročit. Jak jsem vás učil, máte svobodnou vůli. I já mám svou. Můžeme tedy vidět, čí vůle je nejsilnější. Mám určité možnosti Člověka nebo skupinu lidí vést. Za předpokladu, že jsou ochotni nechat se vést a řídit. Můžeme dát intuici, můžeme jim dát směr, nebo je můžeme dovést za ostatními. Tím pro ty, kteří jsou řízeni, vyvoláme určité situace. Pro každého to vždy musí být svobodná volba, svobodná volba mezi dvěma alternativami. Takovým způsobem můžeme učit lidi zákon života. Tak mohou na cestě života pokračovat. Za předpokladu, že se rozhodli z vlastní svobodné vůle žít v souladu se zákonem, nikoli proti němu.

 

     Bůh je milosrdný. Bůh je milující. Učil jsem vás, že Bůh Člověk a umístil do školy života, aby ho naučil chápat a poslouchat Boží zákon a Boží vůli. Ze svobodné vůle. Když Člověk spáchá skutek, o němž si je vědom, že jím překračuje zákon, je to vážná věc. Když však spácháte čin a potom si uvědomíte, že jste porušili zákon, protože jste ublížili někomu z blízkých, ať už patří do rostlinné, živočišné nebo lidské říše, potom je to něco zcela jiného. Jakmile si uvědomíte, že váš čin byl špatný a z hloubky svého srdce si přejete, aby jste ho už nikdy neudělali, potom bylo tímto postupem vlastně dosaženo účelu pouční. Bůh je milosrdný. Bůh je vševědoucí. Bůh je velkorysejší, než si lidé obvykle myslí.

 

     O situaci, v níž se Člověk dnes nalézá, jsem řekl, že když si Člověk ze svobodné vůle - upřímně a zcela - uvědomí, přijme, uzná jméno a existenci Boha je to hodně. Musí to být míněno skutečně upřímně. Nás není možné obelstít. Poznáme, zda si v hloubi svého srdce přejete podrobit se Božímu zákonu. Tomu, kdo to myslí doopravdy, bude jeho karma zrušena. Bude přijat do světa který bude dán těm, kteří budou ve svých životech pokračovat na této Zemi. Když se Člověk obrátí, byť v poslední sekundě tohoto věku, bude přijat. Na základě zásady Milosti. Bůh potom z Vlastní svobodné vůle tohoto Člověka omluví.

 

 

(11)

 

Evoluce a hierarchie

 

 

     „Bylo vám řečeno, že budete mít 1000 let na dosažení dalšího hierarchického stupně. Nemělo by vás to překvapovat. Řekl jsem vám, že trávíte nejdelší časové období v rostlinném království. Potom přichází živočišné stadium. Člověk měl přibližně 50 000 let od doby, kdy získal mozek. Bylo to před 50 000 lety. Pokuste se podívat, čeho jste během těchto 50 000 let dosáhli. Pochopíte, že došlo ke zrychlení. Běh událostí jde rychleji a rychleji. Evoluce je rychlejší a rychlejší. Poznání, které máte ve všech částech světa, lze spojit. V budoucnosti to půjde mnohonásobně rychleji a tak dále.

 

     Proto 1000 let poskytne evoluci, která výrazně převýší to, čeho bylo během předcházejících 50 000 let dosaženo. Musíte však mít na paměti, že čas ve Vesmíru a čas na Zemi jsou dva zcela odlišné pojmy, které nemají nic společného.

 

     Po těchto 1000 letech evoluce půjde ještě rychleji. Bude se zrychlovat Mohu vám říci, že nastane doba, kdy se evoluce bude dít z hodiny na hodinu, z minuty na minutu. Dokonce ze sekundy na sekundu. Evoluce se zrychluje. Nikdy se nezastaví. Nikdy. To však musí být chápáno obrazně.

 

     Používal jsem slovní spojení „přeměňující se evoluce“. Nesmíte chápat to, co jsem právě řekl v tom smyslu, že se přeměna stane každou hodinu nebo každou minutu. Mělo by se to brát jen jako přirovnání. To, co se nyní stane, je jedním ze skutečně velkých skoků. Skok, který Člověk udělá, přeměna, které dosáhne, otevře cestu ke skutečně vysokému stupni hierarchie. Není tak těžké udělat krok z lidské úrovně na následující.

 

     Později budou skoky menší a menší, ale častější. Nikdy nebudou končit.

 

     Rostliny mají vlastní hierarchii. Zvířata mají vlastní hierarchii. Má ji i Člověk. Nastane tak drastická a radikální změna, že je to otázka úplné duchovní proměny. Říkal jsem vám, že budete mít 1000 let evoluce, aby vás vynesla na další stupeň, kde je život zcela duchovní. Pak dosáhnete třídy, kde je život hodný žití a kde se něco děje !  Evoluce tam probíhá nesmírně rychle. Je to vlastně jako řetězová reakce. Čím rychleji jdete, tím víc se zrychluje.

 

     Život a Vesmír se rozpínají velice rychle. Stejné je to s duchovním životem.

 

     Mohu poodhrnout jiný cíp závoje: Řekl jsem, že jsem hlavou nebo pánem této Galaxie. Řekl jsem také, že my máme vlastní galaxii, v níž žijeme. My, kteří jsme pány galaxií. Někdo se stane pánem galaxie, která není v duchovní evoluci tak vysoko nebo je mu dána galaxie, která dosáhla hodně vysoké duchovní úrovně. Děláme právě opačnou věc, než by v takové situaci udělal Člověk. To je třeba chápat takto: Když se jedinec stane duchovním ručitelem galaxie, první galaxie, která je mu dána, bude galaxií s velkou duchovní evolucí. Pak se tam může sám něčemu naučit. Čím výš se duchovně dostává, tím těžší úkoly přijímá. Musím přiznat, že s touto Zemí byla skutečně těžká práce. Vlastně kvůli Zemi. Je to podle zákona hierarchie. Silnější vždy pomáhá slabšímu. Když nejslabší článek Galaxie potřebuje pomoc, přijde Pán sám. Já přijdu osobně.

 

     Jsou jiní, kteří mají podobné úkoly. V hierarchii jsme postaveni tak vysoko, že je pro Člověka nemožné pochopit duchovní kontakt jako takový. Navzdory tomu nejsme povýšení. Přicházíme k vám a potkáváme se s vámi na vaší úrovni pochopení. Pracujeme s vámi na úrovni, na níž jste vy. Jak říkám, Galaxie je jen malou oblastí. Pro naše vědomí to nepředstavuje víc než zeleninovou zahradu pro vás.

 

     Řekl jsem, že až půjdete do Vesmíru, pochopíte mnohem víc. Rovněž lépe pochopíte mou povahu a mé způsoby. Jakmile dosáhnete úrovně čistě duchovního bytí, budete mít spojení nahoru i dolů. Potom se budeme pohybovat společně. Rozdíly v třídách nebudou mít takovou důležitost, protože vaše pochopení bude tak hluboké, že už budete mít čistý, jasný obraz o tom, co se čeká na dalších úrovních. To způsobí, že vývoj půjde rychleji a pořád se bude zrychlovat.

 

     Ve skutečnosti by pro vědce na Zemi nemělo být těžké to zjistit. Skutečnost je ovšem taková, že v tomto ohledu vědci zjednodušili celý Vesmír na hmotu a zapomněli na ducha. Jednou bylo řečeno: „Zapomínají pouze na jednu věc - na létající talíře. Bude-li se jim to hodit do jejich koncepce, stanou se pravdou.“  Vyjádřím to vlastním způsobem: Když budete pamatovat na ducha, když se ho budete držet, když se budete držet Boha jako takového, pak můžete rozumět zcela jinak tomu, co se kolem vás děje. Vědci byli dokonalí ve vyloučení tohoto chápání. Měli totiž být. Až doposud. Jen si představte, kdyby dnes dosáhli větších výsledků než dříve. Věci, které drží, jsou hrozné s ohledem na typ vědomí na Zemi. Představte si moc a sílu tak velkou, tak ohromnou, že by jeden Člověk ve špatné náladě mohl způsobit zánik Země. Co byste dělali !  Je zcela nemožné vložit takovou moc do rukou Člověka. Nebo si představte, že by způsobil, aby se celá Galaxie otáčela zcela jinak !  Takové síly skutečně existují !  To se nesmí stát. Proto musí být Člověk absolutně dokonalý, duchovně, aby se nikdy nestala žádná chyba. Vůbec žádná.“

 

 

(12)

 

Tehdy a nyní ... část I.

 

 

     „Použil jsem slovní spojení: Jste noví Židé, - a řekl jsem vám, že severní Evropa bude chráněna   průběhu nadcházející operace. Dovolte mi to vysvětlit.

 

     Židé kulturně a duchovně převyšovali sousední národy. Židům jako prvním byly dány určité části zákona hierarchie. Židé jako první uznali jediného Boha a tím princip hierarchie. Byli vyvoleni jako pionýři, příklad a učitelé toho, co se má stát. Byl jsem jedním z nich. Židé však selhali jinak. Proto měli osud, jaký měli ...

 

     Než začnu své vyprávění o Židech, říkám vám: Nikdy nesmíte odsoudit národ. Nikdy nesmíte odsoudit žádného jednotlivce. Vlastně, nikdy nesmíte odsoudit nic, co je Boží. Tím byl vysloven začátek smutné historie Židů. Oni zklamali v rozhodující míře.

 

     Židé od nás dostali všechno, co potřebovali k pozvednutí duše a ducha. Tohoto ducha a duši Židé využili pro vlastní výhody. Stali se povýšenými a arogantními. Nerespektovali ducha a duši jiných lidí. Snažili se zničit své okolí duchovně, kdykoliv k tomu měli příležitost. Povýšenost a arogance vyvrcholily na Golgotě. Nikdy na to nezapomenu. Přesto nemám nic proti nikomu. Ani proti Židům. Je mi to cizí. Stále na ně myslím. Upřímně říkám, že mi jsou blízcí. Žid nikdy nebyl schopen přijmout nežida. Nikdy neexistovala intenzivnější rasová diskriminace. Prosím, všimněte si, že právě ti, kteří měli být pionýry, dokonale selhali.

 

     Byli rozptýleni po celé Zemi, aby se pokusili porozumět způsobům a jednání jiných. Přijmout je jako fakta. Měli se naučit, že každému by mělo být povoleno, aby šel ve světle, které je pro něj pravdou. Židé, díky znalostem, měli být příkladem a učiteli jiných. Na vlastním příkladu měli učit, jak pozvednout lidského ducha. Poznání však využili k vlastnímu prospěchu. Jejich synagogy už nebyly svaté.

 

     To může být klíčem k jiné věci. Na dvou místech Země nebyla rasová diskriminace. V Portugalsku a v severní Evropě. Proto, kromě jiného, byla tato dvě území zvolena pro naši operaci. Má matka přišla do Portugalska, ale já jsem přišel na Sever.

 

     Buddha a Kristus jsou jedna a táž osoba. Nejdříve jsem se inkarnoval jako Buddha, abych dal poselství národům východu. Potom jako Žid, abych ho dal západnímu světu. Když se zamyslíte hlouběji, zjistíte, že mezi buddhismem a křesťanstvím je shoda.

 

     Zmiňoval jsem řadu podobenství. Některá nebyla pochopena. Lidé si často myslí, že když je Člověk bohatý, je na tom něco špatného. Není tomu tak vždy. Obohatil-li se Člověk na úkor souseda, je to škoda. Pro něho. Když chudý Lazar žil svůj život aniž by někomu ubližoval, nežil na úkor svých sousedů, neměl v pozemském slova smyslu velmi bohatý život.. Správně však chápal Boha a Boží království. On bude tím, kdo půjde „domů“, ne boháč. Použil jsem také jiné podobenství. Řekl jsem, že je pro boháče těžší dostat se do Nebe než pro velblouda projít Jehlovým Uchem, což je něco zcela jiného než projít uchem jehly. Musím ovšem vysvětlit, co Jehlové Ucho bylo. Byl to východ, brána  která byla tak nízká, že v ní velbloud musel jít po kolenou. Je-li  boháč schopen kleknout si na kolena, modlit se ke svému Bohu a uvědomit si, co je špatné, pak se do Nebe může dostat. Pro něho je to však těžší, než pro velblouda. Velbloud má totiž pána, který ho donutí kleknout si !

 

     Antikristem je hodně věcí; ale především to znamená ty, kteří ve svých srdcích NEMAJÍ lásku.

 

     Podobenství, na něž myslím, nejlépe vystihuje situace, v níž se dnes Člověk nachází. Je to podobenství o muži, který se domníval, že získal všechno. Myslel si, že je tak bohatý, že si může sednout a po zbytek svého života se radovat. Bylo mu řečeno, že ještě té noci zemře. Člověk dnešní doby má plné stodoly. Díváme-li se na to očima podobenství, ve své pýše si myslí, že se může stát pánem každého a všeho. Proto Člověk ještě této noci v nepochopení zemře. Člověk na Zemi nebyl schopen žít podle Božího zákona, uskutečnit Boží zákon v denním životě. Mnozí se o to v upřímné snaze o změnu stavu věcí pokusili. V sobě i mezi sebou. Ten, kdo pracuje pro sebe, dosáhne stejného výsledku, protože ten, kdo hledá najde. Kdo klepe, tomu dveře budou otevřeny. Málo lidí na Zemi jde skutečně až do hloubky svého nitra. Řada lidí o těchto věcech přemýšlela. Sice povrchněji, ale přece. Třebaže nešlo o hluboké přemýšlení, dosáhla nějakých výsledků. Proto je na Zemi tolik lidí, jejichž vlastnosti jsou tak dobré, že mohou tvořit základ něčeho většího. Proto se přibližně třetina obyvatel Země kvalifikovala pro pokračování života. Ostatní mají nabídku. Budou mít možnost změnit své způsoby a myšlení. Až do poslední minuty.

 

     První Hřích nemůže existovat a také nikdy neexistoval. „Zděděná hříšnost“ se musí chápat zcela jinak. Jednou jsem řekl, že hříchy otců budou vyhledávány ve třetím a čtvrtém pokolení. A nemohlo by to být tak, že třetí a čtvrté pokolení jsou titíž otcové  ?  Reinkarnovaní ?!

 

     Co se týče chleba každodenního - ach ano, kdyby jen Člověk měl vůli, dobrou vůli, bylo by ho víc než dost pro každého. Ale zkuste jít do Indie. Tam se také za svůj každodenní chléb modlí. Bylo by ho tam dost. Bylo by hodně chleba každodenního i pro Indy, kdyby bohatství Země bylo vzato a rozděleno správně. Ale není - lidé to neudělají. Mají peněžní systém vytvořený touhou po moci. Potom je to beznadějné. Stálo by je to peníze a peníze znamenají moc. Ind se pořád modlí za každodenní chléb. A míní to vážně. - Je to prosba k vám, abyste mu ho dali. Jste božího původu. Kdybyste jednali v souladu s touto skutečností - že jste Božími dětmi, a proto jste všichni bratři a sestry, tudíž ochotni pomoci jeden druhému - potom by měl každý každodenní chléb. Byli jsme si zcela vědomi toho, co děláme, když jsem Člověka tuto modlitbu učili. Vysvětlil jsem také jak. Když dáváte a dáváte a dáváte, sami také dostanete a dostanete a dostanete. Když zbohatnete na duchu, brzy zjistíte, jak moc jste bohatí. Budete totiž bohatí v každém směru. Když jste však chudí duchem, jste skutečně chudí a tvoříte chudobu. Chudoba plodí nátlak. Nátlak vyvolává reakci. Nátlak a reakce plodí válku. Tak jsou věci vzájemně spojeny. A proto jsem řekl: Hledejte nejdříve Království Boží.

 

     Co jsem řekl o „chudých duchem“ bylo řečeno ve zcela jiné souvislosti a situaci. V době, kdy intelektuální arogance kvetla možná ještě víc než dnes. Vyprávěl jsem vám historii Židů. Zbohatli na duchu. Své bohatství však promrhali.

 

     Hodně lidí se divilo modlitbě Neuveď nás v pokušení, protože milující Otec by své děti v pokušení neuvedl. Je zcela správné žádat o neuvedení v pokušení. Ne, že by vás Otec vedl v pokušení, ale Život by to mohl udělat. Když o každé prosbě trochu přemýšlíte, vždyť modlitba, kterou jsem Člověka učil, je ve skutečnosti několik jednotlivých modliteb spojených dohromady, zjistíte, že jste vlastně prosili za všechny a za všechno. Lidé si obvykle neuvědomují, že tato modlitba dává zároveň orientaci, jak by měl být život žit. Jestliže tuto modlitbu vyslovíte správně a přemýšlíte-li nad každým slovem, poznáte, že se nemodlíte jen za sebe, ale také za vašeho souseda.

 

     Co se týče falešných proroků, mohu odpovědět, že jich bylo mnoho. Zmínil jsem se několikrát o církvi a řekl jsem, že v jejím těle existovali různí falešní proroci. Existovalo hodně sekt, které se vydávaly za soudce druhých. Byly založeny na zásadě odsouzení. Všichni v nich byli falešnými proroky. Jen ti, kteří kážou lásku - zásadu Bezhraničné Lásky - nejsou falešnými proroky. Já sám jsem tuto Lásku předvedl, když jsem visel na kříži. Odpustil jsem svým nepřátelům. Teprve když dovedete odpustit druhým, můžete sami získat odpuštění. Je to tatáž zásada, která se vztahuje na použití meče. V modlitbě, kterou jsem učil, jsem vám řekl, abyste žádali: Odpusť nám naše viny, jako my odpouštíme našim viníkům. Jen když jste schopni to udělat, můžete sami získat odpuštění. Zbavení nebo odpuštění hříchů není věcí, kterou vám může dát církev. Ona je falešným prorokem.

 

     Dovolte mi zopakovat: Jen ti, kteří hlásají Bezhraničnou Lásku, nejsou falešnými proroky.

 

     Řekl jsem svým následovníkům, aby odešli a ze všech lidí udělali mé učeníky. Měli to dělat pouze svým příkladem. To je jediný způsob, jak můžete ovlivnit druhého Člověka.“

 

 

(13)

 

Podstata poselství

 

 

     „Říkal jsem vám, že to, co bylo Člověku dáno, je poselstvím radosti. Je to poselství radosti, vezmeme-li v úvahu skutečnost, že všechen život na Zemi by skončil, kdyby nebyla poskytnuta pomoc. Pomoc na základě duchovního projevu, který daleko převyšuje to, co Člověk představuje. Musí to tak být. Jinak bychom nemohli pomoci. To je samozřejmé. Je možné pomoci jen tehdy, když pomáhající stojí výše než ten, kdo pomoc potřebuje.

 

     Učil jsem vás také, že dělící čára mezi pomocí a zasahováním je jemná jako rozštěpený vlas. Tomu je nutné dokonale rozumět. Podrobnosti lze studovat ve škole v Borupě. Škola je dostatečná. Znamená to, že žádné další informace nebudou podány. Poznání, které by v současnosti Člověk měl mít, aby pochopil situaci v níž se nalézá, bylo dáno. - Další poznatky počkají, dokud člověk nevyhoví požadavkům zákona. Nezbývá než poselství každému, kdo by si ho přál studovat hledat v něm, zpřístupnit.

 

     Žádám každého, kdo se o tuto věc zajímá a cítí se být přitahován tímto poselstvím, aby se seznámil s průběhem událostí, které nastanou. Ale také s filozofií, která je za tím, čemu říkáte létající talíře.

 

     Žádal jsem, aby toto poselství a učení mohlo být rozšířeno po celé Zemi. Žádal jsem také, aby k tomu nikdo nebyl nucen. Jestliže se chcete o toto poznání podělit s jinými, můžete dát vytištěné materiály těm, kteří o ně žádají. V „Hlase z Nebes“ poselství začínají formou krátkých a jednoduchých vět. Postupně se různé body rozvíjejí hlouběji, takže když tuto „Duchovní Školu“ ukončíte, měl by být jednotlivec schopen všechno pochopit. Je to jednotlivec, kdo musí hledat za sebe a v sobě a rozhodnout se, zda poselství přijme a bude ho následovat či nikoli.

 

     To znamená, že je hodně lidí, kteří toto poselství nemohou přijmout. Nevěří mu. Přesto jsou však kvalifikováni k přijetí do vesmírných lodí. To platí také o těch, kteří nikdy nebudou mít příležitost poselství slyšet.

 

     Můžete se tedy zeptat: Proč všechna ta námaha ?  - To jsem vám už také vysvětlil: Je to zákon. Musíme přinést toto poznání dříve než přijdeme. Nemůžeme pomoci, nemůžeme přijít k nějakému článku, k nějakému stupni hierarchie, aniž bychom předem neoznámili svůj příchod. To je požadavek zákona.

 

     Když budete mluvit s jinými, budete mít chuť věnovat se věcem, které vám vrtají hlavou. Můžete jim říci co víte, co si myslíte nebo čemu věříte. Klidný rozhovor a nátlak jsou dvě různé věci. Nikdy nikoho nesmíte nutit k přijetí vašich názorů. Každý jednotlivec se musí snažit sám pochopit život a zákony života.

 

     Každý může podat ruku. Dává tak poselství každému, kdo o to požádá. Ostatním by mělo být dovoleno kráčet ve světle, které je pro ně Pravdou.“

 

 

(14)

 

Borupská duchovní škola II

 

I

 

     „Škola, kterou jsme zřídili v Borupě, byla vedena tak, abychom dosáhli nejlepšího možného výsledku u těch jedinců, s nimiž jsme chtěli pracovat. Pomáhali jsem jim k dokonalému duchovnímu pochopení. Vážné věci a vážná témata byla probrána jako obyčejné, bezvýznamné věci lidské úrovně. Proto jsou celkový obraz a porozumění vyučované skupiny takové, že rozumí naší práci, rozumí Duchovnímu Světu a Duchovní  Hierarchii. Rozumí zásadě lásky, milosti. Chápe význam života - jaký byl s životem Boží záměr. Proto jsme zde společně strávili mnoho pěkných večerů. Vyprávěli jsme o věcech jako muž s mužem, žena s ženou, muž s ženou nebo žena s mužem.

 

     Bylo pro nás nezbytné, aby skupina byla schopna zastávat práci, kterou jsme od ní žádali.

 

     Je pro nás důležité, abychom Člověku dali naše poselství. Je to zákon. Nemůžeme přijít, nemůžeme pomoci, aniž bychom svůj příchod neoznámili. To je požadavek zákona. Během věků byl Člověk kontaktován vždy na jeho úrovni chápání té doby, aby mohl pochopit o co jde, aby zákon mohl být lidstvem uchován, aby člověk mohl žít podle Božího zákona a osobně se k Bohu obracet. Když se Člověk obrací k svému Bohu, Bůh ho nikdy nebude ignorovat. Nikdy. Je okamžitě vyslyšen.

 

     Řetěz událostí, které stojí před Člověkem, si vyžádá pomocnou ruku. Nejen naši, duchovně a fyzicky, ale také vzájemnou pomoc lidí. Vysvětlil jsem, že ti, kteří se připravují na řetěz událostí, přejdou lehce těžkými dny, které Zem postihnou. Řekl jsem rovněž, že je hodně lidí, kteří naše poselství nemohou přijmout a nevěří mu. Přesto budou kvalifikováni k přijetí do vesmírných lodí.

 

     Učil jsem, že nikdy nesmíte nikoho odsuzovat. Upozornil jsem vás na skutečnost, že kdyby lidé byli za tuto operaci odpovědni, dělaly by chyby. Ne jednou, ale milionkrát.

 

     Hodně lidí se ptalo, jaká je duchovní kvalifikace nezbytná k tomu, aby Člověk získal věčný život a svůj díl života, který bude na Zemi zřízen. Řekl jsem, že je to otázka pochopení zásady lásky. Řekl jsem, že to nemá nic společného s tím, co lidé obvykle za poznání pokládají. Řekl jsem, že když  se profesor domnívá, že ve fyzikálním oboru nemusí brát v úvahu svého Boha, nemá naději. Současně jsem řekl, že když obyčejný vesničan věří ve svého Boha, bude zachráněn. Řekl jsem, že pouhé přijetí mého jména je dostačující.

 

     Vysvětlil jsem, že kolem každého člověka je elektromagnetické silové pole. Vaši vědci o něm vědí. Vědí, že lidským tělem probíhají elektrické impulsy. Elektromagnetické silové pole je tím, čemu říkáte aura. Může být měřeno a zaznamenáno. Frekvence aury je přesným odrazem a zárukou duchovních kvalit Člověka. Proto z naší strany nedojde k žádné chybě. Dobro, které přinášíme na Zem, bude dáno jen těm, kteří takové duchovní kvality reprezentují.

 

     Můžete se zeptat: Ale co s těmi, kteří umírají na válečných polích ?  - Důvěřujte !  Mluvil jsem o evoluci a zmínil jsem se také o reinkarnaci. Ti, kteří nyní umírají, jsou také v našich rukou. Ti, kteří mají žádané vlastnosti, se narodí znovu zde, zatímco ostatní se inkarnují jinde.

 

     Řekl jsem, že už více než 1 000 000 let je Člověk kvalifikován k tomu, aby byl pozvednut. Řekl jsem také, že nyní se rozhodne o osudu 2 000 000 000. Rozumějte tomu tak, že dokonce i ten, kdo obrátí své zvyky a myšlení v poslední sekundě - bude přijat.

 

     Je to poselství radosti. Přirovnal jsem to k narození. Je to nové narození milionů a milionů jednotlivců. Tak jsem to učil a tak tomu je. Řekl jsem rovněž, že je to duchovní proměna dávaná části lidstva, které bude pokračovat v životě na Zemi. Současně jsem řekl, že nic z toho, co bylo stvořeno, nebude ztraceno.

 

     Hrozné události, které před tím vším lidstvo postihnou, Člověk na sebe přivolal sám, protože neposlouchal Boží zákon, který znal tisíce let. Učil jsem, že s neomylnou jistotou se každý čin vrátí k svému vykonavateli. Člověk dělal v mikrokosmu věci, které jsou skutečně hrubým porušením zákona: Člověk rozbil atom. A to není dovoleno. Mikrokosmos a makrokosmos patří těsně k sobě. Proto na Člověka dopadne oheň. Stvořil ho sám ve svém nepochopení. Je to radostné poselství, že nyní tak hodně lidí bude schopných přizpůsobit se božímu zákonu. Proto mohou získat věčný život.“

 

 

II

 

     „Mnozí lidé budou možná namítat, že nemůže existovat Bůh, když jsou lidské podmínky a poměry takové, jaké jsou. Kdyby Bůh existoval, nedopustil by, aby takové poměry, jaké jsou na Zemi, vznikly.

 

     Na základě současného poznání jim můžete říci, že Člověk má svobodnou vůli. Bez svobodné vůle by evoluce nebyla možná. A protože bůh dal Člověku svobodnou vůli, není to Bůh, ale Člověk, kdo tuto nebezpečnou situaci, v níž se nalézá, zavinil. Bůh si byl plně vědom, že by taková situace mohla nastat. Nastane na některých planetách. Bůh se na život dívá očima, které se liší od lidských. Člověk doslovně nevěří v život po smrti.  Bůh ví, že život je věčný. Bůh ví, že ti, kteří zemřou, žijí dál. Se svým utrpením, pokud si sami neuvědomí, že duchovní hodnoty a duchovní síly, které má každý Člověk, musejí být použity správně. Právě tady hledejte nejdříve. Když hledáte a svého Boha naleznete, vaše utrpení skončí. To bylo Člověku zdůrazňováno tisíce let. Není chybou Boha, že Člověk neposlouchá. Je to vina Člověka.

 

     Říci mu to můžete kdykoliv. Ať už tomu nyní uvěří či nikoli, jednoho dne si to na své cestě životem uvědomí.

 

     Některým lidem se jejich karma může zrušit rychle. Mnozí s ní budou muset pokračovat. Záleží na tom, jak budou reagovat na situaci, před níž nyní stojí. Zda jsou schopni obrátit zatvrzelou mysl. Když si uvědomí Božství Vesmíru a Božství vlastní, uvědomí si svou hodnotu jako Bohem stvořených bytostí respektujících důstojnost a hodnotu jiných lidí, hodnotu všech živých bytostí.

 

     Pokud lidé jeden druhému nemohou prokazovat právo lásky, není to vina Boha. Ve skutečnosti jsou vinni ti, kteří nejsou schopni dodržovat zásadu lásky, zásadu milování svého souseda. Čiňte jiným to, co chcete, aby oni činili vám. Je to tak jednoduché !

 

     Mnozí lidé pochybují o existenci létajících talířů. Říkám vám: Čekejte, dokud nepřijdou ve velkých počtech. Předvedou svou schopnost letu, své objevení a zmizení. Zmatou lidi do takové míry, že nikdo nebude chápat, co se děje. Bylo napsáno, že na obloze bude znamení. Toto znamení už vidělo hodně lidí, ale před koncem tohoto věku ho uvidí každý člověk na Zemi. A bude překvapen.

 

     Když žijete svůj život, zjistíte, že den následuje za nocí. Uvidíte, že je to přirozený zákon. Před světlem musí být tma. Dnešní Člověk žije ve tmě. V duchovní tmě. Lidská mysl je temná. Proto jsou obloha a horizont tmavé. Ale ten, kdo uslyší, ten kdo bude poslouchat, už nyní zahlédne svítání. Uvědomí si, že světlo brzy prozáří temnotu, v níž se Člověk nalézá. Světlo bude zářit tak krásně, jak to Člověk nikdy předtím neviděl.

 

     Obloha bude zářit. Slunce se změní. Duchovní světlo, které Člověk bude vyzařovat, bude takové kvality a takové síly, že každý bude světlem pro své blízké. Budete-li vyzařovat světlo jeden před druhým, jeden na druhého, v budoucím světě, jehož úsvit nyní vidíte, dosáhnete také plného světla, plného vidění a plného pochopení.“

 

 

(15)

 

Slovo katolíkům

 

 

     „Velmi dobře chápeme situaci lidí, kteří se s tímto poselstvím a s tímto učením setkají. Ale, důvěřujte !  Jen jedna věc je pro nás důležitá: Duchovní kvality. Nic jiné. Jsou to kvality reprezentované jednotlivcem. Ty rozhodují, zda bude přijat na úroveň, jíž se Země nyní chystá dosáhnout. Nežádáme žádná dogmata. Žádáme jedinou věc: Uznání Boha a Boží existence. Nic jiného.

 

     Můžete se držet toho, v co věříte. Není to špatné, pokud v to věříte s upřímným srdcem. Rozhodující je, zda člověk umí věřit v Boha. Musím vás zklamat pokud jde o církev, k níž patříte. Mnozí její členové se tváří, jako kdyby věřili v Boha. Ve svých srdcích však nevěří.

 

     Ale řekl jsem také něco o římskokatolické církvi. Něco zcela odlišného od toho, čemu snad věříte: Uvnitř této církve máme lidi, kteří s námi pracují na vysoké úrovni. Zdejší skupině jsem řekl o několika, kteří jsou ochotni to potvrdit. Dovolte mi zmínit se o dvou z nich: Papež je jedním z nich. On je můj člověk. Litujeme, že má kolem sebe několik kardinálů, kteří mu vůbec nerozumí, jelikož nerozumí mně a nerozumí Bohu. Také jsem se zmínil o Otci Piovi.

 

     Římskokatolická církev měla splnit úkol. Tím byla omlouvána. Nyní postupujeme dál. Dosahujeme zcela nové úrovně, jaké dříve Člověk neměl možnost dosáhnout. Řekl jsem, že nastává duchovní proměna, revoluce v lidském pochopení.

 

     Položili jste několik otázek. Protože jsou to otázky, které vysloví i jiní, rád bych na ně odpověděl: Učil jsem, že lidé vrhali slovy, bili jimi. Výsledkem toho je hádka a válka, nesvár a jednání. Nikdo se totiž nepokusil nalézt pravdu. Místo toho druhé kousal slovy, snažil se jim vnutit své názory. Mé učení je zcela opačné. Je mírné. Myslím, že jste si to již uvědomili. Je jednoduché. Každého nechává absolutně svobodným. Dogmata nikdy nepocházejí ode mne. Nikdy a nikdy nebudou. - Nechte dogmata těm lidem, kteří je chtějí. Nechte s nimi žít ty, kteří v nich žít chtějí.

 

     Co se týče apoštolské stolice a římskokatolické církve, trůn sv. Petra v katolické církvi nikdy nebyl. Mohu vám položit vhodnou otázku: Jaká podobnost byla například mezi Medicejskými a Petrem ?  - Můžete k tomu vůbec něco říci ?  Nesloužili snad králům a císařům ?  Sloužili mně ?  Nikdy to nedělali. Doposud můj věrný služebník na Petrově trůnu neseděl. Ten byl zřízen nyní. Řekl jsem to už dříve. Podívejte se, koho tento papež představuje !  Nikdy v historii římskokatolická církev neměla takového papeže, jako je ten současný. Začalo to jeho předchůdcem. Skončilo to tímto.

 

     Žádám vás, abyste šli ve světle, které je pro vás pravdou. Je-li to pro vás Petrův trůn, potom je správné. Ale jen jedna osoba to dnes dělá dobře: Nynější papež !

 

     Zmínil jsem rodinu, která katolickou církev ovládala řadu let.  Na základě svého postavení, peněz a manželství. Církev a světská moc jdou ruku v ruce. Nebylo to mým dílem. Mohu se zeptat: Myslíte si, že inkvizici jsem způsobil já ?

 

     Je rouháním, viděno našima očima, nazvat se zástupcem Boha na Zemi. Nikdo to nemůže udělat. Člověk může svému Bohu sloužit. Když mu slouží, užívá způsoby a prostředky zcela jiné, než používá církev. Platí to o každé církvi. Nejen o římskokatolické. Protestanti dělali chyby, buddhisté dělali chyby. Zapomenout nesmíme ani na mohamedány. Myslíte si, že moje učení by se mělo šířit mečem ?  Jak takoví lidé chápou Boha ?  Člověk baží po moci. To je za vším. Musí to skončit. A skončí to. Na Zemi byl zřízen Petrův trůn. Je pozoruhodné, že se našel muž, jako je nynější papež. Také přijal dogmata římskokatolické církve. Může to pro vás být útěchou ?  Plně chápe, co se děje. Je s námi v přímém kontaktu. Mohu to říci jasněji ?  Chcete-li, můžete papeže požádat o přijetí a přesvědčit se.

 

     Ale ne každý uvnitř katolické církve je takový. Ani protestantští kněží takoví nejsou. Také mne nepředstavují. Existují však, protestantští kněží, kteří mne reprezentují. Je tomu tak i uvnitř katolické církve. Je to věcí jednotlivce. Nikoli církve jako takové. Nic z toho, co dnes existuje, nezůstane. Ani katedrála sv. Petra. Obrátí se v prach. Přijde ovšem pravé křesťanství. Hodně lidí Boha pochopí. Získá nové světlo, novou perspektivu. Pro nás je důležitý člověk a kvalita jeho duše. Z tohoto hlediska může patřit k jakékoliv víře. Je nám to jedno. Jsou-li jeho lidské kvality v souladu s Božím zákonem, že je-li podle něho, může to být i prostý vesničan, který neumí číst ani psát, bude zachráněn. Jak prosté !

 

     Co se týče mě, mé osobnosti, pozice ve Vesmíru a mého vztahu k Bohu, jsem pokorný, myslím-li na Něho. Řekl jsem, že jsem synem Božím. Vy také !  Všichni lidé jsou Božími dětmi. Každý patří Bohu. Také jsem od základu prošel celou evolucí. Vysvětlil jsem, že nepatřím do této Galaxie. Jsem však jejím pánem. Jsem Bohem zvolen jejím duchovním ručitelem. Proto je také správné říkat, že jsem vyšel z Boha, protože stojím po Jeho boku. Jsem-li blízko Boha, a to jsem vždy, a když je Bůh blízko mne, což je také vždy, je moje situace poněkud jiná než vaše. Jsem však vůči vám pokorný. Pokorný jsem vůči všemu, co je Boží a vůči každému, kdo mne následuje z vlastní vůle.

 

     Rozumějte mi správně. Jsem tak blízko Boha, protože jsem ve svém vědomí Jeho částí. Žiji-li tímto způsobem podle Božího zákona, žiji-li tak blízko Boha, stává se moje vědomí blízkým Jeho vědomí. Tak se ve svém vědomí stávám Jeho částí. Představuji Ho skrze svou osobu, své vědomí. To jsem lidstvu předvedl. Zkuste položit ruku na malomocného a za sekundu ho uzdravit. Chápete, jaký druh vědomí je nutný k takovému činu ?

 

     Postupujete o jeden stupeň nahoru. Směrem k nám. Přicházíte blíže k mému vědomí a blíže k Bohu. Proto cesta k Bohu vede pro Člověka skrze mne.

 

     Věříte-li, že církev je částí mého těla, je to zcela správné. Ovšem za předpokladu, že mne církev reprezentuje. Byla to pravda v nejedné církvi. Mnozí lidé, kteří sloužili církvi a sloužili uvnitř církve, hledali mne. Stáváme se pak jedním tělem, protože naše vědomí se přibližují. Stejně jako je moje vědomí blízké vědomí Božímu, jsem spřízněn s Bohem a mé vědomí je Jeho částí. Podobné je to s církví.

 

     V některých částech světa někteří jednotlivci selhali. Nejsem vinen selháním církve. Je politováníhodné, že zneuctila a využila mé jméno. Ale ti, kteří mi sloužili z čistého srdce, ať už patřili k nějaké církvi či nikoliv, ke mně přišli blíže. Stávají se mou částí. Stejně tak se částí mne církev stává, když mne hodně jednotlivců hledá v jejím těle. Mnozí lidé, kteří se připojili k církvi, to udělali na základě upřímného srdce a upřímného hledání. Jejich zásluhou byla církev dodneška zachována. Navzdory skutečnosti, že v ní nikdy neměli rozhodující vliv. Oni byli mými pravými služebníky. Byl-li v katolické církvi jediný Člověk, který mi rozuměl, pak to stačí k omluvení její existence. Jediná lidská bytost a vědomí Člověka, je-li toto vědomí správné, mají obrovský význam.

 

     Žádám vás, abyste mysleli na něco jiného: Když jsem chodil po Zemi, byla zde také církev. Církev, která chtěla sloužit Bohu, ale nebyla boží. Mysleli si, že je, ale svého Boha opustila. Židé byli pravými věřícími. Často navštěvovali synagogy. Nemohl jsem však trpět hrací stoly v domě mého Otce. Všimněte si, co jsem s nimi udělal, jak jsem je nazval !  Stejné to bylo uvnitř římskokatolické církve.

 

     Důvěřujte. Žádám vás: Důvěřujte. Brzy k vám přijdu. Živý a osobně. Když vám říkám, že všechno je dobré, je tomu tak, neboť všechno je od Boha. Bylo by rouháním věřit opaku.

 

     Je zcela pochopitelné, že v souvislosti s touto operací lidé kladou hodně otázek. Máme já a ti, kteří mi jsou blízcí a drazí nějakou možnost, abychom byli vpuštěni do nového věku ?  Je to vhodná otázka. Musím vás znovu požádat o jednu věc: Pochopte situaci, v níž se nalézáme my !  Musíte se snažit pozvednout vaše vědomí všemi způsoby na úroveň, na níž jsme my.  Potom uvidíte celou situaci jinýma očima. Ostatně řekl jsem, že nic z toho, co bylo stvořeno, nebude ztraceno, třebaže pouze ti, kteří se kvalifikují, budou přemístěni. Jenže to neznamená fyzický transport. Je to věc reinkarnace na planetu se stejným vzorem evoluce jako má Země. To vás nesmí zmást. Nesmíte se trápit, protože i oni dříve nebo později dosáhnou vyšší úrovně.

 

     Mohlo by se zdát, že to bude dlouho trvat. Pokud se tak stane. Řekněme 1000 let. Oněch 1000 let na Zemi těm, kteří zde zůstanou, uběhne rychlostí blesku. Poplynou zcela jinou rychlostí než dosavadní pozemská léta, protože vaše vědomí bude zcela změněno. Nebude tedy trvat dlouho, než se zase setkáte s někým, koho znáte. Pamatujte si: Bylo napsáno, že bude větší radosti v Nebi z jednoho hříšníka, který lituje, než z devadesáti devíti spravedlivých.

 

     Mohlo by se také stát něco jiného. A totiž, že najednou, po přistání talíře, přestanete trpět ztrátou paměti. Mohlo by se stát, že byste potkali staré známé. Mysleli jste na to někdy ?  Člověku se změní vědomí. Až talíře přistanou, členové posádky by mohli být vašimi příbuznými z minulých inkarnací. Řekl jsem, že se Člověk může osvobodit od své karmy v jednom životě. Na vaší cestě jste se snadno mohli potkat s někým, kdo se dobrovolně nabídl pro inkarnaci na Zem, aby jí pomohl. Mohlo to být v 15. nebo v 16. století, stejně jako před 2000 lety.

 

     Žádám vás, abyste se drželi jedné skutečnosti. Bůh není tak úzkoprsý, aby něco stvořil pouze proto, aby to znovu zatratil. On to nikdy nedělal a nikdy nedělá. Proto jsem řekl, že nic z toho, co bylo stvořeno, nebude ztraceno. Výlučně způsob myšlení Člověka mohl na scénu vnést takové rouhání. Je to logické. Když někdo někoho nemá rád, přeje si, aby zmizel, aby se měl špatně, aby šel do pekel. Neexistuje jiné peklo než to, které si vytvoříte sami pro sebe. Nikdy jiné nebude. Člověk má sklon táhnout všechno dolů na lidskou úroveň. Nemůže to být jinak. Nyní však zcela opouštíme lidskou úroveň. Definitivně. To musí být poselstvím radosti !

 

 

(16)

 

Evoluce a hierarchie (část II)

 

 

     „Co se týče genezis 1) a evoluce, mohu vám odpovědět přímo: Část Člověka byla skutečně vyrobena z prachu. Je to jeho tělo. Ale duch byl stvořen přímo Bohem. A to je něco zcela jiného. Člověk si plete dvě různé věci. Myslí si, že život je v hmotě. Není, život je v Bohu. Vysvětlil jsem, co je za prohlášením, že Člověk byl stvořen dle obrazu Božího. Je to pravda, jako že jsem ten, kdo jsem.

 

     Nevidím žádný rozdíl mezi mnou a těmi, kteří mne následují na Zemi a vámi. Vypadáte stejně jako já. Tu a tam se objeví malé rozdíly a odstíny. Ostatně jako mezi lidmi na Zemi. Žádné dvě osoby nevypadají stejně. Nelišíme se od vás o nic víc než vy sami od sebe. Duch je Boží a život je Boží, ale tělo, v němž duch je, se obrátí v prach. Nic, co je z prachu, by nemohlo mít vědomí reprezentované Člověkem, kdyby toto vědomí nebylo dáno přímo Bohem.

 

     Dosáhnout stavu vědomí jaké Člověk má, vyžadovalo dlouhé učení. Je politováníhodné, že Člověk na Zemi toto vědomí zneužil. Ve Vesmíru jsou jiná místa, kde se tak nestalo a kde evoluce pokračovala harmonicky. Bez neshod a válek. Se stejnou strukturou vědomí jako je vaše. Proto nebylo všude nutné podnikat takové třídění, jaké se dělá tady.

 

     Celý život znamená evoluci. Zjistili jste to také vy na Zemi. Evoluce se děje na základě svobodné vůle. Co se týče Darwina a jeho teorií, nejsou tak špatné. „Chybějící článek“ doopravdy chodil po Zemi. Řekl jsem, že dům mého Otce má mnoho pokojů. Je tomu tak. Jako příklad bych rád použil obyčejnou školu: Ve škole je určitý počet tříd. První třídu dáte do jedné místnosti a žáky, kteří se právě chystají dělat závěrečnou zkoušku do jiné. Nespojíte je. A tak je to i ve Vesmíru. Když jednotlivec pokročí, přechází z jedné místnosti do druhé. Někdy je potřebné vyměnit místnosti. Místnost, v níž se učila kdysi první třída, může být později domovem nejvyšší třídy. To, co se nyní na Zemi stane, je vlastně znovuzařizování, aby Zem moha jako domov sloužit lidem na následující úrovni vědění.

 

     Když žil „chybějící článek“ na Zemi, vyvinutější vědomí, vyšší duše se dobrovolně nabídly k inkarnaci zvenčí. Jako se jiné duše vracely z obyčejné návštěvy a prohlížely si vyšší úroveň. Stejně je to na Zemi dnes. Mezi vámi jsou lidé, kteří tam doopravdy nepatří, protože ještě nevyhovují požadavkům zákona pro život na tak vysoké úrovni. Máte ovšem mezi sebou i lidi, kteří se kvalifikují na vyšší úroveň. Jedna příčka pomáhá druhé na cestě nahoru po žebříku. Není to jen otázka přenosu pomocí vesmírných lodí. Je to problematika přestěhování duší. Na vyšších úrovních si je člověk takového přestěhování vědom.

 

     Aby Člověk mohl dosáhnout hierarchické úrovně, která je reprezentována Zemí dnes, je nezbytné, aby mu byla dána absolutní svobodná vůle. Nejen Člověk má svobodnou vůli. Ne tisíce nýbrž miliony planet ve Vesmíru jsou obydleny inteligentními bytostmi, které nejsou pouze na úrovni Člověka na Zemi, ale i výše. Ne na všech planetách byla svobodná vůle zneužita v takové míře, jako pozemským Člověkem. Řekl jsem a učil jsem, že planeta Zem byla použita jako místo inkarnace pro tzv. neposlušné a vzdorovité jedince. Proto byli na Zemi vždy přítomni duchovní mistři a učitelé přicházející jako dobrovolníci z vyšších úrovní. Vysvětlil jsem, jak jedna příčka pomáhá druhé nahoru. Proto nelze nic odmítnout duši, která sem jde z vyšší úrovně. Pokud to dělá ze svobodné vůle. Není to proti zákonu. Jinou věcí je odchod na vyšší úroveň, než na kterou jedinec hierarchicky patří. Může být proveden jen s naším spolupůsobením.

 

     Duchovní mistři, kteří Zem navštívili, v mnoha případech ovládli věci, svá těla, svého ducha a fyziku do takové míry, že ostatní lidé nebyli schopni pochopit, jak to dokázali. I dnes se tu a tam najdou jednotlivci, kteří mají vysoké hierarchické postavení. Jsou zde a je jim svěřen zvláštní úkol. Jednoho jsem zmínil. Je to Ind a je jedním z mých bratrů. Po celé Indii je Meher Baba nazýván „Nový mesiáš“.

 

     Čím lépe chápete hierarchii, tím lépe pochopíte sled událostí, které se stanou na Zemi. I to, co bude následovat. Dovolte mi proto dát vám další informaci.

 

     Rostliny mají vlastní hierarchii. V rostlinné říši se nalézá nejnižší forma vědomí. Ve fyzické  hmotě není vědomí. Jsou v ní fyzikální zákony, nikoli hierarchické. To, čemu říkáte minerální říše, má schopnost pohlcovat a znovu vysílat impulsy. Je to způsobeno fyzikálními zákony, které drží hmotu minerálů pohromadě. Když vezmete molekulu, odhalíte mezi elektrony a jádry atomů silové pole elektrického napětí. Tato silová pole mají určitou frekvenci. Tyto frekvence mohou být ovlivňovány a změněny silou myšlenky. Tyto změny mohou být znovu zaznamenány citlivými osobami. Odhlédneme-li od toho, nemá minerální říše vědomí jako takové. Tato elektrická silová pole mohou za příznivých chemických podmínek vytvořit první jednoduché tělo. Nejnižší formu v hierarchii rostlin.

 

     Vědomí rostliny se mění pomalu. V průběhu milionů let sbírán zkušenosti. Když její zkušenost narostla dostatečně, aby podmínila novou formu života, rostlina se promění. Potom vstoupí do nové třídy v hierarchii. Do nejnižší třídy v živočišné říši. Nejdelší časové období se tráví v rostlinné říši. Po vstupu do živočišné říše běží evoluce rychleji. Končí u lidoopů. Lidoop nemá vůbec nic společného s Člověkem.

 

     Pak nastane další proměna. Objeví se nová forma života. Forma, která už dnes na Zemi neexistuje. Evoluce probíhá rychleji než předtím. Rychleji než v živočišné říši. A pak, poprvé, nastane čistě duchovní přeměna. Přeměna, která byla dána tehdy žijícím jednotlivcům. Tím se dosáhne lidské úrovně. Učil jsem, že Člověk byl stvořen dle obrazu Božího. Vysvětlil jsem, že Člověk byl stvořen dle obrazu Božího. Vysvětlil jsem, proč tomu tak je. Člověk v hierarchii patří vysoko. Evoluce běží rychleji, jakmile bylo dosaženo lidské úrovně.

 

     Učil jsem, že lidský mozek je tak dokonalý, že nic z toho, co bylo ve Vesmíru stvořeno, jím nemůže být nepochopeno. Proto je pro Člověka škola života také nutná. Prostřednictvím školy života se musí učit, že živočišná úroveň musí být zachována. Zcela. To je hierarchická evoluce, která na Zemi dodnes probíhala.

 

     Duchovní proměna způsobí, že všechny buňky lidského mozku budou použitelné. To znamená, že Člověk přijde blíže k Bohu a k Božímu království, neboť bude schopen Boha a jeho Království lépe pochopit. Potom může také pochopit, že nebude-li žít v souladu se zásadou lásky, nebude schopen životem projít.

 

     Řekl jsem vám, že to, čemu obvykle říkáte hmota, není zcela mrtvé, jak by si někdo myslel, nýbrž že minerály jsou schopny pohlcovat impulsy. Když vezmete v úvahu vlastní tělo, zjistíte, že se skládá výhradně z minerálních sloučenin. Ty jsou velmi složité. Když rostlina přijme vědomí, které je vyšší než její vlastní, je každá část rostliny ovlivněna. Jinými slovy: Jíte-li rostlinu ještě živou, nebo ještě lépe, jíte-li plod rostliny, tento plod nebo tato rostlina vaše vědomí ovlivní. Tento vliv vědomí je v minerálech, které opouštějí tělo vyššího vědomí, pohlcen  a zaznamenán. Případně v semenech, která prošla tělem vyššího vědomí.

 

     Když se jiná rostlina dostane do styku s minerály s takovou indukcí vědomí, když se rostlina setká s vyšším vědomím tohoto minerálu, toto vyšší vědomí se rozšíří do celé rostliny. Pomocí elektrických silových polí minerálů se může do rostliny indukovat vyšší vědomí.

 

     Když tedy jíte rostlinu nebo ovoce živé, pomáháte rostlinám v jejich evoluci. Pomáháte nižší třídě hierarchie. Zvířata nemůžete jíst, aniž byste je nejdříve nezabili. Proto v tomto případě žádné vědomí nepomáhá. Celá věc je zbytečným překročením zákona. Byla to drahá praxe. Cenou bylo 700 - 800 let z vaší jinak normální délky života. To je jiný význam „prvního hříchu“ nebo „dědičného hříchu“.

 

     Rostlina pomalu postupuje. Život za životem, až dosáhne určité úrovně vědomí. Potom nastane změna, která je dána z kosmu. Pro vědomí rostliny je tedy nezbytné, aby bylo posunuto k absolutně nejvyšší úrovni hierarchie. Můžete to nalézt v zemi. Ve vašich uhelných žilách jste viděli rostliny, které už na Zemi nerostou. Existují někde jinde.

 

     A teď se zeptáte, jaké v tom všem mají místo geny a chromozomy. Když je vědomí pozvednuto, rozšíří se do celého fyzického těla. Jinými slovy: Bude ovlivněno geny a chromozomy. Tělo, které je výsledkem změněných genů a chromozomů, může ubytovat vyššího ducha, vyšší vědomí. Všechno tak je vzájemně spojeno. Evoluce je výsledkem vědomí. Fyzická hmota je zcela ovládána vědomím.“

 

1)  Výraz „vesmírné spojení“ má v anglické verzi textu (z níž je tento překlad) podobu „universal link“. Slovo „link“ je možné přeložit jako „článek“ nebo „ohnisko“.

2)  Původ

 

 

(17)

 

Duch a fyzika

 

 

     „Řekl jsem, že vyčistíme Zem a atmosféru Země od nečistot uložených do ní Člověkem. Vysvětlil jsem rovněž, že je během očistného procesu potřebné lidstvo evakuovat ze Země. Zem nebudeme čistit jen od radioaktivity.

 

     Vysvětlil jsem vám, že síla myšlenky je vážná věc. Něco, na co si musíte dávat pozor. Řekl jsem, že slova a myšlenky žijí. Jsou to impulsy vycházející z něčeho živého. Je to vlastně začátek stvoření.

 

     Vědomí je dosud projevováno Člověkem. Myšlenky, které Člověk kolem sebe rozložil, vážně ovlivnily Zem. Zem byla ovlivněna. Všechny věci, jimiž se Člověk obklopil, byly ovlivněny. Vysvětlil jsem, že nepatrná silová pole existující uvnitř atomu jsou citlivá. Řekl jsem, že jsou schopna přijmout a hromadit myšlenkové vlivy, jelikož myšlenka sama je elektromagnetickým silovým polem.

 

     V lidské bytosti se děje víc věcí, než si Člověk uvědomuje. Všechny myšlenkové impulsy, které byly lidstvem vyslány, byly pohlceny a zaznamenány věcmi, které Člověk vytvořil a jimiž je obklopen. Proto převrátíme Zem. Proto necháme zmizet všechno, co bylo vytvořeno prostřednictvím myšlení Člověka a tudíž bylo ovlivněno jeho špatným vědomím. Jinak byste byli znovu vystaveni stejným vlivům. Zaznamenali byste je ve svém vědomí po návratu na Zem. Všechno by se opakovalo. Proto očistný proces, proto převrácení Země. Nejen atmosféra musí být očištěna, ale i celý zemský povrch. Kde je nyní souš, bude oceán. Kde je nyní oceán,  bude souš. Nikdo nebyl schopen pochopit, proč je to potřebné. Je to potřebné. Je to Boží zákon, část karmického očištění.

 

     Řekl jsem, že se dělá duchovní třídění lidí. Čistě duchovní. Nemá vůbec nic společného s tím, jaké poznání nebo vzdělání Člověk měl. Proto se také lehce může stát a stane se to v tisíci případech, že lidé trpící nemocemi, mrzáci nebo jedinci s dědičnými vadami apod., budou přijati. Budou zcela vyléčeni. Po návštěvě vesmírné lodi budou normální. Na lidské úrovni se můžete ptát: Jak je to možné ?  Uveďme si příklad:

 

      Člověk mohl ztratit úd nebo se narodil s nějakou abnormalitou. To se najednou upraví. Vysvětlil jsem, že je to v důsledku karmického očištění Země. Uplatňuje se zásada Milosti.

 

     Prosím vás, následujte mne v této myšlence. U nás není nic nedokonalého. Všechno je dokonalé. Naše znalost hmoty je dokonalá. Když člověk začíná život v zárodečném stadiu, proběhnou jisté chemické a elektrické procesy. Opakuji, je to věcí elektrických impulsů a chemických procesů v duchu zvláštního zákona. Jednotlivec se plně vyvíjí. Teprve v okamžiku narození vstupujete, co označujete jako duše, do života.

 

     Zeptáte se asi: Jak může dítě projevovat život před narozením ?  Vysvětlil jsem, že je to matčino vědomí, které ovládá zárodek a postup jeho vývoje. Řekl jsem: Vy berete v úvahu okamžik početí. My počítáme se zcela jiným začátkem. V okamžiku, když žena otěhotní, duše, vědomí jdou na jakousi čekací listinu, aby byly připraveny v okamžiku početí, tedy narození do Člověka vstoupit. Pak také lehce pochopíte, co je míněno pojmem „počat Duchem svatým“. To bylo mé vědomí.

 

     Pak také porozumíte mé odpovědi: Nelze se dopustit vraždy plodu. Není co zabít. Budete ovšem překážet v cestě duši. A to je porušením zákona.

 

     Známe dokonale zárodečné stadium a vývoj. Proto jsme schopni člověka zcela obnovit. Můžeme to udělat obnovením procesů, které způsobí růst ramene nebo nohy. To se děje cestou chemických a elektromagnetických impulsů. Můžeme vám, také prozradit, že pro tyto účely máme nástroje a přístroje. Vy máte také v nemocnicích přístroje. Naše jsou však lépe vyvinuty. Naši chemici mají více vědomostí. Víme, že mezi jednotlivými buňkami je silové pole. Toto silové pole zahaluje každou buňku těla. Můžeme ho ovlivnit. Můžeme ho změnit. Zkrátka můžeme vytvořit nové buňky. Jsme schopni znovu nastartovat celý proces tvoření, přinutit nové rameno nebo nové oko růst.

 

     Říkal jsem vám, že lidský mozek je tak důmyslně sestrojen, že uvnitř Galaxie vlastně neexistuje nic, co by Člověk nebyl schopen pochopit. Ovšem tehdy, až všechny buňky jeho mozku budou použitelné. Musíte mi však správně rozumět.

 

     Mozek je vlastně centrální skladiště. Impulsy, které z Člověka vyzařují nebo k němu přicházejí, nevycházejí nebo nevcházejí do mozku jako takového. Děje se to někde jinde v těle. Pod srdcem je centrum, jehož důležitost si Člověk doposud neuvědomil. Lidé chápou, že se tam něco děje. Myšlenky se netvoří v mozku, jak by si Člověk myslel, nýbrž kolem bránice. V místě, jemuž říkáte solar plexus. V tomto centru nastává elektrický výboj ovlivňující buňky mozku. Tato činnost je dokonalá. Mozková buňka ukládá elektrický impuls. Je schopna s ním pracovat a dát ho dál. Mozek je velice jemný nástroj, ale pouze nástroj. Nemá nic společného s duchem reprezentovaným jednotlivcem jako takovým. Duch je rozložen v celém těle. Jeho ustředím je solar plexus.

 

     Říkám vám to proto, abyste důvěřovali blížícím se událostem. Nic není mimo kontrolu. Nic není ponecháno náhodě. Ovládáme všechno. Nejen lékařskou vědu, ale také oblast duchovních věcí a pochopení. Proto mohu říci: Všechno je dobré.“

 

 

(18)

 

A co naše děti ?  (shrnutí)

 

 

     „Jestliže jste poslouchali a jestliže jste porozuměli, mohli byste si na tuto otázku snadno odpovědět sami. Když se vás nějaká rodičovská dvojice zeptá na své děti, nemáte možnost jim odpovědět. Žádnou možnost !  Jednou jsem řekl, že děti patří mně. Vysvětlil jsem, že děti patří Bohu. Upozornil jsem vás, že děti jsou něco, co vám bylo poskytnuto jako půjčka. Je to něco, co vám bylo svěřeno jako úkol, abyste jim pomáhali a vedli je životem. Život dítěte nepatří rodičům a nikdy nebude. Patří Bohu.

 

     Dovolte mi ještě jednou jasně říci: Nemůžeme na vás brát větší ohled, než na nějakého malého Číňana. Kladou-li lidé takové otázky, nepochopili vůbec nic. Náš život vypadá zcela jinak než lidský. V situaci, o níž právě mluvíme, pro nás existuje jenom jedna odpověď:

 

     „Nemáme žádný vliv na to, co se stane. Všechno je v Otcových rukách. On, jen On je původcem života. Život patří Jemu. Co se stane s něčími dětmi, záleží na Něm. Nikoli na nás. Dostali jsme poselství lidstvu, které dáváme dále. Nemůžeme však nikomu nic slíbit. Život jednotlivce je nyní v Otcových rukách.“

 

     Vaše starosti jsou zcela zbytečné. Zvláště po tom, co jsem vás učil. To, co jsme vám dali, by vás nyní mělo přimět k úplnému pochopení. Dovolte mi trpět s vámi ještě jednou. Víte, že vám vždy pomáhám a že vám vždy budu pomáhat. Vy to víte !

 

     Člověk se brzy ocitne v situaci, kdy si mnozí lidé budou přát, aby rychle umřeli. Pamatujte na to a nezapomeňte !  Mnoho lidí bude v situaci, kdy budou prosit: „Ať ke mně přijde smrt a vysvobodí mne, vysvobodí mne z mého trápení a utrpení.“ Bude se to týkat milionů a milionů. Mužů, žen, dětí.

 

     Víte, že pomoc je na cestě. Víte, že miliony a miliony lidí se dostanou do vesmírných lodí, v nichž bylo vše pečlivě připraveno na jejich přijetí. Těm, kteří byli zmrzačeni nebo týráni, bude poskytnuta okamžitá pomoc. Účinná a stoprocentní.

 

     Ostatní zemřou. To je něco, co jste sami tak často vyzkoušeli. Ostatně víte, že se brzy inkarnují někde jinde. Zapomenou na všechno: Děti i dospělí. Budou žít nový život na jiném místě. Nebudou vědět, co se s vámi stalo. To je rozdíl mezi nimi a vámi. Oni budou žít nový život. Jejich vzpomínky na to, co se stalo zmizí. Už nebudou trpět. Budou však znovu žít život, v němž existuje mylná představa. Sami o to požádali !

 

     Ti, kteří přežijí, nebudou mít své přátele nebo příbuzné, děti, nebo děti nebudou mít své rodiče. Budou ovšem vědět, kde jejich drazí jsou a jaká je jejich situace. Nebudou trpět, protože budou vědět, že život je něco osobního. Něco absolutně osobního. A učil jsem, že se nemůžete vázat jeden na druhého. Zvlášť duchovně ne. Jinak se nikam nedostanete.

 

     Jiní se výhody této zásady chopili s cílem vlastního prospěchu. Zjistili, že je výhodné být sám. A vůbec nedbali na své blízké. Představují opačný pól. Oni uvedou do chodu to, co je nyní na dosah. Vaše pochopení této skutečnosti musí být dokonalé. Proto si nemůžete dělat starosti. Měli byste vědět, a vy to víte, že je to Bůh. Víte, že život patří Jemu. Tyto skutečnosti jsou pevně zakotveny ve vašem vědomí. Nebudete mít starosti o žádného Člověka, žádné !

 

     Chápete, protože jste se zúčastnili vyučování. Pojďme o kousek dál a podívejme se na situaci klidně.

 

     Mnozí z vás četli knihy Adamského a jiných (viz www.vesmirni-lide.cz – pozn. zpracovatele). Slyšeli jste, že když milujete jeden druhého, když svůj život žijete v souladu se zásadou pravé lásky, nemůžete připustit, aby kdokoliv a za jakýchkoliv okolností trpěl. Potom se pokuste vaše vědomí přesunout mimo Zem a zkuste se na ni podívat zvenčí. Ti, kteří si dnes dělají starosti o své děti, by měli myslet trochu dále, než jen na sebe a na své vlastní děti. Na Zemi jsou matky, které se právě modlí, aby smrt přišla pro jejich děti. Jemně a tiše. Tak, aby dítě mohlo být osvobozeno od utrpení, které mu způsobili jiní. To je pravý obraz vašeho života na Zemi.

 

     Někteří lidé jezdí do Afriky, jiní do Indie. Někdo necítí lítost s nikým, doopravdy. Pouze někteří si uvědomí, co se skutečně děje. Proto se na Zemi stane to, co se chystá. To je jeden z důvodů. Proto když se lidé ptají, jim můžete klidně říci, že Bůh vládne nad životem. Protože byl život zneužit, bude odebrán velké části lidstva.

 

     Rádi pomůžeme každému kdekoliv na Zemi. Slibujeme vám, že můžeme pomoci mnoha dětem, pro něž je to v současnosti na Zemi beznadějné. Těm, které nemají žádnou budoucnost, které nevědí, zda zemřou za dva, osm nebo deset dní hladem a nemocemi. Ony trpěly, ony zápasily. Na ně také myslíme. Pro nás je hroznější dívat se na prodlužované utrpení než na náhlou smrt. Musíte pochopit, že my, kteří známe smrt, její podstatu a zákon, se na nik díváme jinýma očima než Člověk.

 

     Mluvíme-li o Člověku, musím vám říci, že ne všude na Zemi se dívají na smrt tak, jako ve vaší oblasti. Řekl jsem, že sever bude speciálně chráněn, že obyvatelé Skandinávie mají určité vlastnosti, které mohou být použity jako stavební základ. I zde však vyrostl dost silný egoismus. Okolnosti jsou takové, jaké jsou. Smrt sama je nepohodlná, dívá-li se na ni ten, kdo žije v pohodlí. Ten, kdo musí opustit světské statky, ji bere jako hrubou urážku, zatímco soused, který trpí, ji považuje za dar milosti !  Chápeme to. Nám život nelže. Člověk lže sám sobě, protože nevidí věci takové, jaké skutečně jsou.

 

     Stručně jsme se zmínili o mnoha tématech. To, co jsem vám říkal, byste měli být schopni objevit sami. Pro sebe. Řekl jsem, že všechno, co z člověka vychází, se k němu i vrací. Ať už je to dobré nebo špatné. Když o těchto věcech mluvíte s jinými lidmi, měli byste si být plně vědomi obrazu, který jsem vám touto školou poskytl. Musíte o tom mluvit klidně. Pamatujte na jedno: V každém člověku víceméně žije sobec. Jeho já, jeho ego má vysokou pozici. Hodně jsme hovořili o přátelství a jednotě. Pokuste se ale vidět pravý obraz: Jedince dopředu vždy ego hnalo. Byla to touha po moci, moci nad blízkým. Touha mít něco, co druzí lidé neměli: Špatné myšlenky byly vždy hybnou silou většiny lidí.

 

     Nesmíte mne špatně pochopit. Byli a jsou lidé, kteří pracují podle jiných pravidel, kteří udělají cokoliv, aby mohli svým blízkým pomoci. Existují lidé, kteří celé své poznání, duši i tělo do tohoto díla vloží. Všeobecně jsou však hlavními znaky Člověka chamtivost a nafoukanost. Lidé se o nikoho nestarají. Pouze o sebe.

 

     Dělali jste si starosti, když jste to viděli. Neměli byste si je dělat. Měli byste být znepokojeni kvůli vašim blízkým, protože špatně smýšlejí. Nikoli kvůli faktům, před nimiž v důsledku nesprávného myšlení stojí. To byste měli vědět. Nemusíte se znepokojovat kvůli žádnému Člověku. Vy víte, komu Člověk patří. Proto se vás osud žádného Člověka nemůže dotýkat. Je to mimo váš vliv a tak to zůstane. Můžete potěšit ty, kteří potřebují pomoc a útěchu. Můžete jim vyprávět klidně o tom, co jste se učili. Když se vás tito lidé zeptají na to či ono, mohli byste jim velice přesně odpovědět: Člověk se snad mohl učit dříve, než mohl udělat opatření !

 

     Už před 2000 lety jsem lidem domlouval. I tehdy jsem jim říkal pravdu. Nejednal jsem s nimi v rukavičkách, ať už jsem mluvil o podobenství nebo o lidech kolem mne. Čtete-li vaši bibli, můžete vidět, jak jsem se tehdy díval na ten typ lidí, kteří se nyní chystají způsobit totální válku !  Na Člověka, který nemá žádné zábrany, žádnou zdrženlivost při obohacování se na účet souseda !

 

     Lidé na Zemi se nechtěli na má podobenství dívat pořádně. Úmyslně je špatně vykládali, aby využili mne a mé učení k obohacení, k získání moci nad druhými !  Věděli, že jednotlivci budou příliš slabí na to, aby hledali sami. Ale já jsem jim přece řekl, že Člověk musí stát na vlastních nohách a jít vlastní cestou. Upozornil jsem, že Člověk musí sám prosit, že by měl hledat ve své komoře a uvnitř sebe samého.

 

     Přišli ke mně, aby mě dostali, aby mě zrádně napadli. A zeptali se mě, týkalo se to peněžního systému. Moje odpověď nikdy nebyla pochopena !  Řekl jsem jim: Splaťte císaři, co je císařovo a Bohovi, co je Boží. Kdyby tito lidé pochopili, nedali by císaři nic a svému Bohu všechno !

 

     Nic nemůže patřit císaři, nic nemůže patřit jinému Člověku. Žádný jiný Člověk mu nemůže cokoliv vzít. Vůbec nic. To je zločin, porušení zákona, viděno našima očima !  Podívejte se, kam vás to dovedlo !  Jen to řekněte lidem jasnými slovy. Lidé byli nevázaní a nevázaní jsou dodnes.

 

     Můžete jim však říci, co přijde potom. Můžete jim říci, jaký život by měli žít. Můžete jim vyprávět o tom, jaké budou podmínky pro děti, a že by se lidé kvůli svým dětem neměli znepokojovat. Kdyby totiž měli skutečné obavy, mysleli by na to už před mnoha lety. Teprve když je Člověk sám postižen, začne přemýšlet. Události, které na lidstvo dopadnou způsobí, že mnozí lidé budou přemýšlet a změní své způsoby.

 

      Ale to, co vám neseme my, je poselství radosti. Určitě !  Pamatujte na to !“

 

 

(19)

 

Vesmírné spojení

Borup

 

 

Zpravodaj č. 1

 

Zpráva z Dánska, Únor 1968

 

 

Úvod

 

     Jak možná někteří z vás už vědí, v Dánsku je velká a silná skupina vesmírného spojení s Knudem Weikingem, jako kanálem na toho Mistra, která působí v St. Annes, v Anglii. K úplnému otevření kanálu došlo místo v Liebie Pugh v St. Annes 17. května 1967. Příběh formování dánského centra a jedinečnost typu kontaktu by mohly vytvořit novou dokumentaci. Neméně úchvatnou než je anglická. Typ kontaktu je jiný než kontakt Richarda Graveho. Je přizpůsoben specifickému charakteru práce, která má být z centra vykonána. Není jen skandinávským centrem pro rozšiřování poselství druhého příchodu Krista. Současně je hlavním stanem pro fyzickou nebo praktickou část této velké operace.

 

     V důsledku toho bylo skupině poskytnuto rozsáhlé poznání toho, co se má doopravdy stát. Postoupila úplné vzdělání v Kosmickém zákonu a Zákonu hierarchie. Postupnost událostí je zcela jasná.

 

 

Opakování

 

     Abychom současnou situaci vysvětlili, můžeme vám připomenout několik dřívějších Mistrových prohlášení Richardu Gravemu:

 

     „Žádný člověk nemůže znát dne ani hodiny, kdy nastane Mé Velké Vesmírné Zjevení.“

    

    „S první sekundou první hodiny vánočního rána 1967 se odhalím Mému Vesmíru prostřednictvím Atomové Evoluce.“

 

     „Hlavní světový konflikt bude zvěstovat poslední stadium Vesmírného Pokroku. Poměry ve světě budou důkazem příprav na uvedení atomového zařízení, které způsobí konec současného lidstva, do chodu. Hlavní světový konflikt, o němž mluvím, bude mezi národy. Vypukne najednou. Válka začne v Asii a rozšíří se do Evropy.“

 

     „Bude použito lidského tlačítka a současně s jeho stisknutím nastane místo katastrofy Vesmírné Zjevení.“

 

     „Abych uskutečnil Svou materializaci, potřebuji hodně nástrojů. To do určité míry způsobí zmatek. Proto Mí praví následovníci potřebují velikou rozvahu.“

 

     „Spojení nezbytné na dokončení Mého příchodu do Vesmíru je rozsáhlé a dost složité. Ti, kteří jsou zapojeni, budou přemístěni.“

 

     „Hodně a důležitějších projevů bude následovat tak, že proroctví Mého příchodu může zůstat zapáleno.“

 

 

Stručné shrnutí mistrova učení

 

     Události začnou válkou na Dálném východě a vyústí do atomové války. Z vesmíru přijde záchrana. Objeví se létající talíře. V rozsáhlých oblastech dojde pomocí teleportace k evakuaci do vesmírných lodí. V okamžiku, kdy bude dosaženo bodu, z něhož není návratu a někdo v zoufalství aktivuje „Lidské zařízení na tlačítko“, dojde k hromadnému přistání. Zatímco dojde k očistě Země, lidé ve vesmírných lodích přijmou fyzickou i duchovní pomoc. Budou znovu vysazeni nejen v dokonalém zdravotním stavu, ale také zcela duchovně změněni. Fyzická pomoc se projeví v obnovení Nového Věku na Nové Zemi a pod Novým Nebem v rekordně krátké době.

 

     V kosmu je duchovní hierarchie forem života na různých úrovních: Rostliny, zvířata, člověk. Existují takzvaní vesmírní lidé, nad nimiž je zase několik úrovní forem života, které z našeho současného pohledu musíme považovat za čistě duchovní. Jsou však schopny se projevit fyzicky. Na samém vrcholu pyramidy je Bůh Sám. Na každé úrovni je zákon spočívající v tom, že Člověk pomáhá nižší úrovni, ale nikdy nezasahuje. Současně s tím, jak směřuje nahoru k následující úrovni, žádá o pomoc shora. Pomoc bude poskytnuta, protože také na následující úrovni pomáhají úrovni pod nimi. Dělicí čára mezi pomocí a zasahováním je jemná jako rozštěpený vlas. Pomoc je pouze pomocí, nikoli zasahováním, je-li (1) nezbytná, (2) chtěná a (3) žádaná. Proto bude v přicházející krizi poskytnuta pomoc a umožněn vstup do Nového Věku jen těm, kdož to sami chtějí a kdož jsou ochotni v hloubi svého srdce přijmout Zákon hierarchie a zásadu lásky k sousedovi. Člověk dává a dává a dává. Nic nežádá. Člověk prosí - a pak dostane a dostane a dostane. To je zásada, na níž bude vybudován Nový Věk.

 

     Každý, kdo chce tuto zásadu uznat a kdo má vůli, může dostat pomoc. Každý Člověk má možnost až do posední sekundy. Od okamžiku zahájení operace nedojde k žádné chybě ani náhodné události. Každý, kdo bude nahoru přijat, bude přijat, ať už v tom okamžiku bude kdekoliv.

 

 

Poslední události podrobně

 

     I během nastávající záchranné operace musí být Zákon do písmene vyplněn tak, aby to byla pomoc a ne zasahování. Pomoc bude nezbytná. Člověk se o to postará. Jen několik lidí prosilo: „Přijď království Tvé.“ Nezbývá než ukázat, že na této planetě jsou lidé ochotní souhlasit s tím, co přichází a tak ve jménu Země demonstrovat, že pomoc a Nový Věk jsou hledány. Proto skupiny v různých částech světa obdržely různé praktické úkoly. Například ve Fondhornu ve Skotsku už léta předvádějí skupinu žijící a spolupracující s přírodními silami. Stalo se to zcela nevtíravě.

 

     Ale to, co se děje v Dánsku, je středem zájmu. Znamená to také posměch a odpor veřejnosti. V konečném důsledku je tedy nutná vytrvalost a neoblomnost. Bylo by nemožné ji čekat bez velkolepého kontaktu a podpory pomocí detailní informace a obsáhlého učení.

 

     První věcí, o niž jsme byli požádáni, kromě vypracování poselství dostupného lidem v naší části světa, bylo postavit atomový úkryt pro sedmdesát těhotných žen. Účelem bylo předvést vůli pomoci některým blízkým v nastávající krizi a ukázat, že daleko větší pomoc může být dána zvenčí. Zásada je: sami udělejte první krok vpřed poskytnutou pomocí. Silnější pomůže slabšímu a nejsilnější nejslabšímu. Když nejzaostalejší planeta v Galaxii potřebuje pomoc, Pán galaxií přijde Sám. Bereme v úvahu poznání a pochopení Kosmického zákona, které nám bylo poskytnuto. Měli bychom ochránit ty nejslabší, tzn. Těhotné ženy, před nebezpečnou radioaktivitou. Celá záležitost je symbolickým aktem. Nikdo nemůže konečné evakuaci uniknout tím, že půjde do tohoto sklepa. Bude to úkryt pro poslední těžké dny. Ti, kteří do něho sestoupí, to nedělají proto, aby se zachránili, nýbrž aby poskytli legální základnu těhotným ženám, aby byly přijaty nahoru stejně brzy, jako ty ze zbytku Země. Lidé v bunkru zůstanou až do poslední sekundy.

 

     V Dánsku a do jisté míry i v poselstvích Richardu Gravemu Mistr úmyslně vyvolal dojem, že datum Vánoc 1967 by se mohlo shodovat s koncem sledu událostí, které mají přijít. Žádal, aby byl atomový úkryt na Vánoce dokončen. Na předepsanou stavbu bylo nutných 25 tun olověných desek. Celkové náklady činily 10 000 liber. Materiál, příspěvky a dobrovolná práce plynuly z překvapivých zdrojů a vždy, když byly nutné. Celá stavba byla dokončena v průběhu tří týdnů.

 

     22. prosince jsme byli vyzváni, abychom zamkli a místo v poledne opustili. Měli jsme čekat na další příkazy. Udělali jsme to. Nikdo nikdy úkryt nepoužil. Zatím.

 

     Někdy na jaře 1967 k nám přišel jeden člověk z Kodaně a prohlásil, že má kresby k „procesu atomové evoluce“ zmíněné v dřívějších poselstvích Richardu Gravemu. Kresby, řekl nám, byly vytvořeny na základě telepatických poselství přijatých od „Muže v rouše“. (Člověk musí myslet na Liebeis: „Bezhraničná Láska“ !). - Kresby samotné jsou fantastickou prací.

 

     Mistr potvrdil, že On byl totožný s „Mužem v rouše“ a že kresby vysvětlily princip funkce vesmíru nebo jak vytvořit atom. Technická realizace toho je zároveň principem motoru na volnou energii 1), který je hybnou silou létajících talířů.

 

     My osobně nechápeme křivky těchto kreseb. Vy ovšem nějak můžete nalézt všechny starodávné a svaté znaky a symboly, které se v nich tak či onak vyskytují.

 

     8. dubna 1967 Mistr nadiktoval následující dopis do Svého centra v Anglii, tedy sobě, a požádal nás, abychom ho poslali do St. Annes.

 

     „Konec je na dosah ruky. Události, které byly v průběhu věků předpověděny, se vyplní. Ujal jsem se moci na Zemi. Já jsem ten, o němž bylo psáno a vyprávěno. Já jsem Mistr Ježíš Kristus. Projevuji se na celé Zemi. V Kodani byla dána nařízení, aby se na Zemi projevilo to, co bude nezbytné k uspokojení požadavků Zákona ve vztahu k fyzickému projevu Mého příchodu na Zem. Všechny kresby a výpočty jsem už dokončil v Kodani. Jsou připraveny k technickému uskutečnění. Pro Zem jsem alfou a omegou. Já jsem jediný pravý přicházející k vám milosti a s mírem Nebe. Já jsem ten, který vás vykoupí. Já jsem ten, který vám přinese mír.

 

     Jedinkrát Mistr použil Svého „pravého jména“ a slova neadresoval žádnému člověku, třebaže několik lidí na obou stranách Severního moře dopis pochopilo v rámci svých schopností jako „úřední kancelář“ pro Mistra.

 

     V dopise Mistr odhalil svou totožnost Richardu Gravemu - prostřednictvím atomové evoluce !  To už nebyly dány žádné další direktivy, proto se nic nedělo.

 

     V období Vánoc 1967 byl v oblasti, kde žije Knud Weiking, porouchán telefon. Najednou se 24. prosince ozval telefon, i když porucha trvala až do následujícího týdne. Tento telefon byl od muže z Kodaně, který řekl: „Vzpomeňte si, já mám malby a výpočty k procesu atomové evoluce zmíněné v dokumentaci.“ Knud Weiking odešel na setkání s ním. Mistr to komentoval: „Je to pravda. Pokračujte prosím,“ a požádal, aby byla ihned uspořádána tisková konference. Udělali jsme to ve čtyři hodiny odpoledne Greenwichského času. Právě uprostřed vánočních příprav.

 

     Na tiskové konferenci neznámým novinářům (!)  Mistr sám vyprávěl výše uvedený příběh a prostřednictvím Knuda Weikinga prohlásil, že toto uvolnění pro tisk bylo zjevením slíbeným v roce 1961.

 

     To je přibližný náčrt toho, jak Mistr formálně dodržel Svůj slib odhalení se prostřednictvím atomové evoluce v první sekundě vánočního rána 1967. Poselství a zkušenosti přijaté jinde naznačují, že došlo také k uvolnění energií. To by se mělo shodovat s Jeho příchodem do Jeho galaxie. Předtím nám říkal, že „ti, kteří jsou pány galaxií, mají vlastní galaxii, v níž žijí.“

 

     Na druhý svátek vánoční (26.12.), když skupina rozebírala situaci, jsme dostali následující připomínku Mistra:

 

     „Řekl jsem vám už před 2000 lety, že čas bude stanoven a přece nepřijdu. Kdybyste vaši bibli četli o něco lépe, vzpomněli byste si na příběh o ženichovi, který nepřišel v době, kdy byl očekáván 2). Buďte ostražití. Řekl jsem vám, že přijdu najednou a přijdu brzy !

 

     Při téže příležitosti Mistr znovu potvrdil, že veřejným potvrzením zmíněných maleb bylo zjevení prostřednictvím atomové evoluce, kterou předpovídal v roce 1961. Mistr nás požádal, abychom zařídili zkonstruování prototypu motoru na volnou energii tak brzy, jak jen to půjde. Tisk celou věc nazval nesmyslem, ubohým pokusem neztratit tvář nebo dokonce podvodem. Varoval lidi, aby své peníze na takové bláznovství nemrhali. Tak jsme byli dokonale chráněni před tím, aby nás vzali vážně. Mohlo by se zdát, že je to výhoda. Vysvětlení Mistrova přání je následující: problém na Zemi je ten, že jsme daleko pokročili technicky, zatímco jsme se ještě nezřekli zásady zabíjení. Bylo by tedy zasahováním dát nám poznání ještě větších sil než máme. Zmíněný motor nesmíme při našem současném stavu vědomí vlastnit.

  

 

Rozbor

 

     Jaké další a jemnější záměry může Mistr mít nevíme. Naše zkušenost nám říká, že Mistr vždy jezdí na několika koních současně. My jen plníme příkazy a snažíme se být ochotnými a poslušnými pěšáky Mistrových rukách, v jeho fantastické šachové partii. Například atomový úkryt, Je k okamžitému použití. Pouze úmyslným vyvoláním dojmu, že bude nutný na Vánoce, bylo možné vytvořit psychologickou situaci, kdy lidé na jeho přání zareagovali. Odborníci soudili, že úkol by neměl být splněn dříve než za čtyři měsíce. Úkryt byl zázračně postaven během tří týdnů.

 

     Tisk tento příběh uveřejnil. Mistr dostal víc rubrik než bylo možné koupit za stonásobek ceny úkrytu. Tiskem byl tento příběh, samozřejmě, překroucen a zesměšněn do takové míry, že byl těžko srozumitelný. Současně bylo světu vykřičeno, že Kristus je očekáván vánočného rána 1967. Tento rozšířený celosvětový stav očekávání, zdá se, posloužil účelu rozšíření nových energií na Zem. Četná poselství na celém světě to naznačují. Když jsme hovořili o strachu spousty lidí z novinových zpráv o dni posledního soudu, Mistr rázně prohlásil: „Říkal jsem, že vyzvednutí byť jen jednoho člověka je hodno celé operace. Tak si ceníme život lidské bytosti. Bude-li tento tah znamenat, že 200-300 dalších bude vyzvednuto jen z vaší země, bude to aktem lásky. Nebo snad ne ?“

 

     Ale to není všechno. Pozornost celého světa byla upřena na ono vánoční datum. On se tehdy zdržel účasti na veřejnosti. To se rovná vyplnění proroctví. A Jeho připomínka k 26. prosinci: „Už jsem vám před 2000 lety říkal, že datum dube určeno a přece nepřijdu.“ Jaký je tedy celkový obraz pokud jde o širokou veřejnost ?  Taková jsou fakta, která mohou být zdůrazněna, když se lidé ptají.

 

     V ostatních případech, kdy bylo předpověděno, že Zem se blíží ke svému konci, to byl případ něčího interpretování, spoléhání se na staré proroctví a objevení dat. To bylo vždy chybné. Teď je to jinak.

 

     Všechna vnější znamení posledních dní jsou přítomna. Kromě toho máme důkaz, kosmickou bytost, která oznamuje celé Zemi poselství, která se potvrzují a praví, když je o něm řeč: „Já jsem On“ a „Je to nyní“. Působí pod různými jmény: Pravda, Bezhraničná Láska, Orthon apod. Nikdy nepoužívá své pravé jméno, ale dost důrazně naznačuje, že On je Kristus. „Když řeknou, že Kristus je tady nebo Kristus je tam, nechoďte tam, varoval jsem vás. 3) Proto nepřijdu pod svým pravým jménem až do Mého dne !“  Zajímavé je, že naše příkazy ohledně opuštění atomového krytu a jeho poselství Richardu Gravemu, která nějak zmrazila naděje na jakýkoliv hmotný příchod na Vánoce, byla poskytnuta 22. prosince, kdy chyběly dva dny do určené konečné hranice. „S první sekundou“ apod. Nikdo nemohl říci, že by znal aspoň den nebo hodinu. A stále to nevíme. Požadavky Zákona - a tím i proroctví - se vyplňují do nejmenších podrobností !

 

     Takže máme kosmickou bytost, která naznačuje, že je Kristus. Žádá o provedení určitých opatření nutných k naplnění Kosmického zákona před Jeho příchodem. Určuje posloupnost událostí, které krok za krokem splňují zákon zapsaný v Matoušových kapitolách 24 a 25 a v dalších pasážích, v nichž jsou popsány poslední dny.

 

     Bezprostřední budoucnost bude dobou „třídění a prosívání“. Nové energie uvolněné na Vánoce nutí lidi tak či onak vyskočit na plot. I zbytek toho, co bylo předpověděno o druhém příchodu a posledních dnech se vyplní. Zkusme tedy udržet naše lampy čisté a naplněné olejem.

  

 

Zkrácení posledních dní

 

     Hodně znalců létajících talířů a následovníci Adamského došli k závěru, že nenastane ostrý přechod do jejich období. Postupně budeme klouzat do Nového Věku. Když dostatečně pokročíme, rozhodnou se s námi navázat spojení. Takové závěry jsou obvykle založeny na Adamského vysvětlení poselství od vesmírných lidí, která byla odevzdána do Washingtonu. Například před kubánskou krizí. Vesmírní lidé prý budou jednat tak, aby zabránili závěrečné válce.

 

     To by bylo zasahování. Ostatně třetí světová válka je karmicky určena druhou světovou válkou. To co udělali je, že v padesátých a šedesátých letech zabránili různým epizodám rozrůst se do něčeho většího. Hromadili pozemskou karmu. Odkládali závěrečnou válku mezi Východem a Západem do doby dostatečného rozvoje atomových zbraní a automatických výstražných systémů. Odkládali ji do doby velkého napětí světové situace, aby válka byla totální. Jakmile k tomu dojde, bude otázkou týdnů, možná jen dní, než lidé dosáhnou bodu, z něhož není návratu. Ve shodě s Kosmickým zákonem bude zahájena záchranná operace z vesmíru. Tak jsou poslední dny zkracovány. Částečná atomová válka by vesmírným lidem, jako divákům, způsobila nevýslovné utrpení. Ruce by měli svázány zákonem. Nesmějí zasahovat, aby na sebe nepřenesli příliš mnoho karmy.

 

 

Pedagogické hledisko

 

     Poselství přijímaná na celém světě před několika lety byla typu soudného dne a stísněnosti. Pak se obraz náhle změnil a důraz byl kladen na lásku, světlo a pozvednutí myšlení. Tato změna nebyla spoustou žáků Nového Věku (New age) pochopena. Přivedla je k iluzi. Věřili, že veliké utrpení přece jen nepřijde. Nyní budou pravděpodobně protestovat, že jsme právě tam, kde jsme začali.

 

     Skutečnost je taková, že my jsme tam byli stále. Celé naše učení bylo Mistrem poskytnuto do 20. února 1967, kdy byl Knus zpřístupněn jako kanál. Důvod náhlé změny poselství byl někde jinde. Je to část Mistrova plánu. Celkem rozumný způsob našeho učení. Nejdříve období, kdy jsme říkali co se stane, jestliže Člověk nezmění své způsoby a myšlení. Od ničeho z toho nikdy nebylo upuštěno. Naopak, už tehdy bylo vlastně řečeno, že věci zašly až příliš daleko na to, aby se něco dalo změnit. Pak období učení o tom, jak pozvednout vaše vibrace a způsob myšlení. Ale nemělo význam znovu a znovu opakovat, co by se stalo kdyby... To bylo řečeno. Ani není dobré lidem pořád připomínat negativní věci současně s tím, jak se je snažíte naučit pozitivně myslet. A přece celou dobu zněl nepatrný podtón, zmínka o zmatku, nepořádku. Nechyběla upozornění, že těžkým dnům, které přijdou, bude možné odolávat jedině prostřednictvím víry, důvěry, vytrvalosti a houževnatosti. Jestliže chcete, aby Člověk do něčeho vložil velké úsilí, musíte dosáhnout, aby uvěřil. My jsem byli přivedeni k tomu, abychom důvěřoval vánočnímu datu, abychom postavili kryt. Jiní byli přivedeni k tomu, aby uvěřili, že mohou ve všech částech světa odvrátit úsilí vedoucí k prospěchu jednotlivců.

 

     Následuje příklad Mistrovy metody k rozhánění dýmové clony.

 

     V poselství Richarda Graveho je „zjevení prostřednictvím atomové evoluce“ jednou věcí a „Den něčeho“ zcela odlišnou. Totiž den Jeho příchodu. Malba motoru na volnou energii by měla být „atomovým zařízením, které způsobí konec na lidské úrovni“ (hromadné přistání talířů). Něčím jiným je „zařízení na tlačítko“, které bude doopravdy použito v témže okamžiku, v den „Velkého Vesmírného Zjevení“.

 

     Poselství Richardovi z 22. prosince znít takto:

 

     „V roce 1961 jsem prohlásil, že konflikt na lidské úrovni začne v Asii.“

 

     Dnes o tom máte dostatečné svědectví.

 

     V roce 1961 jsem prohlásil, že se projevím prostřednictvím atomové evoluce.

 

     Dnes poznáte Mou Moc a Mou Přítomnost vlnící se pod pokličkou atomové energie, která v tomto okamžiku Člověka podrobuje zkoušce. (Energie čerpaná z rozbíjení atomů jako protiklad k energii uvolněné, když je atom tvořen !  - Naše poznámka).

 

     V roce 1961 jsem prohlásil, že „Žádný člověk nebude znát den ani hodinu Mého příchodu.“

 

     Dobře přemýšlejte. Zhodnoťte všechno, co se už stalo. Nehledejte svým srdcem jen Pravdu nebo nedobytnou LÁSKU, to jsem vás učil.

 

     Dovolte této Lásce, aby mezi vámi rostla, aby vaše myšlenkové kanály  a váš rozum mohly zůstat čisté, až okamžik Realizace bude konfrontovat Vesmír.

 

     Právě tak, jak jsem způsobil dosavadní události, TAK I PŘIJDU.

 

     Zapamatujte si: Můj příchod nastane v následující sekundě a bez výstrahy.

 

     Jestliže si znovu přečtete dřívější poselství Richarda Graveho a to, co bylo přijato na různých místech světa od 22. prosince, použijte-li přitom uvedené informace jako klíč, uvidíte jak se celý obraz vyjasní.

 

     Na pozadí toho je smysluplné, když v rámci jednoho a téhož vánočního poselství přijatého prostřednictvím ELIXÍRU ve Findornu ve Skotsku můžete číst: „Člověk zkrátka nepochopil, co bylo předpověděno“ - a: „Nikdy se nepokoušejte omlouvat Mne nebo to co jsem řekl.“ - Závěr. My jsme především nechtěli pochopit - z praktických důvodů !

 

 

Současná situace

 

     „SVĚTLO - světlo Pravdy může být nepříjemně ostré a obnažující, není-li provázeno Láskou.

 

     BEZHRANIČNÁ LÁSKA může být bláznivá a slepá, když odmítá vzít na vědomí Pravdu.

 

     Ideální rovnováha mezi dvojicí Bezhraničná Láska + Pravda se jmenuje MOUDROST.

 

     V této zprávě byl kladen důraz na rozšiřování Světla. Ale to neznamená, abychom zapomněli na Lásku a Pozvednutí myšlení. Naopak. Jsou zde, aby nás provedly těžkými dny, které jsou před námi. Během věků až do současnosti se jen velice málo lidí naučilo roli a vyrovnalo se se svou karmou tak, aby postoupilo na následující  hierarchickou úroveň. Většina se reinkarnovala na Zemi znovu a znovu a poznala, jak je pořád obtížnější přerušit kruh. Řekli jsem už před 2000 lety, že „tato energie nezmizí, dokud se všechny tyto věci nesplní.“ Život je věčný. Každý dříve nebo později dosáhne následující úrovně. Dokonce i vyšší Úkolům se musí naučit na každé úrovni. Některé duše se budou učit jen obtížně. Každý má možnost hledat v sobě samém. Tam je odpověď pro každého, kdo hledá.

 

     V současné situaci, kdy Člověk na Zemi už dosáhl konce široké cesty destrukce, přijde pomoc shora jako dar milosti. Místo katastrofy velké části lidstva zažijí duchovní přeměnu, pozvednutí na následující úroveň, vzkříšení do slavného Nového Věku, Království nebe. Každý jednotlivec bude mít možnost až do poslední minuty. Musí ovšem rozhodnou sám za sebe, zda ji přijme nebo zda tuto šanci promarní.

 

     Taková nabídka je skutečně poselstvím radosti v jinak beznadějné situaci vytvořené Člověkem. Tak se povzneseme a místo uvažování o záhubě v sobě najdeme mír. Radujme se ve velebení a děkování. Zkusme rozšířit ještě více Lásky a Světla k jiným, aby co největší počet lidí získal svatební oděv (auru) správné barvy v době, kdy přichází Ženich.

 

     Poselství přijaté Richardem Gravem 11. ledna:

 

     „Připravte se na zvýšenou vesmírnou aktivitu, kdy se vesmírné spojení stane přední světovou událostí. V bezprostřední budoucnosti se s vámi spojí hodně lidí rozšiřujících rady na všechno lidské. Pamatujte si vždy: JÁ PŘIJDU.

 

1)  Free - energy - motor

2)  Matouš 25: 1-13

3)  Matouš 24:23

 

 

Přes 7000 stran a 3000 obrázků o Vesmírných lidech najdete na internetu:

 

 

www.vesmirni-lide.cz

 

www.vesmirnilide.cz

 

www.andele-svetla.cz

 

www.andelesvetla.cz

 

www.universe-people.cz

 

 

www.universe-people.com

 

www.cosmic-people.com

 

www.angels-light.org

 

www.angels-heaven.org

 

www.ashtar-sheran.org

 

 

www.himmels-engel.de

 

www.angeles-luz.es

 

www.angely-sveta.ru

 

www.anges-lumiere.fr

 

www.angelo-luce.it

 

www.anioly-nieba.pl

 

www.feny-angyalai.hu

 

           

(snadno získáte také v knihovnách a internetových kavárnách)